Tijdlijn Tekenen Mex

 • Period: 3500 BCE to 1450 BCE

  Bronstijd, Minoïsche beschaving

  vernoemd naar Minos, koning van Kreta.
  Kreta lag op de kruising van vele zeevaartroutes > handel
 • Period: 3500 BCE to 3000 BCE

  Tijd van Jagers en Boeren/Prehistorie

 • Period: 3000 BCE to 500

  Tijd van Grieken en Romeinen/Oudheid

 • Period: 1600 BCE to 1200 BCE

  Myceense beschaving

 • 800 BCE

  Archaïsche periode

  Archaïsche periode
  een voorbeeld van de beeldenkunst in de Archaïsche periode
 • Period: 800 BCE to 500 BCE

  Archaïsche periode

  Beelden met statische/frontale houding, gestileerd haar en lichaamsvormen als lijnen. Archaïsch = Uit het begin
  bouw grote tempels, ontwikkeling schilderkunst en monumentale beeldhouwkunst
 • Period: 800 BCE to 50

  Griekse Kunst / Bloei van de Griekse Oudheid

  bakermat West-Europese beschaving.
  ontwikkeling filosofie, wetenschap en literatuur.
  Griekenland: aantal staten zonder onderling contact.
  eenvoud.
  evenwicht.
  harmonie=goddelijkheid
  doel: gemeenschap dienen.
  zorg aan lichaam en geest (sport en gezondheid!)
  perfectie, uiterlijk en innerlijke schoonheid.
  slaven deden het werk>veel tijd voor ontwikkeling denken.
  mens als middelpunt van het heelal
 • Period: 500 BCE to 350 BCE

  Klassieke periode

  Alle denkbare cultuuruitingen komen tot groei:
  filosofie, politiek, literatuur, muziek, schilderkunst, beeldhouwkunst en architectuur De gebeurtenissen in deze tijd hebben de loop van de geschiedenis zó beïnvloed dat de periode "klassiek" genoemd wordt.
  contraposthouding, perfectionisme
 • 450 BCE

  Klassieke periode

  Klassieke periode
  een voorbeeld van de beeldhouwkunst in de Klassieke periode.
  contraposthouding
 • Period: 350 BCE to 50 BCE

  Hellenisme

  De tijd begint door de veroveringen van Alexander de Grote
  (rijk van Griekenland tot Midden-Oosten)
  -> macht Grieken neemt af
 • 50 BCE

  Hellenisme

  Hellenisme
  een voorbeeld van de beeldhouwkunst tijdens het hellenisme.
  gespierde lichamen, zeer expressief, voorkeur voor sterke emoties, grote bewegingen.
 • 27 BCE

  De Architectura

  oudste en meest invloedrijke werk over bouwkunst.
  door Romeinse architect Vitruvius.
  inspiratie voor Renaissance architecten
 • 8 BCE

  ontwikkeling ministaten

  ministaten = poleis/stadstaten.
  in de Archaïsche periode.
  Grieken vestigen langs middellandse en zwarte zee > begin culturele bloei: alfabetisch schrift Feniciërs overgenomen.
  ontwikkeling vroege beeldhouwkunst en de vaasschilderkunst.
  mythologie (mondeling overgegeven)
 • Period: 1 CE to 100

  1e eeuw

 • 4

  Het kruis word het teken van het Christendom

  Kruisigingsstraf word afgeschaft
 • 4

  Kelten bekeerden zich tot het Christendom

 • 4

  Volksverhuizingen

 • Period: 98 to 117

  Trajanus aan de Macht (Romein)

  Onder leiding van Trajanus hadden de Romeinen bezit van een groot gebied: Zuidwest-Europa en de kust van Noord-Afrika. De romeinse beschaving loopt deels gelijk aan de Griekse. Deze beschavingen samen worden de Klassieke Oudheid genoemd
 • Period: 100 to 200

  2e eeuw

 • 110

  Basilica

  Basilica
 • 110

  Forum Trajanum

  Forum Trajanum
  Het Forum Trajanum was het centrum van de comerciële, politieke en juridische levens.
  Het gebouw had een tempel, bibliotheken, een basilica, een markt/plein met allemaal gebouwen en een triomfboog. Daarnaast heeft het gebouw grootste afmetingen. Het eerste Forum werd gebouwd door Julius Caesar, deze kwam daarna.
  Bij het forum kwamen vooral advocaten, bankiers, makelaars, winkeliers, alle klanten van deze mensen, en ook soms bedelaars. Rond 110 werd het gebouw gerealiseerd met een zuil.
 • 110

