ΘΕΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 • Period: to

  ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

  χρονογραμμή της πορείας του θεσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την πρώτη μορφή του, μέχρι σήμερα.
 • ΑΠΑΡΧΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ Ε.Ε.

  Η Κοινότητα ιδρύθηκε με τη Συνθήκη των Παρισίων στις 23 Ιουλίου 1952 και θεωρείται η απαρχή της δημιουργίας της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • ΣΥΝΘΗΚΗ ΡΩΜΗΣ

  Το 1957, με τη Συνθήκη της Ρώμης ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) ή «Κοινή Αγορά».
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΟΚ ΚΑΙ ΕΥΡΑΤΟΜ

  Την 1η Ιανουαρίου 1958 με τις Συνθήκες της Ρώμης) δημιουργήθηκαν δύο νέες Κοινότητες: η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ), που καθιέρωσε για πρώτη φορά πλήρη τελωνειακή ένωση, και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ΕΥΡΑΤΟΜ) για συνεργασία σε θέματα χρήσης πυρηνικής ενέργειας.
 • ΣΥΝΘΗΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

  Με τη Συνθήκη Συγχώνευσης οι τρεις Κοινότητες απέκτησαν μία ενιαία, ολοκληρωμένη θεσμική δομή, συγχωνεύοντας τα Συμβούλια Υπουργών, τις Επιτροπές και την Ανωτάτη Αρχή, σε ένα ενιαίο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και μία ενιαία Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αντίστοιχα.
 • ΔΙΕΎΡΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

  Οι Κοινότητες διευρύνθηκαν έτσι ώστε να συμπεριλάβουν τη Δανία , την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
 • ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΚΛΩΓΕΣ

  Το 1979 πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες άμεσες, δημοκρατικές εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
 • ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Το 1981, η Ελλάδα γίνεται το 10ο μέλος της ΕΕ.
 • ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ

  Συνθήκη του Σένγκεν υπεγράφη στις 14 Ιουνίου 1985 στην κωμόπολη Σένγκεν του Λουξεμβούργου ανάμεσα σε πέντε κράτη μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΚ) (Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Λουξεμβούργο και Ολλανδία) και είχε ως στόχο την προοδευτική κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα
 • ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΗΜΑΙΑΣ

  Το 1986 υιοθετήθηκε η ευρωπαϊκή σημαία, ενώ υπεγράφη και η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη [4], η οποία προωθούσε την δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς.
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

  Η Ανατολική Γερμανία εισήλθε στην Κοινότητα το 1990, ως τμήμα της διευρυμένης Γερμανίας.
 • ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΔΡΥΣΗ

  Η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύθηκε επίσημα την 1η Νοεμβρίου 1993 με την εφαρμογή της Συνθήκης του Μάαστριχτ.
 • ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΕΝΩΣΗ

  Την 1η Ιανουαρίου 1995 η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία προσχώρησαν στην πρόσφατα ιδρυθείσα Ένωση.
 • ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΥΡΩ

  2002 το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα κυκλοφόρησε και σε φυσική μορφή σε ολόκληρη την Ευρωζώνη.
 • ΣΥΝΘΗΚΗ ΝΙΚΑΙΑΣ

  Με την εφαρμογή της τροποποιητικής Συνθήκης της Νίκαιας την 1η Φεβρουαρίου 2003, δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία των θεσμικών οργάνων της Ένωσης λόγω της επικείμενης διεύρυνσης της σε 25 κράτη-μέλη, τη μεγαλύτερη διεύρυνση στην ιστορία της.
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ 10 ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

  Την 1η Μαΐου 2004 δέκα νέες χώρες προσχώρησαν στην ΕΕ, οκτώ εκ των οποίων της Ανατολικής Ευρώπης: Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχία.
 • ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ 27

  Την 1η Ιανουαρίου 2007, η Βουλγαρία και η Ρουμανία διεύρυναν τα κράτη μέλη της ΕΕ σε 27.
 • ΣΥΝΘΗΚΗ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ

  Υπογράφηκε η Συνθήκη της Λισαβόνας (13.12.2007), η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009. Η συνθήκη αυτή τροποποίησε ολόκληρη τη δομή της Ένωσης, συγχωνεύοντας πλήρως τους Τρεις Πυλώνες της σε μια ενιαία νομική οντότητα. Επίσης, θέσπισε επίσημα πια τον θεσμό του μόνιμου Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με θητεία 2,5 ετών.
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΘΟΝΙΑΣ

 • ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΟΜΠΕΛ ΕΙΡΗΝΗΣ

  Το 2012 η ΕΕ βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ειρήνης για την συνεισφορά της στην προώθηση της ειρήνης, της συμφιλίωσης, της δημοκρατίας και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη.
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΟΑΤΙΑΣ

  Η τελευταία χώρα, μέχρι στιγμής, που εντάχθηκε στην ευρωπαϊκή οικογένεια είναι η Κροατία (1/7/2013), αποτελώντας το 28ο μέλος της.
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΤΟΝΙΑΣ

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ

  Την 1η Ιανουαρίου 2015, η Λιθουανία έγινε το 19ο μέλος της Ευρωζώνης.
 • ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

  Στις 23 Ιουνίου 2016, το Ηνωμένο Βασίλειο ψήφισε την αποχώρησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από δημοψηφίσμα. Τελικά, αποχώρησε στις 1 Φεβρουαρίου 2020.