Sin título 1

Prehistoria

 • Period: 100,000 BCE to 10,000 BCE

  Paleolític

  Paleo: Vell/ Lític: pedra
  És el període més llarg de la prehistòria i de la història. Va aparèixer entre l'aparició dels primers homínids i el descobriment de l'agricultura i la ramaderia..
  Feien diferents tipus d'activitats, com la caça, pesca, recol·lecció de plantes...
 • 90,000 BCE

  Eines

  Eines
  Feien eines fetes de pedra de sílex, ossos i banyes d'animals. Les feien per caçar animals, pescar, treure la pell dels animals, treure la carn dels animals... Oh feien per sobreviure.
 • 80,000 BCE

  Com vivien

  Com vivien
  Eren nòmades és a dir vivien de les coses que anaven trobant o caçant. Per això havien d'anar d'un lloc a un altre. Passaven les nits en coves o es feien petites cases fetes de troncs i fang. Vivien en tribus i clans i sempre intentaven anar cerca dels rius.
 • 70,000 BCE

  Estil d'art

  Estil d'art
  Els Homo sapiens comencen a fer distintes obres d'art. Comencen a pintar i esculpir diferents coses a les coves, com les mans, els animals, la caça...
 • 50,000 BCE

  Foc

  Foc
  El que va descobrir com es feia va ser l'Homo Erectus, però el que ho va practicar va ser l'Homo Neanderthal.Ho van fer servir per iluminar-se, espantar depredadors...
 • 50,000 BCE

  Creences religioses

  Creences religioses
  Es feien cerimònies rituals perquè creien que afectaria els fenòmens naturals. L'homo neandertal va ser el primer a fer els primers enterraments.
 • 30,000 BCE

  Cova d'alatamira

  Cova d'alatamira
  La cova d'Altamira és una cova d'estil Franco-Cantàbric.Està situada en canatbria.És una cova molt reconeguda perquè va ser una de les primeres coves de la prehistoria (paleolític).
 • 29,000 BCE

  Venus paleolitiques

  Venus paleolitiques
  Les venus paleolítiques són figures o objectes que serveixen per a la fertilització de les dones i la fertilització dels camps.
 • 27,500 BCE

  Venus de willendorf

  Venus de willendorf
  És una estàtua petita d'art mobiliari, va ser una de les primeres escultures de les paleolítiques i es feia servir per a la fertilitat de les dones.
 • 20,000 BCE

  Destral

  Destral
  És una cosa que s'utilitzava molt per tallar els arbres, per cortar llenya...
  Estava fet d'un pal i una pedra atada a la punta en forma de quadrat, amb herbes per atarla.
 • 12,000 BCE

  La ceramica

  La ceramica
  La ceràmica era una cosa d'argila, que quan li afegies aigua es podia modelar, i quan se secava ho feies servir per menjar o com si fos un plat, una urna...
 • 12,000 BCE

  Arpon

  Arpon
  Es feia servir per pescar. Era una arma amb forma punteguda que la llençaves directament als peces per matar-los.
 • 10,000 BCE

  Dessa terra mare

  Dessa terra mare
  La dessa terra mare servia perquè creien que si feien aquesta figura hauria més fertilitat de les dones i més fertilitat als camps.
 • 10,000 BCE

  Agricultura i ramaderia

  Agricultura i ramaderia
  Va aparèixer just quan començava el neolític. Van començar a conrear diferents coses com el blat i l'ordi. Van començar a domesticar animals, van rebre productes dels animals, com la llet i la carn, i van aprofitar la força de tir. Per això va sorgir els poblats.
 • Period: 10,000 BCE to 5000 BCE

  Neolític

  Neo: nou/lític: pedra
  És el segon període on els homínid començaran a fer molts tipus d'altres activitats. Començaran a ser sedentaris, és a dir que quedaran en un lloc en concret. Es diu la revolució neolítica. Van aparèixer diferents activitats, va aparèixer l'especialització del treball...
 • 9500 BCE

  Com vivien?