  Mijlpaal Romeinen

  Mijlpaal Romeinen
  De Romeinse mijlpalen werden om de mijl neergezet en gaven de afstand tot de volgende stad, tot Rome en tot de volgende mijlpaal aan. De Romeinen legden de basis van de infrastructuur van vandaag aan. Ze maakten wegen, verdedigingsmuren, bruggen en tunnels. Dit maakte het makkelijker om het rijk te besturen en om je te verplaatsen. Romeinen waren wereldveroveraars. Door de uitbreiding in West-Europa leerde de mensen kennis maken met de Griekse cultuur.
 • 113

  Zuil van Trajanus

  Zuil van Trajanus
  De erezuil is gebouwd ter ere van de winst in Dacië (Roemenië).
  De zuil is 42 meter en er staan beelden op. Deze beelden stellen de voorbereiding op de strijd voor. De Romeinen worden als helden afgebeeld. Aan de bodem van de zuil is de urn van Trajanus begraven
 • Period: 200 to 300

  3e eeuw

 • Period: 300 to 1000

  Byzantijnse en VroegChristelijke kunst

 • Period: 300 to 400

  4e eeuw

 • 313

  Erkenning vh Christendom door Keizer Constantijn

  Het Christendom is geen verboden godsdienst meer
 • 313

  Bouw van de Basilica overgenomen in kerken

 • 313

  Doel van de Christelijke kunst

  Ander doel dan van de Klassieke Oudheid
  geen realisme
  diepere betekenis
  bijbelse symbolen en tekens verwijzend naar de goddelijke werkelijkheid = iconografie
 • 330

  Constantijn en zijn hofhouding verplaatsen zich naar Constantinopel

  Constantinopel = Byzantium = Nu Istanbul (sinds 1453)
  Ontstaan oost en west Romeinse Rijk
  Rooms-Katholicisme word de staatsgodsdienst
 • 330

  Ontstaan Oost- en West-Romeinse Rijk

  zie verplaatsing hofhouding Constantijn
 • 391

  Rooms-Katholicisme werd de staatsgodsdienst in het Romeinse Rijk

 • 400

  Dorisch, Ionisch, Corintische zuilen

  Dorisch, Ionisch, Corintische zuilen
  Dorische zuil = Archaïsch
  Ionische zuil = Klassiek
  Corinstische zuil = Hellenistisch
 • Period: 400 to 500

  5e eeuw

 • Period: 500 to 1000

  Alle gebouwen werden van hout gemaakt

  Van de houten gebouwen is bijna niets bewaard gebleven
 • Period: 500 to 1000

  Vroege Middeleeuwen (Tijd van Monniken en ridders)

 • Period: 500 to 600

  6e eeuw

 • Period: 500 to 1000

  Tijd van Monniken en Ridders/Vroege Middeleeuwen

 • Period: 527 to 565

  Keizer Justinianus

  Bouw van het 'Aya Sophia' om andere religieuze gebouwen te overtreffen
  probeerde het romeinse rijk te redden na de afzetting in 476
  Ravenna tot bestuurscentrum gemaakt, centrum van de Byzantijnse macht/kunst/cultuur
 • Period: 600 to 700

  7e eeuw

 • 700

  de eerste kruistochten

  8e eeuw
 • Period: 700 to 800

  8e eeuw

 • Period: 748 to 814

  Karel de Grote

  Gekroond door de Paus
  De 1e West-Europese keizer
  Kunstwerken moesten volgens hem gemaakt worden ter ere van God, met esthetische normen
 • 800

  Karel de Grote gaf relikwieën een belangrijke rol in de kerk

  overblijfselen van overleden heiligen werden bewaard. Ze geven genezing, bescherming en brengen God nabij
 • 800

  Glas-In-Lood ramen in kerken

 • 800

  uiteenvallen Karolingische Rijk

 • Period: 800 to 1200

  Karolingische minuskel

  Nieuw letterschrift ontwikkeld door Karel de Grote
 • Period: 800 to 900

  9e eeuw

 • 843

  iconoclasme opgeheven

  ingevoerd de 7e en 8e eeuw
  verbod op bijbelse afbeeldingen
 • Period: 900 to 1000

