revolucuó rússa

Timeline created by Pau sala Fornaguera
In History
 • guerra russojaponesa

  inici de la guerra
 • revolució de 1905

  protesta pacifica per demanar ajuda al tsar, acaba en morts ordenades pel tsar
 • final de la querra russojaponesa

  la querra acaba i els japonesos guanyen
 • inici de la primera guerra mundial

  la primera querra mundial inicia
 • rev de 1917

  revolució contra el tsar i per sortir de la pobresa
 • inici de la guerra civil

  inicia una guera civil entre revolucionaris bolxevics i tsaristes,
 • es crea l'URSS

  es crea l'URSS
 • final de la guerra civil

  guanyen els revolucionaris bolxevics
 • primer pla quinquenal

  es crea el primer pla quinquenal
 • purgues de Stalin

  inicien les purgues de Stalin
 • segona querra mundial

  inicia la segona guerra munial