Uafhængiheds erklæringen

 • Folkevandring til USA

  I denne periode begyndte en stor folkevandring fra England til de 13 kolonier I USA. Dette skyldtes primært at der var nye muligheder for Engelsk-relgiøse mindretal som ikke følte sig trygge i det Engelske samfund. Dette førte til 13 engelske kolonier og fordrivelse af de boende Indianere.
  Nordpå levede man af landbrug, mens man længere sydpå i Virginia oprettede tobaksplantager.
 • Folkevandring til Amerika

  Folkevandring til Amerika
  I denne periode begyndte en stor folkevandring fra England til de områder af USA. Dette skyldtes primært nye muligheder for Engelsk-relgiøse mindretal som ikke følte sig trygge i det Engelske samfund. Dette førte til 13 engelske kolonier og fordrivelse af de boende Indianere.
  Nordpå levede man af landbrug, mens man længere sydpå i Virginia oprettede tobaksplantager.
 • Period: to

  De Engelske kolonier løsriver sig

 • Teselskabet i Boston

  Teselskabet i Boston
  Et Engelsk fragtskib med te blev stormet af amerikanere forklædt som indianere. De smed kasserne med te i vandet, som protest mod det engelske styre og den merkantilistiske politik ført på den anden side af atlanten.
  Dette førte til en øget optrapning af konflikten mellem England og kolonierne, som ønskede uafhængighed grundet den lille indflydelsen på det Engelske styre.
 • Uafhængighedserklæringen

  Uafhængighedserklæringen
  Efter en lang periode med en voksende konflikt mellem USA og England, kulminerer amerikanernes utilfredshed i en uafhængighedserklæring fra England.
  Denne erklæring betød at de 13 kolonier var uafhængige af England, og dette medførte Uafhængighedskrigen efterfølgende samme år.
 • Uafhængighedskrigen 1776-1783

  Uafhængighedskrigen 1776-1783
  Efter uafhængighedserklæringen i 1776 udbrød der krig senere samme år, da englænderne indsatte tropper mod de oprørske kolonier. Dette medførte at Frankrig gik ind i krigen, på koloniernes side, og pga. dette vandt amerikanerne, og englænderne accepterede uafhængigheden i 1783.
 • Period: to

  Uafhængigheds krigen

  Efter uafhængighedserklæringen i 1776 udbrød der krig senere samme år, da englænderne indsatte tropper mod de oprørske kolonier. Dette medførte at Frankrig gik ind i krigen, på koloniernes side, og pga. dette vandt amerikanerne, og englænderne accepterede uafhængigheden i 1783
 • Forfatningen træder i kraft

  Forfatningen træder i kraft
  Forfatningen lever på mange måder op til de demokratiske principer for tiden. Alle frie mænd inden for de 13 kolonier havde valgret. I spidsen for staterne var en præsident valgt af dette folk.
  Den lovgivende myndighed var overladt til kongressen med to kamre. I senatet havde hver stat to medlemmer, mens man staterne I forhold til deres indbyggertal var repræsenteret i Repræsentanternes Hus.