Ε.ε.

Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Μια νέα ιδέα

  Μια νέα ιδέα
  Ήταν ο άνθρωπος που κατάλαβε ότι ο λόγος που χώριζε τους λαούς της Ευρώπης, θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν συνδετικός κρίκος και αντί για πόλεμο, να συνεργάζονται και να έχουν ειρήνη.
  Τα σημαντικά εφόδια που είχαν η Γερμανία και η Γαλλία για να κάνουν πόλεμο ήταν ο άνθρακας και ο χάλυβας. Αν οι λαοί και όχι οι κυβερνήσεις είχαν υπό τον έλεγχό τους τα ανθρακωρυχία και τα χαλυβουργία, τότε οι άνθρωποι αυτοί δεν θα μπορούσαν να πολεμούν μεταξύ τους.
 • Παρίσι

  Παρίσι
  Ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα από τα έξι ιδρυτικά μέλη της
 • Ρώμη

  Ρώμη
  Τα έξι κράτη μέλη αποφασίζουν να οικοδομήσουν μια Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, ΕΟΚ. Στόχος τους ήταν να δημιουργήσουν μια κοινή αγορά για να διευκολύνουν τις εμπορικές συναλλαγές τους. Το πλεονέκτημα ήταν η κατάργηση των τελωνειακών δασμών και των ελέγχων στα σύνορα.
 • 1η Διεύρυνση

  1η Διεύρυνση
  Η Δανία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο εντάχθηκαν στην Κοινότητα.
  Εφαρμόζονται νέες κοινωνικές και περιβαλλοντικές πολιτικές.
 • Πρώτες εκλογές

  Πρώτες εκλογές
  Γίνονται οι πρώτες εκλογές, με άμεση και καθολική πλειοψηφία, για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 • Ελλάδα

  Ελλάδα
  Η Ελλάδα προσχωρεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά από προσπάθεια αρκετών ετών. Η χώρα μας από τα πρώτα χρόνια ύπαρξης της ΕΟΚ και συγκεκριμένα από το 1959, ζήτησε να συνδεθεί μαζί της. Η επιβολή της στρατιωτικής δικτατορίας από το 1967 έως το 1974, πάγωσε τη συμφωνία. Υποβάλαμε αίτηση προσχώρησης ξανά το 1975. Στις 28 Μαΐου 1979 υπογράφηκε η Πράξη Προσχώρησης της Ελλάδας και ενταχθήκαμε το 1981 ως 10ο μέλος.
 • Ισπανία, Πορτογαλία

  Ισπανία, Πορτογαλία
  Η Ισπανία και η Πορτογαλία προσχωρούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Δημιουργία Ε.Ε.

  Δημιουργία Ε.Ε.
  Τίθεται σε εφαρμογή η νέα συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ

  ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ
  Προσχωρούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία.
 • ΕΥΡΩ

  ΕΥΡΩ
  Κυκλοφορία του Ευρώ στις δεκαεννιά χώρες της Ευρωζώνης.
  Η ύπαρξη ενός ενιαίου νομίσματος διευκολύνει τις επιχειρηματικές και τις εμπορικές δραστηριότητες, καθώς επίσης και τα ταξίδια και τις αγορές σε ολόκληρη την ΕΕ. Επίσης καθιστά την οικονομία πιο σταθερή σε περιόδους κρίσης.
 • Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ

  Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ
  Η μεγαλύτερη διεύρυνση στην ιστορία της Ε.Ε. έγινε με την προσχώρηση 15 κρατών: Βουλγαρία, Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Σλοβενία, Κύπρος, Μάλτα.
  Για να ενταχθούν τα κράτη στην Ε.Ε. πρέπει να ικανοποιούν τα παρακάτω κριτήρια: η οικονομία να λειτουργεί ικανοποιητικά, να υπάρχει δημοκρατία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς επίσης να έχει και ικανή δημόσια διοίκηση.
 • Κροατία

  Κροατία
  Η τελευταία χώρα που προσχώρησε στην Ε. Ε. είναι η Κροατία.
 • Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου

  Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου
  Η Μεγάλη Βρετανία αποχωρεί μετά από έντονες διαπραγματεύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.