Principais avances científicos e tecnolóxicos do século XIX e a súa relación coas revolucións industriais

 • Period: to

  Primeira Revolución Industrial

  Introducción de sistemas de producción mecánicos con tracción hidráulica e de vapor
 • Teoria Atomica de Dalton

  John Dalton publicu a sua teoría atómica, que retomaba as antigas ideas de Leucipo e Demócrito.
 • Locomotora a vapor

  Locomotora a vapor
  A primeira locomotora de vapor, construida porlo inglés Richard Trevithick, e da Rocket, fabricada por George Stephenson
 • Teoria de la Evolución

  Charles Robert Darwin publicóu o seu famoso libro El origen de las especies la polémica en torno al alcance y los límites de esta teoría no ha dejado de ser objeto de airado debate.
 • Period: to

  Segunda Revolución Industrial

  Máquinas automatizadas utilizadas nas grandes industrias. Aumentó do porcentaxe de desempleo. Producción en serie, sistema de traballo.
 • Cinta Transportadora

  Cinta Transportadora
  As primeiras cintas transportadoras que se usaron para mover a grandes distancias foron nas instalacions da compañía de Henry Clay, EEUU.
 • Primeira Central Electrica de uso Comercial

  Primeira Central Electrica de uso Comercial
  A central de Pearl Street foi a primeira centralelectrica de uso comercial e inventouna Thomas Edison
 • Vacina Contra a Variola

  Creouna Edwar Jenner.
 • La Bombilla

  La Bombilla
  Thomas Edison inventou a bombilla, coas suas 40 horas de duración, foi a primeira bombilla comercial.
 • Automovil de Combustión Interna

  Automovil de Combustión Interna
  O primeiro automovil de combustión interna da historia foi patentado por Mercedes-Benz
 • Coca Cola

  Coca Cola
  Jhon Pemberton creou Coca Cola en Estados Unidos
 • Maquina de Raios X

  O Profesor Wilhem Conrad Röntgen descubriu, en 1895, os raios X.