ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

By TROODIA
 • Μια ειρηνική Ευρώπη – η αρχή της συνεργασίας

  Μια ειρηνική Ευρώπη – η αρχή της συνεργασίας
 • Period: to

  Μια ειρηνική Ευρώπη – η αρχή της συνεργασίας

  Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε για να τεθεί τέλος στους συχνούς και αιματηρούς πολέμους μεταξύ των γειτονικών χωρών που κατέληξαν στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήδη από το 1950, με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα αρχίζει η ένωση των ευρωπαϊκών χωρών σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο με στόχο τη διασφάλιση διαρκούς ειρήνης. Τα έξι ιδρυτικά μέλη είναι το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες. Η δεκαετία του 1950 κυριαρχείται από τον Ψυχρό Πόλεμο μεταξύ Α
 • Η «ανθηρή δεκαετία του ‘60» – μια περίοδος οικονομικής ανάπτυξης

  Η «ανθηρή δεκαετία του ‘60» – μια περίοδος οικονομικής ανάπτυξης
 • Period: to

  Η «ανθηρή δεκαετία του ‘60» – μια περίοδος οικονομικής ανάπτυξης

  Στη δεκαετία του ΄60, εμφανίζεται για πρώτη φορά μια πραγματική «κουλτούρα των νέων». Μουσικά συγκροτήματα όπως οι Beatles προσελκύουν, σε όλες τις εμφανίσεις τους, τεράστια πλήθη εφήβων θαυμαστών και δίνουν έναυσμα σε μια πολιτιστική επανάσταση, διευρύνοντας το χάσμα μεταξύ των γενεών. Το διάστημα αυτό είναι ευνοϊκό για την οικονομία ως συνέπεια, μεταξύ άλλων, της κατάργησης των δασμών στις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.
 • Η Κοινότητα σε εξέλιξη– η πρώτη διεύρυνση

  Η Κοινότητα σε εξέλιξη– η πρώτη διεύρυνση
 • Period: to

  Η Κοινότητα σε εξέλιξη– η πρώτη διεύρυνση

  Η Δανία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο προσχωρούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιανουαρίου 1973, αυξάνοντας τον αριθμό των κρατών μελών σε εννέα. Ο σύντομος, αλλά βίαιος αραβοϊσραηλινός πόλεμος, τον Οκτώβριο του 1973, είχε ως συνέπεια την ενεργειακή κρίση καθώς και σειρά οικονομικών προβλημάτων για την Ευρώπη. Η ανατροπή του καθεστώτος του Σαλαζάρ στην Πορτογαλία το 1974 και ο θάνατος του στρατηγού Φράνκο στην Ισπανία το 1975.
 • Η μορφή της Ευρώπης αλλάζει – η πτώση του Τείχους του Βερολίνου

  Η μορφή της Ευρώπης αλλάζει – η πτώση του Τείχους του Βερολίνου
 • Period: to

  Η μορφή της Ευρώπης αλλάζει – η πτώση του Τείχους του Βερολίνου

  Το πολωνικό συνδικάτο Αλληλεγγύη (Solidarność), με επικεφαλής τον Λεχ Βαλέσα, γίνεται ευρέως γνωστό σε όλη την Ευρώπη και στον κόσμο ύστερα από τις απεργίες στα ναυπηγεία της πόλης Γκντανσκ το καλοκαίρι του 1980. Το 1981, η Ελλάδα γίνεται το δέκατο μέλος της ΕΕ, ενώ η Ισπανία και η Πορτογαλία ακολουθούν πέντε χρόνια αργότερα.
 • Μια Ευρώπη χωρίς σύνορα

  Μια Ευρώπη χωρίς σύνορα
 • Period: to

  Μια Ευρώπη χωρίς σύνορα

  Με την κατάρρευση του κομμουνισμού στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι γίνονται στενότεροι γείτονες. Το 1993, η Ενιαία Αγορά ολοκληρώνεται με την καθιέρωση των «τεσσάρων ελευθεριών»: της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίων.
 • Περαιτέρω εξελίξεις

  Περαιτέρω εξελίξεις
 • Period: to

  Περαιτέρω εξελίξεις

  Με την κατάρρευση του κομμουνισμού στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι γίνονται στενότεροι γείτονες. Το 1993, η Ενιαία Αγορά ολοκληρώνεται με την καθιέρωση των «τεσσάρων ελευθεριών»: της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίων
 • Μια δεκαετία ευκαιριών και προκλήσεων

  Μια δεκαετία ευκαιριών και προκλήσεων
 • Period: to

  Μια δεκαετία ευκαιριών και προκλήσεων

  Η νέα δεκαετία ξεκινά με μια σοβαρή χρηματοπιστωτική κρίση, αλλά και με την ελπίδα ότι οι επενδύσεις σε νέες, πράσινες, φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες καθώς και η ευρωπαϊκή συνεργασία θα συμβάλουν στη διαρκή ανάπτυξη και ευημερία.