  10e eeuw

 • Period: 1000 to 1200

  Romaanse Periode

  schilderkunst: vlak, geen perspectief, lineaire voorstellingen, plooien = lijnen
 • Period: 1000 to 1100

  groei kloosters > kunstzinnige bedrijvigheid

  verrijzing kloosters en kerken
  oprichting nieuwe geloofsordes
 • Period: 1000 to 1100

  Kruistochten

 • Period: 1000 to 1500

  Late Middeleeuwen (Tijd van Steden en Staten)

 • Period: 1000 to 1100

  11e eeuw

 • 1066

  Het tapijt van Bayeux

  Het tapijt van Bayeux
  ER STAAT OP:
  stripverhaal van de geschiedenis
  de verovering van Engeland van door Willem van Normandië
  invasie + nederlaag van Engeland + dood van koning Harold
 • 1100

  Romaanse interieur Kerk

  Romaanse interieur Kerk
  het licht valt vanuit een hoge lichtbeuk en ramen in de zijbeuk
 • 1100

  Opbouw Romaanse kerk

  Opbouw Romaanse kerk
  tongewelven en koepelgewelven
  zware muren met steunberen
  rondbogen
  kleine ramen
  lisenen (arcadebogen en randen aangebracht in het metselwerk
  1 zware vieringtoren (viering = kruising transept en middenschip)
  apsis + ander straalkapellen, kooromgang, (plafond)fresco's uitbreiding op de vroegtijdige basilica
  basis = kruis, symbool Christendom
  massiefbouw
  de muren hebben dragende functie
 • Period: 1100 to 1200

  12e eeuw

 • Period: 1140 to 1200

  vroeggotiek

 • Period: 1150 to 1500

  Gotische periode

  kunst: het sterven van Christus.
  bouwkunst: muren verliezen dragende functie, spitsboog, kruisribgewelf, luchtbogen, steunberen, glas-in-lood ramen.
  ontwikkeling in beeldhouwkunst: pilaarfiguur > beweeglijk/los figuur.
  emoties worden uitgebeeld.
  schilderkunst in dienst vd kerk.
  gouden achtergrond.
  fresco's & secco's.
  geschilderde panelen altaarstukken.
  sybolische voorstelling.
 • Period: 1200 to 1300

  13e eeuw

 • Period: 1300 to 1400

  14e eeuw

 • Period: 1350 to

  Vroegmoderne tijd (Tijd van Ontdekkers en Hervormers)

 • 1400

  Ontstaan vd Renaissance

  zelfbewustzijn,
  opkomst humanisme,
  reformatie (doorbraak religieuze eenheid),
  opkomst natuurwetenschappelijk onderzoek,
  ruihandel,
  ridderstand verlies macht,
  burger word belangrijker in maatschappelijk leven,
  herontdekking natuur/menselijk lichaam,
  opkomst staten en landgrenzen
 • 1400

  Vlaamse Primitieven

  tempera (verfsoort) = poedervormige pigmenten samen gewreven met water en eidooier.
  olieverf (voor het eerst in 15e eeuw) > craquelures.
  bijbelse personen.
  Maria draagt zuivere kleuren (wit en blauw).
  late middeleeuwen.
  gebruik perspectieven (lineair en atmosferisch).
  doorkijkjes.
  dure kleding.
  stofuitdrukking.
  Christelijke kunst.
  adam en eva.
  symbolisch.
  bijbelse taferelen in eigentijdse setting/interieur
  kunst voor de rijke mensen.
 • Period: 1400 to

  Renaissance

  Grote bloei van kunst en wetenschap.
  Bewondering voor de klassieke oudheid (bloei Griekse/Romeinse beschavingen, de beschaving kwam opnieuw tot leven).
  Begon in Italië -> Veel resten Klassieke Oudheid te vinden.
  Renaissance = wedergeboorte.
  Nieuw zelfbewustzijn -> Mens wordt individu -> Ontwikkeling Portret
  Veranderende levensfilosofie: Opkomst humanisme.
  Reformatie kerk.
  Bloei wetenschap & Economie (Handel).
  Ontdekking Wereld.
  Universele Mens.
  Nieuwe rol kunst.
  Tempera, fresco, secco & olieverf
 • Period: 1400 to 1500

