European union

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 • Period: to

  Μια ειρηνική Ευρώπη

  Η Ευρωπαϊκή Ένωση συστάθηκε με σκοπό να πάψουν οι συχνές και αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ γειτόνων, οι οποίες κορυφώθηκαν κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Από το 1950, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα αρχίζει να ενώνει οικονομικά και πολιτικά τις ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο την εξασφάλιση διαρκούς ειρήνης. Τα έξι ιδρυτικά κράτη μέλη είναι το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες. Τη δεκαετία του 1950 κυριαρχεί ο ψυχρός πόλεμος.
 • Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα

  Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα
  Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα ιδρύθηκε με την Συνθήκης των Παρισίων και αποτελείτο από το Βέλγιο, τη Δυτική Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία. Σκοπός της ήταν ο έλεγχος της παραγωγής και εμπορίας του άνθρακα και του χάλυβα, δηλαδή των δύο κύριων πρώτων υλών της πολεμικής βιομηχανίας μέχρι και το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, υπό κοινή διαχείριση των πρώην εμπολέμων κρατών.
 • Period: to

  Οικονομική ανάπτυξη

  Η δεκαετία του 1960 είναι μια καλή περίοδος για την οικονομία. Σ’ αυτό συμβάλλει το ότι οι χώρες της ΕΕ παύουν να επιβάλλουν δασμούς στις μεταξύ τους εμπορικές συναλλαγές. Επίσης συμφωνούν να ελέγχουν από κοινού την παραγωγή τροφίμων, έτσι ώστε να υπάρχουν αρκετά τρόφιμα για όλους - σύντομα μάλιστα δημιουργείται πλεόνασμα αγροτικών προϊόντων. Ο Μάιος του 1968 γίνεται γνωστός για την εξέγερση των φοιτητών στο Παρίσι, και πολλές αλλαγές στην κοινωνία και στη συμπεριφορά των ανθρώπων.
 • Period: to

  Συνεχής εξέλιξη

  Ο αραβοϊσραηλινός πόλεμος τον Οκτώβριο του 1973 οδηγεί σε ενεργειακή κρίση και οικονομικά προβλήματα. Τα τελευταία δεξιά δικτατορικά καθεστώτα στην Ευρώπη εξαλείφονται. Η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ αρχίζει να μεταφέρει τεράστια ποσά για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και υποδομών στις φτωχότερες περιφέρειες. Τη δεκαετία του 1970 εντείνεται η καταπολέμηση της ρύπανσης. Η ΕΕ θεσπίζει κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Η πρώτη διεύρυνση

  Η πρώτη διεύρυνση
  Η Δανία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνοντας τον αριθμό των κρατών μελών σε εννέα
 • Αλληλεγγύη-Λεχ Βαλέσα

  Αλληλεγγύη-Λεχ Βαλέσα
  Η πολωνική συνδικαλιστική οργάνωση Solidarność (Αλληλεγγύη) και ο ηγέτης της Λεχ Βαλέσα γίνονται πασίγνωστα ονόματα σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο μετά τις απεργίες που διοργάνωσαν στα ναυπηγεία του Γκντανσκ το καλοκαίρι του 1980.
 • Period: to

  Ιστορικές αλλαγές

  Πολύ σημαντικά γεγονότα, με κορυφαίο την πτώση του τείχους του Βερολίνου, σημαδεύουν αυτή την δεκαετία τα όποια αλλάζουν την πορεία της Ευρώπαϊκής Ηπείρου αλλά και ολόκληρου του πλανήτη.
 • Δεύτερη «νότια (μέρος Ι)» διεύρυνση

   Δεύτερη «νότια (μέρος Ι)» διεύρυνση
  Η Ελλάδα γίνεται το 10ο μέλος της ΕΕ.
 • Τρίτη «νότια (μέρος ΙΙ)» διεύρυνση

   Τρίτη «νότια (μέρος ΙΙ)» διεύρυνση
  Η Ισπανία και η Πορτογαλία είναι οι δύο επόμενες χώρες που υποδέχεται την Ευρωπαϊκή οικογένεια.
 • Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη

    Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη
  Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη επέφερε τροποποιήσεις στις Συνθήκες για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και καθιέρωσε την ευρωπαϊκή πολιτική συνεργασία. Όταν τέθηκε σε ισχύ η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (ΕΕΠ), ο τίτλος «Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» (τον οποίο η Συνέλευση χρησιμοποιούσε από το 1962) έγινε επίσημος. Η ΕΕΠ αύξησε επίσης τις νομοθετικές αρμοδιότητες του ΕΚ μέσω της θέσπισης των διαδικασιών συνεργασίας και σύμφωνης γνώμης
 • Η πτώση του Τείχους του Βερολίνου

  Η πτώση του Τείχους του Βερολίνου
  Το Τείχος του Βερολίνου πέφτει και ανοίγουν τα σύνορα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας για πρώτη φορά τα τελευταία 28 χρόνια. Αυτό οδηγεί στην επανένωση της Γερμανίας, καθώς η Ανατολική και η Δυτική Γερμανία γίνονται ένα κράτος τον Οκτώβριο του 1990.
 • Period: to

  Χωρίς σύνορα

  Με την κατάρρευση του κομμουνισμού στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι αναπτύσσουν στενότερες σχέσεις γειτνίασης. Οι Ευρωπαίοι ενδιαφέρονται για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και για τη θέσπιση κοινών μέτρων σχετικά με την ασφάλεια και την άμυνα. Εκατομμύρια νέοι σπουδάζουν σε άλλες χώρες με τη στήριξη της ΕΕ. Η επικοινωνία γίνεται ευκολότερη, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι αρχίζουν να χρησιμοποιούν τα κινητά τηλέφωνα και το διαδίκτυο.
 • Συμφωνία του Σένγκεν

