Download

Eix Cronològic Filosofia trimestral Gerard Figueres

 • Period: 3500 BCE to 539 BCE

  Art Mesopotàmic

  Destacant per les ciutats-estat sumerianes i babilòniques, l'art mesopotàmic va incloure relleus, estàtues i cilindres gravats. Les obres d'art reflectien els temes religiosos i la importància de les divinitats en la vida quotidiana.
 • Period: 3100 BCE to 2686 BCE

  Construcció de les piràmides d'Egipte a Giza.

 • Period: 3000 BCE to 30 BCE

  Art Egipci

  Caracteritzat per la simetria, la jerarquia social i la relació amb la religió. Les pintures i les escultures solien representar la vida quotidiana, així com les divinitats i els faraons. Els jeroglífics van ser utilitzats com a sistema d'escriptura.
 • Period: 2600 BCE to 200 BCE

  Art Indi

  L'art de la vall de l'Índia va incloure les estàtues de terracota de la civilització de l'antiga vall de l'Índia, així com les esculptures budistes i jainistes. Els detalls intricats i l'ús de simbolisme religiós van ser característics.
 • Period: 901 BCE to 31 BCE

  Art Grec

  Conegut per la seva bellesa i equilibri, l'art grec es va centrar en la representació de la forma humana. L'arquitectura grega, com els temples, va destacar per les columnes i els detalls esculturals. La ceràmica i els frescos també van ser importants expressions artístiques.
 • Period: 700 BCE to

  Filosofia

  La filosofia és un camp d'estudi que cerca, per mitjà d'arguments raonats, donar una explicació de tots els coneixements possibles i del lloc que ocupa la persona a la naturalesa.
 • Period: 650 BCE to 500 BCE

  Presocràtics

 • 624 BCE

  Tales de Millet

  Tales de Millet
  Va ser un filòsof, matemàtic i astrònom de l'antiga Grècia, considerat un dels Set Savis de Grècia. Va néixer al voltant del 624 a.C. i va morir al voltant del 546 a.C. Tales és conegut per ser un dels primers pensadors a buscar explicacions racionals i naturals pels fenòmens del món, en lloc de recórrer a explicacions mitològiques. Se li atribueix la predicció d'un eclipsi solar i se'l considera el fundador de l'escola jònica de filosofia.
 • 611 BCE

  Anaxímedes

  Anaxímedes
  Anaxímedes va ser un filòsof grec que va viure aproximadament entre el 610 aC i el 546 aC. Era originari de Milet. Algunes de les seves contribucions més importants es troben en els camps de la filosofia natural i la cosmologia. Segons ell, l'element fonamental era l'aire, i sostenia que tots els objectes es formaven a partir d'alteracions en la densitat de l'aire. Aquesta idea es relacionava amb l'explicació dels fenòmens naturals, com ara els canvis meteorològics i els moviments celestials.
 • 535 BCE

  Heràclit d'Efes

  Heràclit d'Efes
  Heràclit d'Efes, filòsof grec presocràtic, destaca per la seva idea del "panta rhei" (tot flueix), defensant que el canvi és constant. Introduí el concepte de "logos" com a principi ordenador, i la "enantiodromia" que destaca la transformació d'oposats. La seva filosofia destaca la dualitat de forces en conflicte com a motor del món, amb implicacions ètiques i polítiques.
 • 515 BCE

  Paramenides

  Paramenides
  Parmènides va sostindre que només l'ésser és real i que el no-ésser és una il·lusió. Va argumentar que el canvi i la diversitat percebuts pels sentits són enganys, ja que només l'ésser és inmutable i etern. Va afirmar que només podem confiar en la raó per comprendre la veritat i que la realitat és una entitat única, sense canvis ni multiplicitat.
  Va generar una tensió filosòfica entre els defensors de la unitat de Parmènides i els partidaris del canvi constant d'Heràclit.
 • Period: 509 BCE to 476 BCE

