European union

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 • Όραμα για την δημιουργία της Ε.Ε.

  Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε για να τεθεί τέλος στους συχνούς και αιματηρούς πολέμους μεταξύ των γειτονικών ευρωπαϊκών χωρών που κατέληξαν στο Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο.
 • Σχέδιο Σουμάν

  Σχέδιο Σουμάν
  Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Robert Schuman οραματίστηκε τη συγχώνευση της βαριάς βιομηχανίας της Δυτικής Ευρώπης. Το «Σχέδιο Σουμάν» δημοσιεύθηκε στις 9 Μαρτίου 1950. Στόχος του «Σχεδίου» ήταν η ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των βιομηχανικών χωρών της Ευρώπης με το σκεπτικό ότι οι χώρες που συνδέονται με εμπορικές συναλλαγές δημιουργούν μεταξύ τους οικονομικές αλληλεξαρτήσεις , κάτι που ελαχιστοποιεί το ενδεχόμενο συγκρούσεων.
 • Συνθήκη των Παρισίων & Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ)

  Συνθήκη των Παρισίων & Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ)
  Έτσι γεννιέται η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) , με τη «Συνθήκη των Παρισίων» στις 18 Απριλίου 1951 και πρώτο πρόεδρο τον Ζαν Μονέ. Αρχίζει η ένωση των Ευρωπαϊκών χωρών σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. Τα έξι ιδρυτικά μέλη είναι το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες. Οι δυο μεγάλοι αντίπαλοι , Γερμανία και Γαλλία βρίσκονται μετά από αιώνες στο ίδιο στρατόπεδο.
 • Συνθήκη της Ρώμης – Ίδρυση ΕΚΑΕ & ΕΟΚ

  Με τη συνθήκη της Ρώμης εγκαθιδρύονται δυο νέοι θεσμοί:
  Η «Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ)», η οποία θέτει υπό κοινό έλεγχο την ειρηνική χρήση της ατομικής ενέργειας & Η «Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ( ΕΟΚ)», η οποία αποτελεί την πρώτη μορφή «τελωνειακής» ένωσης μεταξύ των έξι χωρών που συμμετέχουν καθώς βασίζεται σε ελεύθερες διασυνοριακές συναλλαγές με την κατοχύρωση ¨τεσσάρων ελευθεριών¨ όπως ελεύθερη διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και ανθρώπων.
 • Ευρωπαϊκή Κοινότητα

  Οι τρεις «Κοινότητες» ΕΟΚ, ΕΚΑΕ και ΕΚΑΧ συγχωνεύτηκαν στην «Ευρωπαϊκή Κοινότητα» η οποία στη συνέχεια διευρύνθηκε με τη συμμετοχή και άλλων κρατών –μελών.
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
  Τα θεσμικά όργανα της ΕΟΚ, της ΕΚΑΧ και της Ευρωτόμ (ΕΚΑΕ) συγχωνεύτηκαν προκειμένου να δημιουργήσουν ένα ενιαίο σύνολο θεσμικών οργάνων: την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ( τα μέλη του οποίου αρχικά εκλέγονταν από τα εθνικά κοινοβούλια).
 • Ένταξη Δανίας, Ιρλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου στην Ε.Κ.

 • Πρώτες Εκλογές

  Διεξήχθησαν οι πρώτες άμεσες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τις οποίες οι ψηφοφόροι σε κάθε κράτος μέλος της Ε.Κ. εξέλεξαν τα μέλη.
 • Ένταξη Ελλάδας στην Ε.Κ.

  Ένταξη Ελλάδας στην Ε.Κ.
 • Ένταξη Πορτογαλίας και Ισπανίας στην Ε.Κ. – Υπογραφή Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης

  Οι κυβερνήσεις της Ε.Κ. υπέγραψαν την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη , προχωρώντας στη δημιουργία της ενιαίας αγοράς στην οποία τα πρόσωπα, τα εμπορεύματα , τα κεφάλαια και οι υπηρεσίες μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα σε ολόκληρη την Ε.Κ.
 • Συνθήκη του Μάαστριχ & Ευρωπαϊκή Ένωση

  Συνθήκη του Μάαστριχ  & Ευρωπαϊκή Ένωση
  Με την υπογραφή της συνθήκης του Μάαστριχ δημιουργήθηκε η «Ευρωπαϊκή Ένωση» και εισήχθησαν νέες μορφές συνεργασίας μεταξύ των κυβερνήσεων ν των κρατών μελών π.χ. σε θέματα που αφορούν την άμυνα, τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις. Οι ηγέτες της Ε.Ε. συμφώνησαν στη δημιουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης , με ενιαίο νόμισμα το οποίο διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα , σε μια δεκαετία.
 • Ένταξη Αυστρίας, Φιλανδίας και Σουηδίας στην Ε.Ε.

 • Ενιαίο Νόμισμα σε 11 Χώρες

  Το ενιαίο νόμισμα της Ευρώπης -το ευρώ- εγκαινιάστηκε επίσημα και 11 κράτη μέλη της Ε.Ε το υιοθέτησαν ως επίσημο νόμισμα τους διαμορφώνοντας αυτό που είναι ζώνη του ευρώ.
 • Η Ελλάδα εντάχθηκε στη ζώνη του ευρώ - Συνθήκη της Νίκαιας

  Υπογράφτηκε η συνθήκη της «Συνθήκη της Νίκαιας» η οποία προχώρησε σε μεταρρυθμίσεις στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. προκειμένου να προετοιμάσει τη διερεύνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της ένταξης των νέων κρατών μελών το 2004.
 • Ευρεία κυκλοφορία ΕΥΡΩ

  Ευρεία κυκλοφορία ΕΥΡΩ
  Το ευρώ γίνεται πραγματικότητα την 1η Ιανουαρίου, όταν χαρτονομίσματα και κέρματα ευρώ αντικαθιστούν τα εθνικά νομίσματα σε 12 από τις 15 χώρες που είναι κράτη μέλη της Ε.Ε. : Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα , Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία και Φιλανδία
 • Ένταξη δέκα νέων χωρών -Υπογραφή Συνταγματικής Συνθήκης

  Δέκα νέες χώρες εντάσσονται : Εσθονία , Κύπρος, Λιθουανία, Λετονία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία , Τσέχικη Δημοκρατία.
  Οι ηγέτες της Ε.Ε. κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τη συνταγματική συνθήκη, η οποία ένωσε όλες τις προηγούμενες συνθήκες της Ε.Ε. σε ένα έγγραφο και εισηγήθηκε αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της. Δόθηκε στα κράτη μέλη προθεσμία δύο ετών για την κύρωση της. Όπως όλες οι συνθήκες της Ε.Ε. μπορεί να τεθεί σε ισχύς μόνο όταν την κυρώσουν και τα 25 κράτη μέλη.
 • 15 Χώρες Υπογράφουν

  Μέχρι τον Ιούνιο του 2006 , 15 από τα 25 κράτη μέλη της Ε.Ε. κύρωσαν τη συνθήκη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε σε χρονοδιάγραμμα προκειμένου να αποφασιστεί τι θα γίνει στο εξής.
 • Η Βουλγαρία και η Ρουμανία εντάχθηκαν στην Ε.Ε.

 • Νόμπελ Ειρήνης

  Νόμπελ Ειρήνης
  Απονέμεται στην Ε.Ε. το Νόμπελ Ειρήνης για την - 60ετή και πλέον – συμβολή της στην προαγωγή της ειρήνης , και της συμφιλίωσης , της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη.
 • Η Κροατία προσχωρεί στην Ε.Ε. και γίνεται το 28ο μέλος της.

 • Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου

 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