  Συμφωνία του Σένγκεν
  H Συμφωνία του Σένγκεν, γνωστή και ως Συνθήκη του Σένγκεν, είχε ως στόχο την προοδευτική κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, την καθιέρωση της ελεύθερης κυκλοφορίας για όλα τα πρόσωπα, υπηκόους των κρατών που υπέγραψαν τη Συμφωνία, καθώς και την αστυνομική και δικαστική συνεργασία. Η εν λόγω συνεργασία κινούνταν σε καθαρά διακυβερνητικό επίπεδο και εκτός του θεσμικού πλαισίου των ΕΚ, μέχρι την Συνθήκη του Άμστερνταμ.
 • Η Συνθήκη του Μάαστριχτ

  Η Συνθήκη του Μάαστριχτ
  Η Συνθήκη του Μάαστριχτ, επίσημα γνωστή ως Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρείται η σημαντικότερη και ιστορικότερη συνθήκη της Ευρωπαϊκής ηπείρου και η δεύτερη ομοίως σε παγκόσμια κλίμακα μετά εκείνης της ίδρυσης του ΟΗΕ. Ιστορικά δεν υπήρξε ποτέ στην παγκόσμια ιστορία παρόμοια συνθήκη με τόσο πλούσιο οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιεχόμενο, που να διατηρούσε ταυτόχρονα και το "ισότιμον" των συμμετεχόντων κρατών.
 • Τέταρτη «βόρεια (εν μέρει)» διεύρυνση

  Τέταρτη «βόρεια (εν μέρει)» διεύρυνση
  Η ΕΕ υποδέχεται τρία ακόμη νέα μέλη: την Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία.
 • Συνθήκη του Άμστερνταμ

  Συνθήκη του Άμστερνταμ
  Η Συνθήκη του Άμστερνταμ είναι το αποτέλεσμα της Διακυβερνητικής Διάσκεψης που ξεκίνησε στις 29 Μαρτίου 1996 στο Τορίνο. Η συνθήκη του Άμστερνταμ τροποποίησε ορισμένες διατάξεις της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διατάξεις για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισμένες συναφείς πράξεις. Στόχος ήταν η ενίσχυση των οικονομικών δικαιωμάτων των πολιτών, η ανάπτυξη Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και η βελτίωση της λειτουργίας των θεσμικών οργάνων.
 • Period: to

  Περαιτέρω επέκταση

  Το ευρώ είναι πλέον το νέο νόμισμα για πολλούς Ευρωπαίους. Αυτή τη δεκαετία ολοένα και περισσότερα κράτη υιοθετούν το ευρώ. Οι πολιτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης εξαλείφονται με την προσχώρηση νέων χωρών στην ΕΕ.
 • Χτύπημα στους Διδύμους Πύργους

  Χτύπημα στους Διδύμους Πύργους
  Αεροσκάφη στα οποία έχει γίνει αεροπειρατεία προσκρούουν σε κτίρια της Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον. Η συγκεκριμένη ημερομηνία ταυτίζεται με τον «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας». Οι χώρες της ΕΕ αρχίζουν να συνεργάζονται στενότερα για την καταπολέμηση του εγκλήματος.
 • Πέμπτη «ανατολική (μέρος Ι)» διεύρυνση

  Πέμπτη «ανατολική (μέρος Ι)» διεύρυνση
  10 νέες χώρες (Τσεχία, Κύπρος, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία) μπαίνουν στην ΕΕ.
 • Πέμπτη «ανατολική (μέρος ΙΙ)» διεύρυνση

  Πέμπτη «ανατολική (μέρος ΙΙ)» διεύρυνση
  Η Βουλγαρία και η Ρουμανία γίνονται μέλη της ΕΕ.
 • Η Συνθήκη της Λισσαβώνας

  Η Συνθήκη της Λισσαβώνας
  Η Συνθήκη της Λισσαβώνας (γνωστή και ως η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη) είναι διεθνής συνθήκη που τροποποιεί τις ιδρυτικές συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπογράφηκε στη σύνοδο κορυφής της Λισαβόνας, στην οποία συμμετείχαν οι πολιτικοί αρχηγοί και οι υπουργοί εξωτερικών των κρατών μελών ΕΕ. Η Συνθήκη υποκαθιστά το εγκαταλειφθέν «Ευρωπαϊκό Σύνταγμα», τροποποιώντας ειδικότερα τις υπάρχουσες Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
 • Period: to

  Νέες προκλήσεις

  Η παγκόσμια οικονομική κρίση πλήττει την Ευρώπη. Η κλιματική αλλαγή παραμένει στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης. Το 2014 στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εκλέγονται περισσότεροι ευρωσκεπτικιστές. Ο θρησκευτικός εξτρεμισμός εντείνεται στη Μέση Ανατολή και σε διάφορες περιοχές σε όλον τον κόσμο. Οδηγεί σε κοινωνική αναταραχή και πολέμους. Η ΕΕ δεν αντιμετωπίζει μόνο το πρόβλημα της φροντίδας των προσφύγων, αλλά γίνεται και στόχος τρομοκρατικών επιθέσεων.
 • Νόμπελ Ειρήνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

  Νόμπελ Ειρήνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
  Στην Ευρωπαϊκή Ένωση απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης για το 2012. Σύμφωνα με το σκεπτικό, η απονομή γίνεται γιατί «για περισσότερο από έξι δεκαετίες η ΕΕ συνέβαλε στην προώθηση της ειρήνης και της συμφιλίωσης, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη».
 • Έκτη «νότια (μέρος IΙΙ)» διεύρυνση

  Έκτη «νότια (μέρος IΙΙ)» διεύρυνση
  Η Κροατία γίνεται το 28ο μέλος της ΕΕ.