Εε

Ιστορική διαδρομή της ΕυρωπαΪκης Ένωσης

 • 1951:Ίδρυση Ε.Κ.Α.Χ

  1951:Ίδρυση Ε.Κ.Α.Χ
  Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα ιδρύθηκε το 1951 με τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης των Παρισίων και αποτελείτο από το Βέλγιο, τη Δυτική Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία. Σκοπός της ήταν να θέσει την παραγωγή και εμπορία του άνθρακα και του χάλυβα, δηλαδή των δύο κύριων πρώτων υλών της πολεμικής βιομηχανίας μέχρι και το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, υπό κοινή διαχείριση των πρώην εμπολέμων κρατών. Η Συνθήκη υπεγράφη στις 18 Απριλίου του 1951 .
 • 1957:Συνθήκη της Ρώμης-Ίδρυση της Ε.Ο.Κ

  1957:Συνθήκη της Ρώμης-Ίδρυση της Ε.Ο.Κ
  Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) υπήρξε η σημαντικότερη και γνωστότερη από τις τρεις Ευρωπαϊκές Κοινότητες . Ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου 1958 με τη θέση σε ισχύ της ομώνυμης Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Η ΕΟΚ μετονομάστηκε ως Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η οποία αποτέλεσε το σπουδαιότερο τμήμα του πρώτου από τους Τρεις Πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μέλη που την ίδρυσαν ήταν 6.τα οποία φαίνονται στον παρακάτω χάρτη.
 • 1973:Εισαγωγή τριών ακόμα χωρών

  1973:Εισαγωγή τριών ακόμα χωρών
  Την 1η Ιανουαρίου 1973 οι Κοινότητες διευρύνθηκαν έτσι ώστε να συμπεριλάβουν τη Δανία , την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Νορβηγία είχε επίσης υπογράψει συμφωνία προσχώρησης στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, η οποία ωστόσο δεν επικυρώθηκε ποτέ λόγω του αρνητικού αποτελέσματος του σχετικού δημοψηφίσματος που είχε διεξαχθεί στη χώρα. Το 1979 πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες άμεσες, δημοκρατικές εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • 1981:Ένταξη Ελλάδας σε Ε.Ο.Κ.

  1981:Ένταξη Ελλάδας σε Ε.Ο.Κ.
  Η Ελλάδα εντάχθηκε στην Ε.Ο.Κ το 1981 .Η Ελλάδα υπήρξε το πρώτο συνδεδεμένο κράτος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Αποτέλεσε στρατηγική επιλογή και βασική επιδίωξη των ελληνικών κυβερνήσεων υπό τον Κωνσταντίνο Καραμανλή κατά την περίοδο 1955-1961. Από αρκετούς θεωρείται σήμερα πως η τελική προσχώρηση της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες το 1979-1981 αποτέλεσε την υλοποίηση της από το 1961 απόφασης για τη συνεργασία με την ΕΟΚ [1], η οποία ανεστάλη από τη δικτατορία των συνταγματαρχών.
 • 1986:Εισαγωγή ακόμα δύο χωρών (Ισπανία-Πορτογαλία )

  1986:Εισαγωγή ακόμα δύο χωρών (Ισπανία-Πορτογαλία )
  Οι Κάτω Χώρες αναλαμβάνουν την Προεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η Ισπανία και η Πορτογαλία προσχωρούν στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες.Ενώ παράλληλα διεξάγονται προεδρικές εκλογές στην Πορτογαλία.
 • 1992:Συνθήκη Μαάστριχτ- Μετανομασία από Ε.Ο.Κ. σε Ε.Ε.

  1992:Συνθήκη Μαάστριχτ- Μετανομασία από Ε.Ο.Κ. σε Ε.Ε.
  Η Συνθήκη του Μάαστριχτ γνωστή ως Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρείται η ιστορικότερη συνθήκη της Ευρωπαϊκής ηπείρου .Η Συνθήκη του Μάαστριχτ, που έλαβε το όνομά της από την πόλη Μάαστριχτ στην οποία υπεγράφη στις 7 Φεβρουαρίου του 1992, με την οποία ολοκληρώθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύγχρονος θεσμός,.Εκ μέρους της Ελλάδας υπεγράφη από τον Υπουργό Εξωτερικών Αντώνη Σαμαρά και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Ευθύμιο Χριστοδούλου.Επίσης αυτην την περίοδο η ΕΟΚ ονομάστηκε ΕυρωπαΪκη Ένωση.
 • 1995:Προσθήκη τριών χωρών

  1995:Προσθήκη τριών χωρών
  το 1995 προστεθηκαν στν Ε.Ε ακόμα τρείς χώρες :η Αυστρία, η Φιλανδία, η Σουηδία .Με αυτό τον τροπο δημιουργήθηκε η Ευρώπη των 15 αφου ολα τα μελή εκεινη την περίοδο ήταν 15 .
 • 2004:Ευρώπη των 25

  2004:Ευρώπη των 25
  Την 1η Μαΐου 2004, δέκα νέες χώρες προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση . Η ΕΕ των 25 περιλαμβάνει πλέον τρεις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες (Εσθονία, Λεττονία, Λιθουανία), τέσσερις πρώην χώρες-δορυφόρους της ΕΣΣΔ (Πολωνία, Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία, Σλοβακία), μία πρώην γιουγκοσλαβική δημοκρατία (Σλοβενία) και δύο μεσογειακές νήσους (Κύπρος και Μάλτα).Η ιστορική αυτή διεύρυνση της Ένωσης από 15 σε 25 μέλη θέτει τέρμα σε μια μακρά διαδικασία προσχώρησης.
 • 2007:Η Ευρώπη των 27

  2007:Η Ευρώπη των 27
  Την 1η Ιανουαρίου 2007, η Βουλγαρία και η Ρουμανία διεύρυναν τα κράτη μέλη της ΕΕ σε 27. Την ίδια χρονιά το ευρώ υιοθετήθηκε από τη Σλοβενία, το 2008 από την Κύπρο και τη Μάλτα, ενώ το 2009 από τη Σλοβακία.
 • 2013:Ολοκλήρωση της ΕυρωπαΪκης Ένωσης

  2013:Ολοκλήρωση της ΕυρωπαΪκης Ένωσης
  Η τελευταία χώρα, μέχρι στιγμής, που εντάχθηκε στην ευρωπαϊκή οικογένεια είναι η Κροατία (1/7/2013), αποτελώντας το 28ο μέλος της.
 • Ολα τα κράτη

  Ολα τα κράτη