models atòmics

Timeline created by acastelar
  • teoria atòmica de Dalton

    va neixer el 6-9-1766 i va morir el 27-5- 1844
    era un naturalista quimic, fisic, meteoroleg
    Va ser el primer en ser un model atòmic, l'any 1803-1807
    La matèria está formada per particules indivisibles, els àtoms, una massa massissa.