Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Το έναυσμα

  Το έναυσμα
  Ο Ουίνστον Τσώρτσιλ με τον λόγο που εκφώνησε στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης προτείνει την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής οικογένειας σε κλίμα ειρήνης, ασφάλειας και ελευθερίας.
 • Διακήρυξη Σουμάν

  Διακήρυξη Σουμάν
  Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ρομπέρ Σουμάν υπέβαλε μια πρόταση για κοινή διαχείριση από τη Γαλλία και τη Δυτική Γερμανία των βιομηχανιών του άνθρακα και του χάλυβα. Η πρόταση, γνωστή ως Διακήρυξη Σουμάν, περιέγραφε το σχέδιο ως «το πρώτο συγκεκριμένο βήμα προς μια Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία».
 • Απαρχή δημιουργίας Ε.Ε.:Συνθήκη των Παρισίων (Ίδρυση ΕΚΑΧ)

  Απαρχή δημιουργίας Ε.Ε.:Συνθήκη των Παρισίων (Ίδρυση ΕΚΑΧ)
  Η πρόταση οδήγησε στο σχηματισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) από τη Δυτική Γερμανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και τις Κάτω Χώρες. Στους δημιουργούς και υποστηρικτές συγκαταλέγονται οι Ζαν Μονέ), Ρομπέρ Σουμάν, Πωλ-Ανρί Σπάακ και Αλτσίντε ντε Γκάσπερι. Η Κοινότητα ιδρύθηκε με τη Συνθήκη των Παρισίων (υπογραφή 18.4.1951) στις 23 Ιουλίου 1952 και θεωρείται η απαρχή της δημιουργίας της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Συνθήκες της Ρώμης

  Δημιουργήθηκαν δύο νέες Κοινότητες: η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ), που καθιέρωσε για πρώτη φορά πλήρη τελωνειακή ένωση, και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ΕΥΡΑΤΟΜ) για συνεργασία σε θέματα χρήσης πυρηνικής ενέργειας.
 • Συνθήκη Συγχώνευσης: Ευρωπαϊκές Κοινότητες

  Οι τρεις Κοινότητες απέκτησαν μία ενιαία, ολοκληρωμένη θεσμική δομή, συγχωνεύοντας τα Συμβούλια Υπουργών, τις Επιτροπές και την Ανωτάτη Αρχή, σε ένα ενιαίο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και μία ενιαία Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αντίστοιχα. Παρόλα αυτά παρέμειναν νομικά ανεξάρτητες, αν και στο εξής έγιναν γνωστές στο σύνολό τους ως Ευρωπαϊκές Κοινότητες.
 • Διεύρυνση Κοινοτήτων

  Οι Κοινότητες διευρύνθηκαν έτσι ώστε να συμπεριλάβουν τη Δανία (συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας, η οποία αποχώρησε το 1985), την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Νορβηγία είχε επίσης υπογράψει συμφωνία προσχώρησης στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, η οποία ωστόσο δεν επικυρώθηκε ποτέ λόγω του αρνητικού αποτελέσματος του σχετικού δημοψηφίσματος που είχε διεξαχθεί στη χώρα.
 • Πρώτες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

  Πρώτες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
  Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες άμεσες, δημοκρατικές εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
 • Προσχώρηση Ελλάδας

  Προσχώρηση Ελλάδας
 • Συμφωνία του Σένγκεν

  Συμφωνία του Σένγκεν
  Συνήφθη μεταξύ πέντε ευρωπαϊκών κρατών (Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες) και επέτρεψε τη σταδιακή κατάργηση των συστηματικών συνοριακών ελέγχων μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών.
 • Προσχώρηση Ισπανίας, Πορτογαλίας

 • Ευρωπαϊκή σημαία - Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη

  Ευρωπαϊκή σημαία - Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη
  Υιοθετήθηκε η ευρωπαϊκή σημαία, ενώ υπεγράφη και η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, η οποία προωθούσε την δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς
 • Συνθήκη Μάαστριχ:Ίδρυση Ε.Ε.

