ORIGEN I EVOLUCIO DE L'ESCRIPTURA

By coboke
 • Period: 500 to Jan 1, 1090

  Alta edat mitjana

  Apareix el cant Gregorià. Gregori I recopila tot el repertori que existia als monestirs. Apareix la música trobadoresca. Al IX apareix la música polifònica. Es descobreix l'ars antiqua que és el primer període de l'escola polifònica occidental.
 • Period: 500 to Mar 13, 1400

  Edad mitjana

 • 510

  CANT GREGORIA

  CANT GREGORIA
  Apareix el cant Gregorià. Gregori I recopila tot el repertori que existia als monestirs. Apareix la música trobadoresca. Al IX apareix la música polifònica. Es descobreix l'ars antiqua que és el primer període de l'escola polifònica occidental.
 • 510

  Papa Gregori I

  Papa Gregori I
  Va reordenar totes les melodies eclastiques i en va conpondre de noves. Aquest recull de melodies sobre els textos de liturgia s'anomena cant gregoria.
 • Mar 13, 1050

  Ars antiqua

  Ars antiqua
  Desenvolupament de l'organum i de noves formes polifoniques. Es comença a introduir instrument per acompanyar la musica vocal i el ritme pren mes importancia.
 • Period: Jan 1, 1100 to Jan 1, 1400

  Baixa edat mitjana

 • Jan 1, 1350

  Ars nova

  Ars nova
  Hi havia mes importancia instrumental. Es fixen patrons ritmics. La polifonia es preciosista i refinada. Els instruments van adquirint mes importancia i es desenvolupa la individualitat del compositor.
 • Period: Mar 13, 1405 to

  Renaixement

  La musica encara es basa en els models antics, pero se'n va alliberant. Predomina la musica vocal: religiosa ( misses i motets) i profana (madrigals). Alguns instruments es constitueixen en families.
 • Jan 1, 1455

  La impremta

  La seva invenció va suposar un canvi radical en la divulgació de les partitures. També s'editaren obres de pedagogia musical i manuals de música.
 • Jan 1, 1505

  Josquin des prez

  Josquin des prez
  Va ser el compositor mes influyent en la musica del renaixement.
 • El Quixot

  El Quixot
  Miguel de Cervantes publicà la primera part de la seva obra principal.
  Una novel·la escrita, segons sembla, per un deixeble i amic de Lope de Vega, d'origen aragonès o per un grup d'amics de Lope.
 • Period: to

  Barroc

  La musica te una funcio propagandistica del poder civil i religios. Destaca l'expressivitat. Predomini de l'escriptura harmònica. La musica instrumental s'independitza de la voca. Es produeix el naixement de la opera.
 • Propietat intel.lectual

  Propietat intel.lectual
  Es el dret inherent que es té sobre les obres fruit de l'enginy i la intel·ligència; ja siguin literàries, artístiques o científiques.
 • Period: to

  classicisme

  La musica es caracteritza per les seves melodies facils i estructurades, el ritme regular i l'harmonia clara. Es produeix el desenvolupament de la opera. La principal forma instrumental es la sonata. Es consolida la simfonia
 • Ludwig van Beethoven

  Ludwig van Beethoven
  va ser el compositor mes important del Classicisme. Compositor alemany de musica academica.S'el considera como el principal precursor de la transicio del clasicisme al romanticisme
 • Period: to

  Romanticisme

  Es valoren epoques passades. La musica esta al servei de l'expressivitat. La musica vocal destaca per l'opera romantica i el lied. l'instrument predilecte es el piano.
 • L'ofset

  L'ofset
  Es un sistema d'impressió litogràfica, basat en el principi de la repulsió entre l'aigua i l'oli, que transfereix la tinta al suport definitiu a imprimir amb un roleu amb una mantellina de cautxú.
 • Period: to

  Contemporani

 • Jazz i Rock'n'Roll

  Apareix el Jazz i el Rock'n'Roll gracies als nous mitjans de comunicacio (radio, televisio, cinema)
 • Llibre digital

  Llibre digital
  Es la versió electrònica o digital d'un llibre en format paper.
 • Noves alternatives musicals

  Nous sistemes d'enregistrament i produccio del so. Neix l'interes per la recuperacio del folklore.
 • Origens polifonia

  Apareix la polifonia religosia
 • Guido d'Aretzzo

  va ser un monjo cantor benedictí que va inventar-se la manera d'escriure les notes musicals, el tetagrama i el nom de les notes.