Tijdlijn Tekenen Mex

Timeline created by MexvdBungelaar
 • -800 BCE

  Archaïsche periode

  Archaïsche periode
  een voorbeeld van de beeldenkunst in de Archaïsche periode
 • -450 BCE

  Klassieke periode

  Klassieke periode
  een voorbeeld van de beeldhouwkunst in de Klassieke periode.
 • -50 BCE

  Hellenisme

  Hellenisme
  een voorbeeld van de beeldhouwkunst tijdens het hellenisme
 • -27 BCE

  De Architectura

  oudste en meest invloedrijke werk over bouwkunst.
  door Romeinse architect Vitruvius.
  inspiratie voor Renaissance architecten
 • 4

  Het kruis word het teken van het Christendom

  Kruisigingsstraf word afgeschaft
 • 4

  Kelten bekeerden zich tot het Christendom

 • 4

  Volksverhuizingen

 • 110

  Basilica

  Basilica
 • 110

  Forum Trajanum

  Forum Trajanum
  Het Forum Trajanum was het centrum van de comerciële, politieke en juridische levens.
  Het gebouw had een tempel, bibliotheken, een basilica, een markt/plein met allemaal gebouwen en een triomfboog. Daarnaast heeft het gebouw grootste afmetingen. Het eerste Forum werd gebouwd door Julius Caesar, deze kwam daarna.
  Bij het forum kwamen vooral advocaten, bankiers, makelaars, winkeliers, alle klanten van deze mensen, en ook soms bedelaars. Rond 110 werd het gebouw gerealiseerd met een zuil.
 • 110

  Mijlpaal Romeinen

  Mijlpaal Romeinen
  De Romeinse mijlpalen werden om de mijl neergezet en gaven de afstand tot de volgende stad, tot Rome en tot de volgende mijlpaal aan. De Romeinen legden de basis van de infrastructuur van vandaag aan. Ze maakten wegen, verdedigingsmuren, bruggen en tunnels. Dit maakte het makkelijker om het rijk te besturen en om je te verplaatsen. Romeinen waren wereldveroveraars. Door de uitbreiding in West-Europa leerde de mensen kennis maken met de Griekse cultuur.
 • 113

  Zuil van Trajanus

  Zuil van Trajanus
  De erezuil is gebouwd ter ere van de winst in Dacië (Roemenië).
  De zuil is 42 meter en er staan beelden op. Deze beelden stellen de voorbereiding op de strijd voor. De Romeinen worden als helden afgebeeld. Aan de bodem van de zuil is de urn van Trajanus begraven
 • 313

  Erkenning vh Christendom door Keizer Constantijn

  Het Christendom is geen verboden godsdienst meer
 • 313

  Bouw van de Basilica overgenomen in kerken

 • 313

  Doel van de Christelijke kunst

  Ander doel dan van de Klassieke Oudheid
  geen realisme
  diepere betekenis
  bijbelse symbolen en tekens verwijzend naar de goddelijke werkelijkheid = iconografie
 • 330

  Constantijn en zijn hofhouding verplaatsen zich naar Constantinopel

  Constantinopel = Byzantium = Nu Istanbul (sinds 1453)
  Ontstaan oost en west Romeinse Rijk
  Rooms-Katholicisme word de staatsgodsdienst
 • 330

  Ontstaan Oost- en West-Romeinse Rijk

  zie verplaatsing hofhouding Constantijn
 • 391

  Rooms-Katholicisme werd de staatsgodsdienst in het Romeinse Rijk

 • 700

  de eerste kruistochten

  8e eeuw
 • 800

  Karel de Grote gaf relikwieën een belangrijke rol in de kerk

  overblijfselen van overleden heiligen werden bewaard. Ze geven genezing, bescherming en brengen God nabij
 • 800

  Glas-In-Lood ramen in kerken

 • 800

  uiteenvallen Karolingische Rijk

 • 843

  iconoclasme opgeheven

  ingevoerd de 7e en 8e eeuw
  verbod op bijbelse afbeeldingen
 • 1066

  Het tapijt van Bayeux

  Het tapijt van Bayeux
  ER STAAT OP:
  stripverhaal van de geschiedenis
  de verovering van Engeland van door Willem van Normandië
  invasie + nederlaag van Engeland + dood van koning Harold
 • 1100

  Romaanse interieur Kerk

  Romaanse interieur Kerk
  het licht valt vanuit een hoge lichtbeuk en ramen in de zijbeuk
 • 1100

  Opbouw Romaanse kerk

  Opbouw Romaanse kerk
  tongewelven en koepelgewelven
  zware muren met steunberen
  rondbogen
  kleine ramen
  lisenen (arcadebogen en randen aangebracht in het metselwerk
  1 zware vieringtoren (viering = kruising transept en middenschip)
  apsis + ander straalkapellen, kooromgang, (plafond)fresco's uitbreiding op de vroegtijdige basilica
  basis = kruis, symbool Christendom
  massiefbouw
  de muren hebben dragende functie
 • 1400

  Ontstaan vd Renaissance

  zelfbewustzijn,
  opkomst humanisme,
  reformatie (doorbraak religieuze eenheid),
  opkomst natuurwetenschappelijk onderzoek,
  ruihandel,
  ridderstand verlies macht,
  burger word belangrijker in maatschappelijk leven,
  herontdekking natuur/menselijk lichaam,
  opkomst staten en landgrenzen
 • 1425

  ontwikkeling lineair perspectief

  ontdekking wetten van het perspectief.
  1e werken: Masaccio en Van Brunelleschi
 • 1445