  Com vivien?
  Vivien en petits poblats, amb sòl fèrtil i a prop dels rius. Vivien en cases fetes de tova (palla i fang). Totes les cases estaven fetes d'una sola habitació.
 • 9000 BCE

  Cova de l'araña

  Cova de l'araña
  La Cova de l'Aranya és una cova d'estil d'art llevantí. És una de les representacions més famoses a tot el món, la recol·lecció de la mel. És una cova amb molt tipus d'animals, podem observar que tots els animals tenen el mateix color i que són molt realistes en aquesta cova.
 • 9000 BCE

  Arc i fletxes

  Arc i fletxes
  Els arcs i les fletxes van ser construïdes per primera vegada a l'edat dels metalls. Servia per caçar animals a una llarga distància.
 • 9000 BCE

  Estil d'art

  Estil d'art
  Feien figures humanes com el protagonista. Representaven escenes com la caça, la recol·lecció... Ho feien d'un color, monocolor.
 • 9000 BCE

  Poblats

  Poblats
  Va començar al principi del neolític perquè van descobrir l'agricultura i la ramaderia, per això es van adonar que si posaven diferents animals o plantes en un mateix lloc i les donen menjar i aigua creixien i no havien d'anar de lloc en lloc, per això es van quedar se'n sedentari en poblats.
 • 6000 BCE

  Megalit

  Megalit
  A finals del neolític van aparèixer els primers megalits. Es deia menhir que era una pedra gran plantada a terra en forma vertical. Ho feien servir per fer enterraments individuals.
 • 6000 BCE

  Menhir de Mollet

  Menhir de Mollet
  Està situat a Mollet de Vallès, Barcelona. És un menhir que s'ha fet servir per enterrar a una persona.
 • 6000 BCE

  Creences religioses

  Creences religioses
  Feien homenatges als morts per la importància de la transmissió de sentiments. Feien ús d'urnes de ceràmica. Feien els enteraments amb aixovars (joies, objectes, coses importants...) S'enterraven en necròpolis, és a dir que ho feien com en un cementeri o lloc sota terra.
 • Period: 5000 BCE to 3500 BCE

  Edat del metalls

  Període on es començaran a utilitzar més materials, per construir més eines, objectes, instruments i apareixeran grans avances tecnològics com per exemple la roda, vela i arada. Vivien en ciutats.
 • 4900 BCE

  Cromlec de los almendros

  Cromlec de los almendros
  Està situat en les Almendras, Portugal.És un cromlec que es va fer servir per anar a recar.
 • 4500 BCE

  Etapes

  Etapes
  Hi ha 3 etapes que van aparèixer a l'edat dels metalls:
  1. Edat de coure: Va ser el primer metall i la primera etapa, i és un metall tou i es deforma molt fàcilment.
  2. Edat de bronze: estava fet d'una barrenya entre coure i estany, és més dur i tallant que el coure i anirà traient la pedra com a eina de treball.
  3. Edat de ferro: estava fet d'un metall molt resistent i fàcil de modelar per la metal·lúrgia. Substitueixen per a sempre la pedra.
 • 4000 BCE

  Com vivien?

  Com vivien?
  Vivien en una societat urbana, vivien en ciutats. Van aparèixer els grups socials i algunes persones van començar a acumular diners per tenir poder i riquesa.
 • 4000 BCE

  Megalits

  Megalits
  Els megalits son pedres colocades de distintes formes, hi ha tres tipus:
  1.Els menhirs: es una sola pedra plantada en vertical que es feia servir solament per enterar una mateixa persona.
  2.Els dolmens: es pedres plantades en vertical i una sola plantada en horizontal sota de les que estan en vertical que es feia servir per enterar un grup de persones o una familia.
  3.Els cromlecs: es conjuts de pedres o menhirs amb en un forma circular. Es començava a reçar als Déus allà.
 • 4000 BCE

  Economia

  Economia
  L'economia a l'edat dels metalls estava feta de l'aparició dels grups socials, els grups socials estaven fets del que no tenien molts diners i els que tenien molts i molta riquesa perquè feien moltes activitats.
 • 3500 BCE

  La roda

  La roda
  La roda va ser l'invent més important de l'edat dels metalls. Perquè es podia fer servir per carregar coses, fer ús del tir de l'animal.
 • 3500 BCE

  Dolmen de Soto

  Dolmen de Soto
  Està situat a Trigueros, Huelva. És un dolmen que es va fer per enterrar a una família.