  Vroeg Renaissance

  In Florence.
  Simone Martini: internationale Gotiek, decoratief, heldere kleuren, gouden achtergrond, slanke/gestileerde figuren in gewaden, subtiele plooival. Bladgoud en tempera op hout.
  Fra Angelico: schildert panelen/drieluiken/fresco's met bijbelse voorstelling in nieuwe stijl. plasticiteit/naturalisme/weergave van ruimte.
  Masaccio: toepassen regels centraal perspectief, God middenin bij kruis, witte duif (heilige geest) boven hoofd God
 • Period: 1400 to

  Kenmerken renaissance bouwkunst

  rondbogen.
  afsluitende muren.
  zware kroonlijst maakt dak niet zichtbaar.
  zuilen, pilasters, fronton, halfzuilen, muurnissen.
  triomfboogmotief.
  symmetrie.
 • Period: 1400 to 1500

  15e eeuw

 • 1425

  ontwikkeling lineair perspectief

  ontdekking wetten van het perspectief.
  1e werken: Masaccio en Van Brunelleschi
 • 1445

  Uitvinding Boekdrukpers

  Vertaalde Bijbel verspreiden.
 • 1450

  verspreiding Humanisme

  Humanisme:
  terugkeer naar Griekse/Romeinse beschaving
  zuivering van het Christelijk geloof
  Humanisten = Bijv. Erasmus
  benadrukken wiskunde in de studie, om filosofische theologische waarheden te achterhalen studia humanitas = grammatica, retorica, logica en geschiedenis
 • 1500

  Laat-Gotiek

  sybolisch word meer realisme.
  eigen belevingswereld grote rol.
  Schenkers en stichters geschilderd.
  UITVINDING BOEKDRUKKUNST.
  ontstaan hout/kopergravure.
  miniatuurschilderkunst.
 • Period: 1500 to

  Hoog-Late Renaissance

  In Milaan en Rome
 • Period: 1500 to

  Maniërisme

  na de Renaissance, overgang naar de Barok.
  ontstaan in Rome > pestepidemie > kunstenaars vluchten > verspreiding Maniërisme.
  verfijnde afwerkingen.
  langgerekte figuren in onnatuurlijke houdingen.
  naaktfiguren.
  typische kleuren: bleekroze, oranje, groen en zeeblauw.
  dramatiek; meer emotie tot uitdrukking brengen.
  opdrachtgevers: kerk/adel/burgers.
  beweeglijke onrustige composities.
  toepassing vormen/maten op eigen manier.
  waardering ontstaat pas na 1920.
 • Period: 1500 to

  16e eeuw

 • 1550

  Realisme

  schilderen exact volgens de waarheid.
 • 1566

  Beeldenstorm

  De Calvinisten (Volgers Calvijn, man die kritiek had op de kerk) vielen de Christelijke kerken aan en vernielden de beelden. Godsdienstrevolutie.
 • Ontstaan Camera Obscura

 • Period: to

  Barok

  bombastische dramatiek.
  grote (kleur)contrasten.
  clair-obscur
  veel licht-donker werking.
  beweeglijk.
  pracht en praal.
  'kunst van de uitbundigheid', bewegingssugesstie: veel dynamiek, diagonale composities.
  'kunst van de machthebbers', absolutisme.
  Contra-Reformatie: vernieuwde opvatting kunst in kerk.
  bouwkunst: nadruk op verticaal, Gesamtkunst (alle kunst nauw verbonden)
  feestelijk en uitbundig.
 • Period: to

  schilderkunst uit de Gouden Eeuw

  genre's: de historieschilderkunst (belangrijkste genre), het landschap, het zeegezicht, het portret, het stillevens, het genrestuk (= een afbeelding uit het gewone dagelijkse leven), het stadsgezicht, het dierstuk.
  kennis van mythologie, bijbel en Griekse+Romeinse geschiedenis
 • Period: to

  17e eeuw

  'de gouden eeuw'
  Renaissance
 • Period: to

  Classicisme

  rationeel.
  strakke compositie.
  historische onderwerpen.
  terugkeer klassieke Griekse en Romeinse voorbeelden.
  Grote kunstenaars renaissance dienden ook als voorbeeld.
  behoort tot stijlperiode van de Barok, al zet het classicisme zelf zich daar tegen af.
 • Eind 80-jarige oorlog

