Ευρωπαική Ένωση Timeline

 • Οι έξι ιδρυτικές χώρες

  Οι έξι ιδρυτικές χώρες
  Το όραμα του Schuman αρχίζει να διαμορφώνεται όταν έξι χώρες - Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Κάτω Χώρες - υπογράφουν μια συνθήκη για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού θεσμού που θα συγκεντρώνει και θα διαχειρίζεται την παραγωγή άνθρακα και χάλυβα.
 • Period: to

  Ευρωπαική Ένωση Timeline

 • Δικαστήριο της ΕΕ

  Δικαστήριο της ΕΕ
  Ρόλος: μεριμνά για την ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη· εξασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συμμορφώνονται με το δίκαιο της ΕΕ.Το δικαστήριο εδρεύει στο Λουξεμβούργο.
 • Συνθήκη της Ρώμης

  Συνθήκη της Ρώμης
  Με βάση την επιτυχία της συνθήκης άνθρακα και χάλυβα, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες επεκτείνουν τη συνεργασία σε άλλους οικονομικούς τομείς.Υπογράφουν τις Συνθήκες της Ρώμης επιτρέποντας σε ανθρώπους, αγαθά και υπηρεσίες να κυκλοφορούν ελεύθερα διασυνοριακά.
 • Σιμόν Βέιλ

  Σιμόν Βέιλ
  Η Simone Veil, πρώην Γαλλίδα υπουργός Υγείας και επιζών του Ολοκαυτώματος, γίνεται η πρώτη Πρόεδρος του άμεσα εκλεγμένου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η πρώτη γυναίκα που κατέχει τη θέση
 • Έναρξη του προγράμματος Erasmus

  Το πρόγραμμα Erasmus δημιουργήθηκε για να βοηθήσει νέους Ευρωπαίους να σπουδάσουν στο εξωτερικό σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχει βοηθήσει περισσότερα από 9 εκατομμύρια άτομα να σπουδάσουν, να εκπαιδεύσουν και να εθελονθούν στο εξωτερικό και σχεδιάζει να βοηθήσει πολλά ακόμη εκατομμύρια τα επόμενα χρόνια.
 • Πτώση του Τείχος του Βερολίνου

  Πτώση του Τείχος του Βερολίνου
  Η κατάρρευση του κομμουνισμού σε όλη την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, η οποία ξεκινά στην Πολωνία και την Ουγγαρία, συμβολίζεται με την πτώση του Τείχους του Βερολίνου. Η Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας ανοίγει τα σύνορά της. Η Γερμανία είναι ενωμένη μετά από περισσότερα από 40 χρόνια και το ανατολικό τμήμα της εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα στις 3 Οκτωβρίου 1990.
 • Συνθήκη του Μάαστριχτ

  Συνθήκη του Μάαστριχτ
  Η Συνθήκη του Μάαστριχτ , που πήρε το όνομά της από την ολλανδική πόλη στην οποία υπογράφηκε, τίθεται σε ισχύ. Είναι ένα σημαντικό ορόσημο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Δημιουργεί επισήμως την Ευρωπαϊκή Ένωση και ανοίγει το δρόμο για τη δημιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος: του ευρώ. Παρέχει επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεγαλύτερο ρόλο στη λήψη αποφάσεων και την εξουσία να εγκρίνει την Επιτροπή στο σύνολό της.
 • Κοινή πλευρά του ευρώ

  Κοινή πλευρά του ευρώ
  Ο Βέλγος Luc Luycx, σχεδιαστής νομισμάτων που εργάζεται για το Βασιλικό Νομισματοκοπείο του Βελγίου, κερδίζει διαγωνισμό για το σχεδιασμό της κοινής πλευράς του μελλοντικού νομίσματος ευρώ
 • Κινητά τηλέφωνα, Διαδίκτυο και χρόνια χάσματος

  Κινητά τηλέφωνα, Διαδίκτυο και χρόνια χάσματος
  Τα κινητά τηλέφωνα και το Διαδίκτυο αρχίζουν να αλλάζουν τον τρόπο επικοινωνίας των ανθρώπων.Οι νέοι ταξιδεύουν περισσότερο, με τους μαθητές να παίρνουν συχνά ένα «έτος χάσματος» για να δουν τον κόσμο, διατηρώντας επαφή μέσω email.
 • Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

  Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ
  Τα δικαιώματα κάθε ατόμου στην ΕΕ θεσπίστηκαν σε διαφορετικούς χρόνους, με διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικές μορφές. Για το λόγο αυτό, η ΕΕ αποφάσισε να τα συμπεριλάβει όλα σε ένα ενιαίο έγγραφο: τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Υπογράφηκε από ηγέτες της ΕΕ στις 7 Δεκεμβρίου 2000, εγγυάται δικαιώματα στους πολίτες και τους κατοίκους της ΕΕ.
 • Συνθήκη της Νίκαιας

  Συνθήκη της Νίκαιας
  Η Συνθήκη της Νίκαιας υπογράφεται από τους αρχηγούς των 15 κρατών μελών της ΕΕ σε συνάντηση σε αυτήν τη γαλλική πόλη. Αλλάζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι έτοιμη για ένταξη χωρών από την Ανατολική Ευρώπη όταν είναι έτοιμες.
 • Το ευρώ

  Τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα ευρώ γίνονται το νόμιμο νόμισμα σε 12 χώρες της ΕΕ.Ενώ τα κέρματα ευρώ έχουν μια κοινή πλευρά που δίνει την αξία, κάθε χώρα έχει το δικό της σχέδιο από την άλλη πλευρά.
 • Τρομοκρατική επίθεση στη Γαλλία

  Τρομοκρατική επίθεση στη Γαλλία
  Μια τρομοκρατική επίθεση στο Παρίσι στο γαλλικό σατιρικό περιοδικό «Charlie Hebdo» οδηγεί σε διαδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη για την υποστήριξη της ελευθερίας της έκφρασης, καθώς και σε νέες πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.
 • Διπλή τρομοκρατική επίθεση στις Βρυξέλλες

  Διπλή τρομοκρατική επίθεση στις Βρυξέλλες
  Μια διπλή τρομοκρατική επίθεση στις Βρυξέλλες αφήνει περισσότερους από 30 ανθρώπους νεκρούς και πάνω από 300 τραυματίες. Η ΕΕ θέτει σε εφαρμογή μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση όλων των πτυχών της τρομοκρατικής απειλής .
 • Νέα κοινωνικά δικαιώματα για τους πολίτες της ΕΕ

  Νέα κοινωνικά δικαιώματα για τους πολίτες της ΕΕ
  Ο «ευρωπαϊκός πυλώνας των κοινωνικών δικαιωμάτων» υπογράφεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας. Στόχος του είναι να προσφέρει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας για τους Ευρωπαίους, συμπεριλαμβανομένων δίκαιων μισθών και καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και επαγγελματικής ζωής για γονείς και άτομα με φροντίδες.
 • Brexit - Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρεί από την ΕΕ

  Brexit - Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρεί από την ΕΕ
  Έχοντας ως κράτος μέλος της ΕΕ από το 1973, το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του 2016. Η λεγόμενη «συμφωνία Brexit», που εγκρίθηκε από κοινού από το Ευρωπαϊκό και το Βρετανικό Κοινοβούλιο, προβλέπει τώρα μια περίοδο διαπραγμάτευσης που θα επαναπροσδιορίσει τη σχέση μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ σε πολλούς τομείς.