Images

ORIGEN I EVOLUCIÓ DE L'ESCRIPTURA MUSICAL

By maison
 • 400

  CANT GREGORIÀ

  http://www.youtube.com/watch?v=AiWbg2bmZ_AEl cant gregorià és un tipus de música vocal monòdica, que té ritme lliure, que és cantada sobre textos en llatí, que és propi de litúrgia cristiana, i que s'origina a l'alta edat mitjana.
 • Period: 400 to Nov 30, 1400

  EDAT MITJANA

 • Period: 400 to Mar 19, 1350

  ART MEDIEVAL

 • Jan 1, 700

  PRIMERA FORMA MUSICAL

  Es va crear la primera forma musical, coneguda con a notació neumàtica.És un sistema de notació musical que consistien en signes gràfics que representaven un o més so. Tant com la notació neumàtica com la notació quadrada va suposar grans progressos en la escriptura musical, però era imprecis el ritme què adoptar
 • Jan 1, 700

  NEUMES

  NEUMES
  Els neumes eren signes elementals què es colocaban sobre cada sílaba del text i servien de guía per a recordar la melodía.
  Els més elementals eren punctum, virga, clivis i podatus.
 • Jan 1, 1000

  GUIDO D'AREZZO

  GUIDO D'AREZZO
  Guido va ser un monjo benedicti que va donar nom a les sis primeres notes de l'escala ( ut,re,mi,fa,sol,la) on es basava en les primeres sílabas d'un himne del S.VIII. Tambè va inventar-se el tetragrama( conjunt de quatre línies horitzontals i tres espais sobre els quals s'escrivien els signes que servien per determinar l'altura dels sons.
 • Mar 12, 1280

  NOTACIÓ MENSURAL

  NOTACIÓ MENSURAL
  La notació mensural és una evolució del sistema de escriptura musical occidental en la que no sol es defineix amb exactitut l'altura de cada nota, sinó tambè el seu valor rítmic.
 • Period: Mar 19, 1350 to

  RENAIXAMENT

 • Jan 1, 1399

  LLIBRE VERMELL DE MONTSERRAT

  LLIBRE VERMELL DE MONTSERRAT
  La Biblioteca de l’Abadia de Montserrat guarda com a primer volum del seu fons manuscrit el còdex que actualment és conegut amb el nom de Llibre Vermell de Montserrat. Aquest còdex, que deu el títol al color de les cobertes, s’estava copiant l’any 1399, i és considerat un espècimen notable sortit de l’escriptori montserratí. Té un contingut molt divers:
  •Una explicació de miracles de la Mare de Déu
  •Un cançoner musical
  •Un breu tractat de confessió
  •Un tractat sobre l'Univers
  •Una col·lecció de
 • Period: Mar 1, 1401 to

  EDAT MODERNA

 • Mar 12, 1455

  IMPREMTA

  IMPREMTA
  La invenció de la impremta, va suposar un canvi radical en la divulgació de les partitures. Gràcies a la impremta es va tenir la possibilitat de multiplicar els originals de les partitures. Però una molt petita part d'aquelles partitures no han arribat a les nostres mans, ja què en aquella època la impremta era cara i complexa
 • Mar 12, 1500

  CANVIS EN LES PARTITURES

  CANVIS EN LES PARTITURES
  S'introdueix el pentagrama(és una pauta formada por cinc línies horitzontals, semblant al tetragrama), el compàs( és l'entitat mètrica musical, composta per diverses unitats de temps), la clau(utilitza per determinar el lloc que cada una de les notes té en el pentagrama) canvia el ritme i no hi ha línies divisòries
 • Period: to

  BARROC

 • ESCRIPTURA MUSICAL DE LA EDAT CONTEMPORÀNIA

  ESCRIPTURA MUSICAL DE LA EDAT CONTEMPORÀNIA
  Es van crear nivells d'intensitats( forte o piano), es van perfeccionar els matissos d'intensitat i es van conventir en indicacions de crescendo i descrescendo.
 • Period: to

  EDAT CONTEMPORÀNIA

 • Period: to

  CLASSICISME

 • AVANÇ DE LA DIVULGACIÓ DE PARTITURES.

  Amb la arribada de la burguesia al poder, es va començar a produir i a distribuir música impresa a gran escala. És aqui el principi de l'evolució, que gràcies tambè als avanços tecnològics ha desenvocat en la constant presència de la música en la vida quotidiana
 • Period: to

  ROMANTICISME

 • Period: to

  1900

 • S.XX

  En el S.XX poques innovacions es van introduir. La notació que actualment utilitzem en la música culta es igual que la utilitzada en la meitat del segle XX