  80-Jarige oorlog: vervolging protestanten > opstand tegen de Spaanse koning
  start bloei van de Gouden Eeuw
 • Protestantisme

  stimuleren onderwijs/ontwikkeling vd wetenschap (op universiteiten).
  geen luxe.
  bevorderen denken vd mens.
  kunst heeft een doel: leer en vermaak.
  natuur = product van Gods schepping.
  invloed uit Italië: Renaissance en klassieke oudheid.
  rijke burgers = opdrachtgevers
 • Barok

  Barok
 • Barok

  Barok
 • Barok

  Barok
 • Period: to

  De Gouden Eeuw

 • Period: to

  18e eeuw

 • Period: to

  Rococo (stijl)

  decoratiestijl in bouwkunst en toegepaste kunst.
  speels, fijn en grillige vormen.
  inspiratie ontleent aan de natuur.
  krullen, zwier en lichte kleuren.
  weinig rechte lijnen.
  elegante verfijnde stijl.
  asymmetrie en luchtig karakter.
  wanden, meubels en plafond gaan organisch zonder scheiding over.
  uitbundige decoratie.
 • stoommachine

  automatische machines ontstaan > automatisering
 • Period: to

  Neoclassicisme (in de Geschiedenis)

  Vooraf:
  opgravingen Pompeii + Herculaneum (> belangstelling klassieke oudheid) & Verlichting = inspiratie kunstenaars
  Franse Revolutie en opkomst industrialisering.
  uitgangspunt voor de nieuwe kunststijl van de burgerij (burgerlijke kunst)
  keizerrijk van Napoleon: kunst gebruikt om macht uit te drukken. Neoclassicme = empire.
  interieur-meubelkunst: verwerking Egypt. motieven, licht/elegant
  Pantheon (2e eeuw na Chr.) nagebouwd door Soufflot (bekende neoclassicistische architectuur)
 • Period: to

  Neoclassicisme

  eenvoud; geen versieringen.
  grootsheid.
  klassieke kunst met harmonische compositie & vaste maatverhoudingen.
  historische voorstelling.
  kopieën klassieke werken Grieks-Romeins
  beeldkunst: grote technische vaardigheid, gladgepolijste beelden
  schilderkunst: nadruk techniek, koele kleuren, koele zakelijke omgeving, statisch toneelmatige indruk, mensfiguren perfect van vorm en in een sterk bestudeerde houding.
  architectuur: zuil=geen versiering=dragend element, triomfbogen, zegezuilen
 • Period: to

  Neoclassicisme pt.2

  kenmerken:
  evenwicht.
  harmonische composities.
  vaste maatverhoudingen.
  geen overdreven versiering.
  hofkunst verdwijnt > beredeneerde kunst krijgt voorkeur van de machtshebbers.
  neoclassicisme - rationalisme = nadruk op denkvermogen.
  wetenschap, techniek en staatsvorming.
  Verlichting. wetenschap:
  encyclopedie.
  volkssprookjes.
  flora/fauna in kaart.
  evolutietheorie Darwin.
  geschriften romein Vitruvius vormden richtlijn voor de classisistische kunstenaars.
 • Period: to

  Franse Revolutie

 • Romantiek

  Romantiek
 • Period: to

  kunst 19e eeuw

  neoclassisme (kunststroming verlichting) belangrijkste stijl tot 1850 > kunst ander uigangspunt: Romantiek (sentimenteel>dramatische werkelijkheid) > realistische kunst. impressionisme, expressionisme en symbolisten alle ontwikkelingen begonnen bij een revolutie
 • Period: to

  Romantiek

  Individuele expressie van emoties.
  persoonlijke beleving religie/bovennatuurlijke/kosmische.
  vlucht uit de werkelijkheid.
  menselijke verbeeldingskracht (dromen/nachtmerries).
  belangstelling voor exotische culturen.
  escapisme (reactie op industrialisering).
  kunstenaar is autonoom, kenner vh sublieme.
  reactie tegen gevestigde academische stijl.
  verlangen
  vluchten
  natuur
  drama (onbereikbare liefde, heroïek, melancholie)
  gevoel
  imitaties
 • Period: to