  Art Roma

  Influït per la cultura grega, l'art roma va abraçar l'escultura, la pintura i l'arquitectura. El Colosseu i els arcs de triomf són exemples notables de l'arquitectura romana. Les pintures murals i els mosaics també van ser populars.
 • 490 BCE

  Empèdocles

  Empèdocles
  Empèdocles va proposar que tota la matèria estava composta per quatre elements bàsics: terra, aigua, aire i foc. Aquests elements es combinaven i separaven per explicar els diversos fenòmens naturals. A més dels elements, va introduir dues forces còsmiques: l'amor (philía) i la lluita (neíkos). L'amor tendia a unir els elements, mentre que la lluita tendia a separar-los. Aquestes forces explicaven els cicles de formació i destrucció en el món.
 • Period: 481 BCE to 300 BCE

  Sofistes

 • 480 BCE

  Pèricles

  Pèricles
  Pèricles va emergir com a líder dominant a Atenes durant el segle V aC. Va defensar la democràcia atenenca i va promoure polítiques que van ampliar la participació ciutadana en la presa de decisions. Va instituir el sistema de pagament per servei públic, permetent als ciutadans, fins i tot als més pobres, participar en càrrecs públics.
 • 476 BCE

  Caiguda de l'Imperi Romà d'Occident.

 • 469 BCE

  Sòcrates

  Sòcrates
  Sòcrates va ser un filòsof grec que va viure a Atenes durant el segle V aC. Malauradament, Sòcrates no va deixar cap escriptura pròpia; la seva vida i el seu pensament són coneguts principalment a través dels escrits dels seus alumnes més destacats, com ara Plató i Xenofont.
 • 427 BCE

  Plató

  Plató
  Plató va ser un filòsof grec que va viure a Atenes al segle V i IV aC, i va ser estudiant de Sòcrates. És conegut per les seves contribucions significatives a la filosofia, especialment pel seu treball recollit en forma de diàlegs.
 • 384 BCE

  Aristòtil

  Aristòtil
  Aristòtil va ser un filòsof grec que va viure a Atenes entre el 384 aC i el 322 aC. Era estudiant de Plató i més tard va convertir-se en el mestre d'Alexandre el Gran. Les seves contribucions a la filosofia han tingut una profunda influència en àmbits com la lògica, la metafísica, l'ètica, la biologia i la política.
 • 90

  Ptolemeu

  Ptolemeu
  Astrònom, matemàtic i geògraf grec-egipci. La seva obra més coneguda és l'"Almageste", una síntesi dels coneixements astronòmics de l'antiguitat.
 • Period: 175 to

  Neoclàssic

  Inspirat en els ideals de l'antiga Grècia i Roma, va buscar la simplicitat, la claredat i la proporció. Va ser una reacció al barroc i es va centrar en valors com la raó i l'ordre.
 • 287

  Arquímedes

  Arquímedes
  Matemàtic, físic i enginyer grec conegut per les seves contribucions a la geometria i la física. És famós pel principi d'Arquímedes i pels seus treballs en la palanca i l'hidrostàtica.
 • 300

  Euclides

  Euclides
  Matemàtic grec conegut com el "pare de la geometria". La seva obra més famosa és "Els Elements", que va influir significativament en el desenvolupament de les matemàtiques.
 • 310

  Aristarc de Samos

  Aristarc de Samos
  Astrònom i matemàtic que va proposar la teoria heliocèntrica, situant el Sol al centre del sistema solar, molt abans que Copèrnic ho fes a l'època del Renaixement.
 • 334

  Zenó de Citium

  Zenó de Citium
  Fundador de l'estoïcisme, Zenó ensenyà que la virtut i la saviesa són les úniques coses veritablement bones i que la vida s'hauria de viure d'acord amb la raó.
 • 340

  Epicur

  Epicur
  Fundador de l'escola epicuriana, Epicur promogué la cerca del plaer i la tranquil·litat com a objectius principals de la vida. La seva filosofia epicurista va influir en el pensament ètic i moral.
 • 411