  Συνθήκη Μάαστριχ:Ίδρυση Ε.Ε.
  Η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύθηκε επίσημα. Εμπνευστές και αρχιτέκτονες της, θεωρούνται οι Χέλμουτ Κολ και Φρανσουά Μιτεράν.
 • Προσχώρηση Αυστρίας, Φιλανδίας, Σουηδίας

 • Συνθήκη του Άμστερνταμ

  Συνθήκη του Άμστερνταμ
  Η πρώτη ευρεία τροποποίηση της συνθήκης του Μάαστριχτ υπογράφηκε στο Άμστερνταμ με την ομώνυμη συνθήκη, και τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 1999
 • Ενιαίο νόμισμα

  Ενιαίο νόμισμα
  Το ενιαίο νόμισμα της Ένωσης, το ευρώ, αντικατέστησε για πρώτη φορά τα εθνικά νομίσματα, σε λογιστική μορφή, σε έντεκα κράτη μέλη, τη λεγόμενη Ευρωζώνη. Το 2001 προσχώρησε σε αυτήν και η Ελλάδα, ενώ το 2002 το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα κυκλοφόρησε και σε φυσική μορφή σε ολόκληρη την Ευρωζώνη.
 • Συνθήκη της Νίκαιας

  Με την εφαρμογή της τροποποιητικής αυτής συνθήκης δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία των θεσμικών οργάνων της Ένωσης λόγω της επικείμενης διεύρυνσης της σε 25 κράτη-μέλη, τη μεγαλύτερη διεύρυνση στην ιστορία της.
 • Προσχώρηση 10 χωρών

  Δέκα νέες χώρες προσχώρησαν στην ΕΕ, οκτώ εκ των οποίων της Ανατολικής Ευρώπης: Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχία.
 • Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης

  Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης
  Υπογράφηκε στη Ρώμη και φιλοδοξούσε να αντικαταστήσει όλο το θεσμικό οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με μία απλούστερη και συνεκτικότερη δομή, δίνοντας στη νέα Ευρωπαϊκή Ένωση διευρυμένες αρμοδιότητες. Η συνθήκη δεν τέθηκε ποτέ σε ισχύ καθώς περιείχε πολλά αμφιλεγόμενα εδάφια και η επικύρωσή της απορρίφθηκε το 2005 από το γαλλικό και ολλανδικό λαό σε αντίστοιχα δημοψηφίσματα.
 • Προσχώρηση Βουλγαρίας, Ρουμανίας

  Διεύρυναν τα κράτη μέλη της ΕΕ σε 27.
 • Συνθήκη της Λισαβόνας

  Συνθήκη της Λισαβόνας
  Υπογράφηκε η Συνθήκη της Λισαβόνας και τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009. Η συνθήκη αυτή τροποποίησε ολόκληρη τη δομή της Ένωσης, συγχωνεύοντας πλήρως τους Τρεις Πυλώνες της σε μια ενιαία νομική οντότητα. Επίσης, θέσπισε επίσημα πια τον θεσμό του μόνιμου Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με θητεία 2,5 ετών, ενώ έδωσε αυξημένες αρμοδιότητες στον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης.
 • Βραβείο Νόμπελ για την Ε.Ε.

  Βραβείο Νόμπελ για την Ε.Ε.
  Η ΕΕ βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ειρήνης για την συνεισφορά της στην προώθηση της ειρήνης, της συμφιλίωσης, της δημοκρατίας και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη.
 • Προσχώρηση Κροατίας

  Η τελευταία χώρα, μέχρι στιγμής, που εντάχθηκε στην ευρωπαϊκή οικογένεια είναι η Κροατία, αποτελώντας το 28ο μέλος της.
 • Αποχώρηση Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε.

  Αποχώρηση Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε.
  Το Ηνωμένο Βασίλειο ψήφισε την αποχώρησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από δημοψηφίσμα (51,9% υπέρ, 48,1% κατά). Η διαδικασία αποχώρησης θα χρειαστεί χρόνια για να ολοκληρωθεί πλήρως. Αυτό είχε και άλλες επιπτώσεις όπως κατρακύλα στα χρηματιστήρια και κατάρρευση των αγορών.
  http://www.cnn.gr/eidhseis/tag/25731/vrexit