1594

EU Timeline

 • Period: to

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 • Τα 6 ιδρυτικά κράτη συγκροτούνται

  Τα 6 ιδρυτικά κράτη συγκροτούνται
  Το όραμα του Ρομπέρ Σουμάν αρχίζει να παίρνει μορφή όταν έξι χώρες —Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Κάτω Χώρες— υπογράφουν Συνθήκη για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οργάνου που θα διαχειρίζεται κεντρικά την παραγωγή άνθρακα και χάλυβα. Οι χώρες αυτές θα αποφασίζουν μαζί για το πώς θα χρησιμοποιείται ο άνθρακας και ο χάλυβας στην Ευρώπη, και καμία χώρα δεν θα μπορεί να κατασκευάζει όπλα χωρίς να το γνωρίζουν οι άλλες.
 • Ιδρύεται το Δικαστήριο της ΕΈ

  Ιδρύεται το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι η ανώτατη νομική αρχή της ΕΕ. Αποστολή του είναι να μεριμνά ώστε η νομοθεσία της ΕΕ να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε κάθε χώρα της ΕΕ, και οι χώρες και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συμμορφώνονται με το ενωσιακό δίκαιο. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εδρεύει στο Λουξεμβούργο.
 • Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

  Ιδρύεται το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με στόχο την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων. Το ταμείο αποτελεί σήμερα κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς προωθεί την καλύτερη εκπαίδευση και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, και συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των παιδιών και των οικογενειών τους.
 • Σιμόν Βέιλ

  Σιμόν Βέιλ
  Η Σιμόν Βέιλ, πρώην υπουργός Υγείας της Γαλλίας και μεταξύ των επιζώντων του Ολοκαυτώματος, γίνεται η πρώτη Πρόεδρος του άμεσα εκλεγμένου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η πρώτη γυναίκα που καταλαμβάνει το συγκεκριμένο αξίωμα. Μάθετε ποιος άλλος έχει διατελέσει, και ποιος είναι σήμερα, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 • Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη

  Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη
  Αν και οι εισαγωγικοί δασμοί μεταξύ των κρατών μελών καταργήθηκαν το 1968, οι εμπορικές συναλλαγές δεν είναι ελεύθερες μεταξύ των χωρών της Κοινότητας λόγω διαφορών στις εθνικές νομοθεσίες. Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη θεσπίζει ένα εξαετές πρόγραμμα για την απάλειψη αυτών των διαφορών, ενώ παράλληλα ενισχύει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επισημοποιεί την ονομασία «Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».
 • Πτώση του Τείχους του Βερολίνου

  Πτώση του Τείχους του Βερολίνου
  Η πτώση του Τείχους του Βερολίνου αποτελεί σύμβολο της κατάρρευσης του κομμουνισμού στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, η οποία αρχίζει στην Πολωνία και την Ουγγαρία. Η Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας ανοίγει τα σύνορά της. Η Γερμανία επενώνεται μετά από περισσότερα από 40 χρόνια, και το ανατολικό τμήμα της προσχωρεί στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα στις 3 Οκτωβρίου 1990.
 • Η Συνθήκη του Μάαστριχτ

  Η Συνθήκη του Μάαστριχτ
  Τίθεται σε ισχύ η Συνθήκη του Μάαστριχτ, η οποία πήρε το όνομά της από την ολλανδική πόλη στην οποία υπεγράφη. Αποτελεί σημαντικό ορόσημο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ιδρύει επίσημα την Ευρωπαϊκή Ένωση και προετοιμάζει το έδαφος για τη δημιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος: του ευρώ. Παρέχει επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημαντικότερο ρόλο στη λήψη των αποφάσεων, καθώς και την εξουσία να εγκρίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σύνολό της.
 • Η κοινή όψη των κερμάτων του ευρώ

  Η κοινή όψη των κερμάτων του ευρώ
  Ο βέλγος σχεδιαστής νομισμάτων Luc Luycx, ο οποίος εργάζεται στο Βασιλικό Νομισματοκοπείο του Βελγίου, κερδίζει τον διαγωνισμό για τον σχεδιασμό της κοινής όψης των μελλοντικών κερμάτων του ευρώ.
 • Κινητά τηλέφωνα, διαδίκτυο και ένας χρόνος χωρίς σπουδές για τους φοιτητές

  Η κινητή τηλεφωνία και το διαδίκτυο αρχίζουν να αλλάζουν τον τρόπο επικοινωνίας των ανθρώπων. Η τεχνολογία στην οποία βασίζονται και τα δύο είναι ευρωπαϊκή. Οι νέοι ταξιδεύουν περισσότερο και οι φοιτητές συχνά περνούν έναν χρόνο χωρίς σπουδές για να γνωρίσουν τον κόσμο, διατηρώντας την επαφή τους με τους δικούς τους χάρη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 • Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

  Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ
  Τα δικαιώματα κάθε ατόμου στην ΕΕ αναγνωρίστηκαν σε διάφορες χρονικές στιγμές,τρόπους και μορφές. Για τον λόγο αυτό, η ΕΕ αποφάσισε να τα συμπεριλάβει στο σύνολό τους δημιουργώντας τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΈ.Ο Χάρτης εγγυάται τα δικαιώματα των πολιτών και των κατοίκων της ΕΕ. Τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν τον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής,την προστασία των προσωπικών δεδομένων,το δικαίωμα στον γάμο και στη δημιουργία οικογένειας και το δικαίωμα στην εκπαίδευση.
 • Η πρώτη Ευρωπαϊκή Ημέρα των Γλωσσών

  26 Σεπτεμβρίου 2001
  Γιορτάζεται η πρώτη Ευρωπαϊκή Ημέρα των Γλωσσών. Ο ετήσιος εορτασμός της συνεχίζεται μέχρι σήμερα για να προβάλλει τη γλωσσική πολυμορφία μιας ηπείρου με: -24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ·
  -περισσότερες από 200 ευρωπαϊκές γλώσσες·
  -60 περίπου περιφερειακές/μειονοτικές γλώσσες·
  -πολλές άλλες γλώσσες από άλλα μέρη του κόσμου.
 • Το ευρώ

  Το ευρώ
  Τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα του ευρώ γίνονται το νόμιμο νόμισμα 12 χωρών της ΕΕ. Η εκτύπωση, η κοπή και η διανομή τους αποτελεί τεράστιο εγχείρημα από υλικοτεχνική άποψη. Κυκλοφορούν περισσότερα από 80 δισ. κέρματα. Ενώ τα κέρματα του ευρώ έχουν μια κοινή όψη όπου αναγράφεται η τιμή, στην άλλη όψη κάθε χώρα έχει το δικό της σχέδιο. Η αγορά π.χ. ενός εισιτηρίου του μετρό στη Μαδρίτη με φινλανδικά (ή άλλα) κέρματα ευρώ σύντομα θεωρείται πια κάτι φυσιολογικό.
 • Τρομοκρατική επίθεση στη Γαλλία

  Τρομοκρατική επίθεση στη Γαλλία
  Η τρομοκρατική επίθεση κατά του γαλλικού σατιρικού περιοδικού «Charlie Hebdo» στο Παρίσι πυροδοτεί διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη υπέρ της ελευθερίας του λόγου και οδηγεί σε νέες πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.
 • Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

  Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιουργεί το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, παρέχοντας σε νέους ηλικίας 18 έως 30 ετών την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στήριξης μιας κοινότητας μέσω του εθελοντισμού ή της τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας.
 • Νέα κοινωνικά δικαιώματα για τους πολίτες της ΕΕ

  Νέα κοινωνικά δικαιώματα για τους πολίτες της ΕΕ
  Υπογράφεται στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας ο «Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων» από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Σκοπός του είναι να προσφέρει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στους Ευρωπαίους, καθώς και δίκαιους μισθούς και καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής στους γονείς και τα άτομα που έχουν ευθύνες παροχής φροντίδας.
 • Σύσφιξη των δεσμών μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ

  Σύσφιξη των δεσμών μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ
  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει νέα εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ. Πρόκειται για μία από τις πιο φιλόδοξες συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και μιας αναπτυσσόμενης χώρας, η οποία περιλαμβάνει μέτρα για την προστασία του κλίματος, καθώς και κανόνες για τα δικαιώματα των εργαζομένων και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Τα σχολεία κλείνουν καθώς η νόσος Covid-19 χτυπά την Ευρώπη

  Τα σχολεία, τα μουσεία, τα εστιατόρια τα κέντρα αναψυχής κλείνουν και οι μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις ακυρώνονται σε ολόκληρη την ΕΕ καθώς μια νέα ασθένεια, η COVID-19 χτυπά την Ευρώπη.Όλες οι χώρες της ΕΕ έχουν πλέον ασθενείς που έχουν προσβληθεί από την ασθένεια του κορονοϊού που εντοπίστηκε αρχικά στην Κίνα στο τέλος του 2019 και εξαπλώθηκε γρήγορα σε άλλα μέρη του κόσμου.Όλοι καλούνται να λάβουν προφυλάξεις,και η ΕΕ παίρνει μέτρα σε όλα τα μέτωπα για την αντιμετώπιση της πανδημίας.