  Uitvinding Boekdrukpers

  Vertaalde Bijbel verspreiden.
 • 1450

  verspreiding Humanisme

  Humanisme:
  terugkeer naar Griekse/Romeinse beschaving
  zuivering van het Christelijk geloof
  Humanisten = Bijv. Erasmus
  benadrukken wiskunde in de studie, om filosofische theologische waarheden te achterhalen studia humanitas = grammatica, retorica, logica en geschiedenis
 • 1550

  Realisme

 • 1566

  Beeldenstorm

  De Calvinisten (Volgers Calvijn, man die kritiek had op de kerk) vielen de Christelijke kerken aan en vernielden de beelden. Godsdienstrevolutie.
 • Ontstaan Camera Obscura

 • Period:
  -800 BCE
  to
  -500 BCE

  Archaïsche periode

  Beelden met statische/frontale houding, gestileerd haar en lichaamsvormen als lijnen. Archaïsch = Uit het begin
  bouw grote tempels, ontwikkeling schilderkunst en monumentale beeldhouwkunst
 • Period:
  -500 BCE
  to
  -350 BCE

  Klassieke periode

  Alle denkbare cultuuruitingen komen tot groei:
  filosofie, politiek, literatuur, muziek, schilderkunst, beeldhouwkunst en architectuur De gebeurtenissen in deze tijd hebben de loop van de geschiedenis zó beïnvloed dat de periode "klassiek" genoemd wordt.
 • Period:
  -350 BCE
  to
  -50 BCE

  Hellenisme

  De tijd begint door de veroveringen van Alexander de Grote
  (rijk van Griekenland tot Midden-Oosten)
  -> macht Grieken neemt af
 • Period:
  98
  to
  117

  Trajanus aan de Macht (Romein)

  Onder leiding van Trajanus hadden de Romeinen bezit van een groot gebied: Zuidwest-Europa en de kust van Noord-Afrika. De romeinse beschaving loopt deels gelijk aan de Griekse. Deze beschavingen samen worden de Klassieke Oudheid genoemd
 • Period:
  300
  to
  1000

  Byzantijnse en VroegChristelijke kunst

 • Period:
  500
  to
  1000

  Alle gebouwen werden van hout gemaakt

  Van de houten gebouwen is bijna niets bewaard gebleven
 • Period:
  527
  to
  565

  Keizer Justinianus

  Bouw van het 'Aya Sophia' om andere religieuze gebouwen te overtreffen
  probeerde het romeinse rijk te redden na de afzetting in 476
  Ravenna tot bestuurscentrum gemaakt, centrum van de Byzantijnse macht/kunst/cultuur
 • Period:
  748
  to
  814

  Karel de Grote

  Gekroond door de Paus
  De 1e West-Europese keizer
  Kunstwerken moesten volgens hem gemaakt worden ter ere van God, met esthetische normen
 • Period:
  800
  to
  1200

  Karolingische minuskel

  Nieuw letterschrift ontwikkeld door Karel de Grote
 • Period:
  1000
  to
  1200

  Romaanse Periode

  schilderkunst: vlak, geen perspectief, lineaire voorstellingen, plooien = lijnen
 • Period:
  1000
  to
  1100

  groei kloosters > kunstzinnige bedrijvigheid

  verrijzing kloosters en kerken
  oprichting nieuwe geloofsordes
 • Period:
  1000
  to
  1100

  Kruistochten

 • Period:
  1400
  to

  Renaissance

  Grote bloei van kunst en wetenschap.
  Bewondering voor de klassieke oudheid (bloei Griekse/Romeinse beschavingen, de beschaving kwam opnieuw tot leven).
  Begon in Italië -> Veel resten Klassieke Oudheid te vinden.
  Renaissance = wedergeboorte.
  Nieuw zelfbewustzijn -> Mens wordt individu -> Ontwikkeling Portret
  Veranderende levensfilosofie: Opkomst humanisme.
  Reformatie kerk.
  Bloei wetenschap & Economie (Handel).
  Ontdekking Wereld.
  Universele Mens.
  Nieuwe rol kunst.
  Tempera, fresco, secco & olieverf
 • Period:
  1400
  to
  1500

  Vroeg Renaissance

  In Florence.
  Simone Martini: internationale Gotiek, decoratief, heldere kleuren, gouden achtergrond, slanke/gestileerde figuren in gewaden, subtiele plooival. Bladgoud en tempera op hout.
  Fra Angelico: schildert panelen/drieluiken/fresco's met bijbelse voorstelling in nieuwe stijl. plasticiteit/naturalisme/weergave van ruimte.
  Masaccio: toepassen regels centraal perspectief, God middenin bij kruis, witte duif (heilige geest) boven hoofd God
 • Period:
  1400
  to

  Kenmerken renaissance bouwkunst

  rondbogen.
  afsluitende muren.
  zware kroonlijst maakt dak niet zichtbaar.
  zuilen, pilasters, fronton, halfzuilen, muurnissen.
  triomfboogmotief.
  symmetrie.
 • Period:
  1500
  to

  Hoog-Late Renaissance

  In Milaan en Rome