Musial

 • Rewolucja lutowa/marcowa

 • Rewolucja październikowa - Lenin

 • Tymczasowy Rzad Ludowy Republiki Polskiej

 • Zawieszenie broni z Niemcami

 • Piłsudzki dostaje władzę wojskowa

 • Polski rzad z Paderewskim na czele

 • Mała Konstytucja

 • Traktat Wersalski

 • Bitwa Warszawska

 • Rosja - NEP

 • Konstytucja Marcowa

 • Pokój Ryski - Polska-Bolszewicy

 • Rapallo - ZSRR i Niem

 • ZSRR - Powstanie

 • Reforma Walutowa Grabskiego

 • Układ w Locarno

 • Reforma Rolna

 • Przewrót Majowy

 • Nowela Sierpniowa

 • Poczatek Wielkiego Kryzysu - Czarny Czwartek

 • Wybory brzeskie

 • PON z ZSRR

 • Hitler zostaje kanclerzem Niemiec

 • PON z Niemcami

 • Noc Długich Noży

 • Konstytucja Kwietniowa

 • Piłsudzki dead

 • Anschluss Austrii

 • Przejęcie części Czechosłowacji

 • Czechosłowacja Dead

 • Ribbentrop-Mołotow

 • Sojusz z GB

 • II WŚ

 • Polska Dead

 • Atak Rosji na Polskę

 • Powstanie Zwiazku Walki Zbrojnej

 • Jugosławia & Grecja rekt

 • Atak na Rosję

 • Poczatek blokady Leningradu

 • Pearl Harbour

 • Przekształcenie ZWZ w AK

 • Poczatek Stalingradu

 • Koniec Stalingradu

 • Powstanie w getcie

 • Koniec Afryki

 • Sikorski dead

 • Łuk Kurski

 • Wielka Trójka - Teheran

 • D-Day

 • Ofensywa Radziecka

 • Powstanie

 • Powstanie rekt

 • Ostateczna ofensywa Armii Czerwonej

 • Jałta

 • Niemcy rekt

 • Poczdam

 • Bombka na Hiroszimę

 • Japonie @20