  Post-Impressionisme

  lijkt op impressionisme, maar met een nieuwe groep mensen.
  snel.
  schets-achtig.
  verschillende beelduitingen.
  meer autonoom > meer vanuit de kunstenaars ideeën.
  19e eeuw.
  vormde avant-garde.
  Vincent van Gogh.
  Paul Gauguin.
  Paul Cézanne.
 • Period: to

  19e eeuw

  De verlichting.
  Neoclassisisme.
  Romantiek.
  Realisme.
  impressionisme.
  expressionisme.
  symbolisme.
  vrijheid-verstand-gevoel.
  ontstaan camera.
  absolutisme.
  nieuwe klassenmaatschappij.
  Industriële revolutie.
  bourgeoisie.
 • Period: to

  19e eeuw (in de geschiedenis)

  franse revolutie.
  industriële revolutie.
  klassenmaatschappij.
  vrouwenemancipatie.
  kerk en staat gescheiden>recht mens opgeschreven>nieuwe franse grondwet
  politiek: nationalisme, liberalisme, socialisme, begin emancipatie.
  belangrijk: kinderarbeid, verlichting, stoommachine, economische vrijheid>kapitalisme.
  klassenmaatschappij: grote verschillen, weinig werk>mensen naar steden, bourgeoisie = handelaars/fabriekseigenaren macht+adel/geestelijkheid.
  vrouwen = niet werk hoge klassen.
 • Period: to

  19e eeuw (in de geschiedenis)

  rol van kunstenaars:
  gevoel/visie uitdrukken.
  vanuit zichzelf, niet uit opdracht.
  creativiteit als uitgangspunt.
  artistieke oprechtheid.
  innerlijk compas.
  neostijlen = terugkijken oude stijlen, keuze stijl afgestemt functie vh gebouw, eclectisme=vermenging v vroegere stijlen
  rationalisme>expressionisme>functionalisme>traditionalisme>structuralisme.
  opbouw tempel G&R.
  gebouwen gemaakt om naar te kijken; kerken=gotisch
  rijksmuseum/centraal station.
 • Period: to

  19e eeuw (in de geschiedenis)

  architectuur/bouwkunst:
  bescherming&beschutting.
  teken des tijds=van alle kunstvormen is architectuur het meest verbonden met de sociale en maatschappelijke veranderingen.
  weerslag vd cultuur.
  industrialisatie, snelle fabrieksbouw.
  ingenieurskunst>nieuwe materialen/technieken: gietijzer, gewapend beton (met ijzerdraad), skeletbouw=stalen skelet, pre-fab bouw > christal palace (stalen frame+glas)
  beton en staal overal.
  Arts&Crafts=reactie neostijlen.
  Art Nouveau=FA/Jugendstil=DU>wel modern techn.
 • Period: to

  Pointillisme

  gemaakt door kleine puntjes.
  alledaagse mensen.
  afstand/grootte tussen de stipjes = donker/licht.
  kunstenaars zijn herkenbaar.
  momentopnames.
 • Period: to

  Napoleon Bonaparte's keizerrijk

  leider van de revolutionairen.
  word bekend als generaal.
  zijn voorbeeld was het Romeinse keizerrijk.
  1804: kroont zichzelf tot keizer
  laatste periode neoclassicisme = empire genoemd, Napoleontische stijl, inspireerd door klassieke oudheid, bewust bedacht door Napoleon.
 • Uitvinding fotografie

 • Neoclassicisme

  Neoclassicisme
  de ware stijl.
  strakke lijnen en vormen.
  18e en 19e eeuwse kunst geïnspireerd door de klassieke periode.
 • Period: to

  Paul Cézanne

  voorloper kubisme.
  gericht structuur/vorm.
  vluchtig/schilderachtig.
  meer nadenken in vormen.
  meervoudig perspectief.
  abstraheren natuur tot geometrische vormen.
 • Olieverf in tubes

 • Communistisch Manifest

 • Communistisch manifest

  Karl Marx en Friedrich Engels.
  kant van de onderdrukte fabrieksarbeiders.
  realisme.
  communisme.
  voorwaarden voor fabrieksarbeiders.
 • Period: to

  Paul Gauguin

  post-impressionist.
  felle kleuren.
  weergeven gedachtes door symbolisch/vanuit geloof.
  vertegenwoordiger symbolisme.
  gevoel/gedachten.
  voorloper Frans expressionisme.
  weinig perspectief/vlakke kunst
 • school van Barbizon