  Diògenes de Sinopi

  Diògenes de Sinopi
  Filòsof cínic conegut pel seu estil de vida austere i les seves crítiques a la societat contemporània. És famós per portar una llanterna durant el dia, buscant un "home honest" sense èxit.
 • Period: 476 to 1400

  Art Medieval

  Es divideix en diversos subperiodes com el romànic i el gòtic. L'art romànic es caracteritza per l'ús de línies simples i grues, mentre que l'art gòtic destaca per les voltes, les agulles i els vitralls de les catedrals.
 • Period: 476 to 1400

  Art Medieval

  Es divideix en diversos subperiodes com el romànic i el gòtic. L'art romànic es caracteritza per l'ús de línies simples i grues, mentre que l'art gòtic destaca per les voltes, les agulles i els vitralls de les catedrals.
 • 1215

  Signatura de la Carta Magna a Anglaterra, establint principis de govern limitat.

 • Period: 1300 to

  Renaixement

  Es va caracteritzar per un renovat interès en la cultura clàssica grega i romana, així com pel desenvolupament de l'humanisme. Va promoure la confiança en la raó humana i la valoració de l'individu.
 • Period: 1400 to

  Renaixament

 • Period: 1400 to

  Renaixement

  Un període de renovació cultural que va sorgir a Itàlia i es va estendre per Europa. Es caracteritza per l'interès en l'art de l'Antiguitat clàssica, la perspectiva, la proporció i el retratisme.
 • 1453

  Caiguda de Constantinoble, posant fi a l'Imperi Bizantí.

 • 1468

  Maquiavel

  Maquiavel
  Niccolò Machiavelli va ser un pensador, polític i escriptor italia del Renaixement, conegut principalment per la seva obra "El Príncep". Escrita al començament del segle XVI, aquesta obra és una guia sobre la política i el govern que ha generat molta controvèrsia al llarg dels anys.
 • 1472

  Nicolau Copèrnic

  Nicolau Copèrnic
  Nicolau Copèrnic (1473-1543) va ser un astrònom, matemàtic i clergue polonès que va proposar un model heliocèntric del sistema solar, que va representar una revolució en la comprensió del cosmos.
 • 1492

  Cristòfol Colom arriba a Amèrica.

 • 1517

  Martí Luter publica les 95 tesis, iniciant la Reforma Protestanta.

 • 1546

  Tycho Brahe

  Tycho Brahe
  Tycho Brahe (1546-1601) va ser un astrònom danès, conegut pel seu treball observacional precís i per les seves observacions detallades dels cossos celestials.
  Malgrat les seves pròpies teories cosmològiques no prou revolucionàries, les observacions precises de Tycho Brahe van ser un punt de referència crucial per al desenvolupament posterior de la cosmologia i la física.
 • 1564

  Galileo Galilei

  Galileo Galilei
  Galileo Galilei (1564-1642) va ser un científic, matemàtic i astrònom italià que va fer contribucions significatives a la física i la revolució científica del segle XVII. Galileo va ser un pioner de la ciència moderna i el mètode científic, posant èmfasi en l'observació, l'experimentació i la formulació de lleis matemàtiques. La seva obra va ser fonamental per al desenvolupament de la física moderna i la concepció heliocèntrica del sistema solar.
 • 1570

  Kepler

  Kepler
  Johannes Kepler (1571-1630) va ser un astrònom i matemàtic alemany que va fer contribucions significatives a la revolució científica. Les seves observacions i descobriments van ser crucials per al desenvolupament de la llei del moviment planetari i la llei de les òrbites el·líptiques.
 • Period: 1580 to

  Filosofia Modrena

 • Thomas Hobbles

  Thomas Hobbles
  Thomas Hobbes (1588-1679) va ser un filòsof i pensador polític anglès, conegut pel seu treball sobre la teoria política i la seva obra "Leviathan" (1651), que és considerada una obra fonamental en la filosofia política moderna.
  Les idees de Hobbes han estat objecte de debat i crítica al llarg dels anys. La seva obra ha tingut un impacte durador en la teoria política, la filosofia moral i el pensament sobre la relació entre els individus i el poder governamental.
 • Period: to

