Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Period: to

  Μια ειρηνική Ευρώπη – η αρχή της συνεργασίας

  Οι ιστορικές ρίζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Ευρωπαίοι αποφασίζουν να εμποδίσουν για πάντα την επανάληψη τέτοιων σκοτωμών και καταστροφών. Λίγο μετά το τέλος του πολέμου, η Ευρώπη διχοτομείται μεταξύ Ανατολής και Δύσης, καθώς αρχίζει ο Ψυχρός Πόλεμος που θα κρατήσει 40 χρόνια. Το 1949, τα έθνη της Δυτικής Ευρώπης ιδρύουν το Συμβούλιο της Ευρώπης, που είναι το πρώτο βήμα για τη συνεργασία μεταξύ τους όμως, έξι χώρες θέλουν να προχωρήσουν περισσότερο.
 • Μια ειρηνική Ευρώπη – η αρχή της συνεργασίας

  Μια ειρηνική Ευρώπη – η αρχή της συνεργασίας
 • Period: to

  Η «ανθηρή δεκαετία του ‘60» – μια περίοδος οικονομικής ανάπτυξης

  Τον Αύγουστο του 1961, οι κομουνιστικές αρχές της Ανατολικής Γερμανίας υψώνουν ένα τείχος που χωρίζει στα δύο το Βερολίνο, για να εμποδίζουν τους υπηκόους τους να αναζητούν μια ζωή πιο ελεύθερη στη Δύση. Κάποιοι τα καταφέρνουν, ενώ άλλοι, στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν, πυροβολούνται από τους φρουρούς.
 • Η «ανθηρή δεκαετία του ‘60» – μια περίοδος οικονομικής ανάπτυξης

  Η «ανθηρή δεκαετία του ‘60» – μια περίοδος οικονομικής ανάπτυξης
 • Ενιαίο νόμισμα

  Ενιαίο νόμισμα
 • Period: to

  Η κοινότητα διευρύνεται – προσχώρηση και άλλων χωρών

  Το πρώτο σχέδιο ενιαίου νομίσματος της ΕΕ χρονολογείται από το 1970. Για να διατηρήσουν τη νομισματική σταθερότητα, τα κράτη μέλη της ΕΕ αποφασίζουν να περιορίσουν μέσα σε στενά όρια τη δυνατότητα διακύμανσης των ισοτιμιών μεταξύ των νομισμάτων τους. Αυτός ο μηχανισμός συναλλαγματικών ισοτιμιών (ΜΣΙ), που δημιουργήθηκε το 1972, ήταν το πρώτο βήμα προς την εισαγωγή του ευρώ, 30 χρόνια αργότερα.
 • Period: to

  Η μορφή της Ευρώπης αλλάζει – η πτώση του Τείχους του Βερολίνου

  Ο αριθμός των μελών της ΕΕ γίνεται διψήφιος όταν η Ελλάδα προσχωρεί ως δέκατο μέλος. Η χώρα ικανοποιούσε τις πολιτειακές προϋποθέσεις μετά την ανατροπή του στρατιωτικού καθεστώτος και την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974.
 • Η μορφή της Ευρώπης αλλάζει

  Η μορφή της Ευρώπης αλλάζει
 • Period: to

  Μια Ευρώπη χωρίς σύνορα

  Υπογράφεται στο Μάαστριχτ η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα της ιστορίας της ΕΕ, με το οποίο θεσπίζονται σαφείς κανόνες για το μελλοντικό ενιαίο νόμισμα καθώς επίσης και για την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας και για στενότερη συνεργασία σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Σύμφωνα με αυτή τη συνθήκη, η «Ευρωπαϊκή Κοινότητα» μετονομάζεται επίσημα σε "Ευρωπαϊκή Ένωση".
 • Μια Ευρώπη χωρίς σύνορα

  Μια Ευρώπη χωρίς σύνορα
 • Period: to

  Περαιτέρω εξελίξεις

  Έρχονται τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα σε ευρώ. Το τύπωμα, η κοπή και η διανομή τους σε δώδεκα χώρες είναι μια λογιστική ενέργεια μεγάλης κλίμακας. Ο αριθμός των κερμάτων που τίθενται σε κυκλοφορία υπερβαίνει τα 80 δισ. Τα χαρτονομίσματα είναι ομοιόμορφα για όλες τις χώρες. Τα κέρματα έχουν μία ομοιόμορφη όψη, στην οποία αναγράφεται η αξία του κέρματος, ενώ στην άλλη όψη απεικονίζεται ένα εθνικό έμβλημα. Όλα τα κέρματα κυκλοφορούν ελεύθερα. Μας φαίνεται φυσικό ότι πληρώνουμε ένα εισιτήριο του
 • Περαιτέρω εξελίξεις

  Περαιτέρω εξελίξεις
 • Period: to

  Μια δεκαετία ευκαιριών και προκλήσεων

  Η νέα δεκαετία ξεκινά με μια σοβαρή χρηματοπιστωτική κρίση, αλλά και με την ελπίδα ότι οι επενδύσεις σε νέες, πράσινες, φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες καθώς και η ευρωπαϊκή συνεργασία θα συμβάλουν στη διαρκή ανάπτυξη και ευημερία.
 • Μια δεκαετία ευκαιριών και προκλήσεων

  Μια δεκαετία ευκαιριών και προκλήσεων