 • Period: to

  Vincent van Gogh

  2 schilderijen verkocht in zijn leven.
  brieven aan zijn broer.
  NL/FA.
  penseelstreken/streepjes = toetsen.
  latere waardering.
  voorloper expressionisme.
  alle impressionistische kunstenaars ontdekten hun eigen technieken en nieuwe dingen, eigen manier/stijl.
  subjectief weergeven persoonlijke gevoelens.
  duidelijke geel en blauw, eigen keus.
  post-impressionist.
 • 1e Salon des Refuses

 • Period: to

  Impressionisme

  vernieuwing=moderniteit.
  mens-modern leven/denken.
  realisme losgelaten>impressie/ervaring belangrijker.
  stabiele wereld verplaatst impressies.
  kunstenaarsgroepen (bewust)>haagse&amsterdamse school.
  ontstaan in FA.
  ontstaan kunsthandel.
  toevoeging emotie/ervaring kunstwerk.
  eigen maken > interesse opwekken.
  richting modernisme.
 • Period: to

  Impressionisme

  kenmerken:
  alledagse taferelen.
  momentopnames, snel gemaakt.
  observeren.
  lichtval van het exacte moment.
  licht/kleur/atmosfeer.
  plein-air= snelle directe schilderstechniek.
  schets-achtig.
  kleur in schaduwen.
  invloed fotografie.
  compositie niet gekozen, toevallig neergezet.
  impressionisme=impressie=indruk vh moment.
  kleuren onrealistisch, bepaald door het licht.
 • Period: to

  Modernisme

  op andere manier schilderen.
  verzamelnaam voor nieuwe stromingen.
  kunst vd westerse maatschappij in het eerste deel van de 20e eeuw,
  wat vooraf ging: Industrialisatie, politiek veranderde, scheiding kerk/staat.
  eigen stijl.
  niet aan de regels houden.
  "als de toekomstige mens het maar begrijpt".
  alles mag.
  toendertijds vernieuwend.
  verschillende materialen: videos, hedendaagse spullen (meer dan alleen verf).
  tijd van de wereldoorlogen.
 • Period: to

  Modernisme pt.2

  onrealistisch.
  -isme's.
  idealisme = utopische visie; iets wat voor jou een betere/perfecte wereld maakt.
  scheiding hoge/lage kunst.
  autonomie vd kunst.
  stilistische zuiverheid.
  formalisme.
  functionalisme.
  originaliteit.
  manifesteren, laten zien waar je voor staat (als stroming).
  groepen kunstenaars, niet hele westerse wereld hetzelfde.
  reden vd kunst: nadruk op authenticiteit en betekenis.
  reactie op het estheticisme en realisme.
 • Period: to

  20e eeuw

  veel uitvindingen gedaan.
 • Der blaue reiter logo

  Der blaue reiter logo
  schilderij Kandinsky.
  nieuwe kunstideeën geformuleerd in een almanak.
  almanak: jaarlijkse publicatie met steeds terugkerende informatie op bepaalde gebieden, deels geordend volgens kalender
 • Die Brücke

  4 studenten.
  opgericht in Dresden.
  expositie en oprichting tijdschrift.
  brug tussen mensen onderling & de toekomst.
  felle kleuren; onnatuurlijk.
  meer kennis van verdere regio's.
  bewondering japanse houtsneden.
  grafische kunst nieuw impuls.
  kunst achterliggende gedachte.
  nieuwe ethiek.
  gewelddadige stijl.
  entartete kunst.
  los maken academische stijltheoriën.
  Duits expressionisme.
  creatief vermogen direct en eerlijk verbeelden.
  eigen emotie manifesteren.
  inspiratiebron: Edvard Munch.
 • Die Brücke

  Die Brücke
 • Die Brücke

  Die Brücke
 • Period: to

  Fauvisme

  exposeerden met elkaar 'de Fauves' in een salon.
  de fauves = wilde beesten.
  laten zien wat nooit echt eerder gedaan was.
  kritici niet echt mee eens.
  belangrijke Fauvist: Henri Matisse.
  Expressieve kleurvlakken.
  vorm (!) raakt ondergeschikt.
  felle kleuren (!), nauwelijks gemengd; niet kloppend aan de werkelijkheid.
  expressief naar voren komen.
  niet natuurgetrouw.
  onafhankelijkheid manifesteren.
  versimpelen.
  vlakheid.
 • Fauvisme