  Empirisme i Racionalisme

  Dos enfoiaments clau en la filosofia moderna van ser l'empirisme i el racionalisme. Els empiristes, com John Locke, sostenien que el coneixement deriva de l'experiència sensorial, mentre que els racionalistes, com René Descartes, donaven més importància a la raó i a la deducció lògica.
 • Period: to

  Barroc

  Es caracteritza per l'expressió dramàtica, l'ús de la llum i l'ombra, i la grandiositat. L'arquitectura barroca va incloure ornamenti exuberants i formes extravagants.
 • John Locke

  John Locke
  John Locke va ser un filòsof i pensador polític anglès del segle XVII, conegut per les seves contribucions a la filosofia política i a la teoria del liberalisme. Algunes de les seves obres més importants inclouen "Dos tractats sobre el govern civil" i "Ensayo sobre el entendimiento humano".
 • David Hume

  David Hume
  David Hume va ser un filòsof, historiador i economista escocès del segle XVIII, conegut per les seves contribucions a la filosofia empirista i al pensament escèptic. Algunes de les seves obres més rellevants inclouen "Tractatus de natura humana", "Investigació sobre l'enteniment humà" i "Diàlegs sobre la religió natural".
 • George Berkeley

  George Berkeley
  George Berkeley va ser un filòsof irlandès del segle XVIII, conegut per les seves contribucions a la filosofia idealista i al subjectivisme epistemològic. Algunes de les seves obres més rellevants inclouen "Principis del coneixement humà" i "Diàleg entre Hylas i Philonous".
 • Period: to

  Il·lustració

  Aquest moviment va defensar la primacia de la raó, la ciència i la educació en la millora de la societat. Filòsofs com Voltaire, Montesquieu i Rousseau van ser figures clau que van promoure la idea de la il·lustració com un camí cap a la llibertat i el progrés.
 • Jean-Jacques Rousseau

  Jean-Jacques Rousseau
  Jean-Jacques Rousseau va ser un filòsof, escriptor i pensador suís-francès del segle XVIII, conegut principalment per les seves obres polítiques i filosòfiques que van influir en la Il·lustració i en el desenvolupament del pensament polític modern. Algunes de les seves obres més importants inclouen "El contracte social" i "Discurs sobre l'origen i les bases de la desigualtat entre els homes".
 • Declaració d'Independència dels Estats Units.

 • Period: to

  Romàntic

  Caracteritzat per l'expressió emocional, la natura salvatge i la cerca de la llibertat. Es va centrar en la individualitat, la imaginació i les emocions.
 • Inici de la Revolució Francesa.

 • Period: to

  Realisme

  Va buscar representar la realitat sense embolcallar-la amb idealitzacions. Es va centrar en temes de la vida quotidiana i va ser una resposta a les idees romàntiques.
 • Guerra Civil dels Estats Units.

 • Period: to

  Modernisme

  Una resposta a les convencions artístiques establertes, buscant noves formes d'expressió. Inclou moviments com l'Art Nouveau i l'Art Decó.
 • Period: to

  Impressionisme

  Es va caracteritzar per la captació de la llum i la immediatesa de l'escena, amb pinzellades soltes. Va ser una ruptura amb les convencions artístiques establertes.
 • Period: to

  Art Contemporani

  Caracteritzat per la diversitat de formes i estils. Inclou moviments com l'expressionisme abstracte, el pop art, l'art conceptual i molts altres.
 • Period: to

  Primera Guerra Mundial.

 • Crash de la Borsa de Nova York, inici de la Gran Depressió.

 • Period: to

  Segona Guerra Mundial.

 • Independència de l'Índia i Pakistan.

 • Aterratge a la lluna per part d'Apollo 11.

 • Caiguda del Mur de Berlín, marcant el final de la Guerra Freda.

 • Dissolució de l'URSS.

 • Atacs de l'11 de setembre als Estats Units.

 • Crisi financera global.