  Fauvisme
 • Fauvisme

  Fauvisme
 • Fauvisme

  Fauvisme
 • Period: to

  Futurisme

  Ontstaan aanloop WOI.
  Dichters/schrijvers grote rol.
  Vooral vorm in muziek/beeldende kunst.
  Verheerlijkte lawaai/beweging/snelheid/techniek/oorlog/dynamiek.
  Toekomstgericht.
  Idealiseerde alles dat nieuw/modern/snel was.
  Bewondering machinetijdperk.
  Hoog tempo verandering.
  Uitvindingen: Elektriciteit/stoommachine/auto/trein/tram/1e vliegtuigen/radio/telegrafie/kunststof/fotografie/film.
  Inspiratiebron: geïndustrialiseerde samenleving.
  Opstand tegen gevestigde normen/waarden/tradities.
  Oud > Weg.
 • Period: to

  expressionisme

  ziel van iets uitdrukken.
  uiting eigen emotie.
  vormen loslaten, onrealistisch.
  geabstraheerd, figuratief.
  andere kleuren dan werkelijkheid.
  interesse in innerlijk leven; wat afspeelt in jezelf.
  gevoelswereld naar buiten brengen.
  spontane wijze.
  mens: geïsoleerd, hopeloos, in de greep van onbegrijpelijke krachten.
  angsten irrationele driften.
  grof.
  beweeglijk, dynamisch.
  factuur.
  individuele subjectieve expressie.
  persoonlijke uiting gevoelens.
  duidelijke vormen.
  geen details.
  felle kleuren.
 • Period: to

  Der Blaue Reiter

  groep duitse kunstenaars.
  tijdschrift uitbrengen/in de wereld brengen.
  belangrijke kunstenaar: Wassily Kandinsky.
  minder figuratief > richting abstract.
  scheppende geest; als mens in je hebben dat je iets kunt bedenken.
  internationaal bekend.
  niet iedereen binnen groep dezelfde stijl > elkaar aansteken iets nieuws te verzinnen.
  kleurgebruik: emotie (!) met kleur, felle kleuren.
  vanuit gevoel > creatief vermogen.
  ontstaan in München.
  expressionistisch.
  ongeorganiseerd.
  eigenzinnigheid.
 • Der blaue reiter

  Der blaue reiter
 • Der blaue reiter

  Der blaue reiter
 • Der blaue reiter

  Der blaue reiter
 • Period: to

  Andy Warhol

  reclame als kunstvorm.
  20e eeuw.
  pop art.
  carrière begon als commercieel illustrator.
  vermenigvuldigd advertenties en foto's uit kranten en tijdschriften als reclame voor zichzelf.
  massacultuur.
 • Period: to

  Pop Art

  moderne kunst.
  in alle landen waar industrialisatie en commercie een grote ontwikkeling doormaakten.
  figuratief
  speels gebruik van de symbolen van de Westerse consumptiecultuur.
  ironie.
  humor.
  gebruik alledaagse voorwerpen.
  Vervreemding door vergroting of herhaling, of door gebruik van ongebruikelijke materialen.
  collageachtig.
  Geen persoonlijk handschrift van de kunstenaar > werken soms gemaakt door anderen.
  ready mades: kant-en-klare, bestaande voorwerpen.
 • Period: to

  Pop Art

  imago/identiteit van de kunstenaar vaak zorgvuldig opgebouwd.
  reageerde op de oppervlakkigheid van de consumptiemaatschappij.
  smaakgevoel wordt beïnvloed door reclame/tijdschriften/tv/film doordat sommigen kolossale werkstukken maakten, of eindeloze reeksen identieke portretten vervaardigden.
  reactie op het Abstract Expressionisme.
  kunstenaars aftand van hun werk in tegenstelling tot Abstract Expressionisme.
  objectief.
  vervreemdingstheorie: toneelstuk opzettelijk afstand ten opzichte toeschouwer
 • Period: to

  Nouveau réalisme

  verwante stroming pop art.
  in Frankrijk.
 • Period: to

  21e eeuw

  hedendaagse tijd.