Planeta tierra con destello

Història de la Terra

 • 2000 BCE

  Pre-Cambrià (4.500 Ma)

  Pre-Cambrià (4.500 Ma)
  La Terra esta en el seu procés de creació. En aquest període és un planeta de roca fosa.
  Un planeta, anomenat Theia, de la mateixa mida que Mart, impacta contra la Terra a uns 15 km/s. Aquest impacte provoca un anell de roques i pols, a més es forma la Lluna.
  En aquest període de temps, la Terra es trobava a una temperatura aproximada d'uns 1.200ºC, no hi havia ni aire ni Atmosfera i la durada del dia era aproximadament d'unes 6h.
 • 1733 BCE

  Pre-Cambrià (3.900 Ma)

  Pre-Cambrià (3.900 Ma)
  Durant aquest període hi ha una pluja en massa de meteorits que durara aproximadament uns 20 Ma. Aquests meteorits contenen partícules d'aigua, gràcies això es començen a formar petits llacs.
  Superficie terrestre entre 70 - 80ºC
 • 1688 BCE

  Pre-Cambrià (3.800 Ma)

  Pre-Cambrià (3.800 Ma)
  Amb les aigües ja en calma apareixen poc a poc les primeres illes d'origen volcànic.
  L'atmosfera és tòxica i les temperatures són elevades.
  Comença una nova pluja de meteorits aquest cop portadors de molècules de carboni, minerals i els primers aminoàcids que es dissoldràn en l'aigua.
  Al fons marí sorgeixen xemeneies que desprenen substàncies químiques. (surgències hidrotermals)
  Apareixen les primeres formes de vida unicel·lulars
 • 1555 BCE

  Pre-Cambrià (3.500 Ma)

  Pre-Cambrià (3.500 Ma)
  Colònies d'estromatolists començen a sorgir en la superfície terrestre, són els primers bacteris fotosintètics.
  Per primera vegada comença a sorgir l'oxigen i l'òxid de ferro. L'amtomsfera inicia la seva formació.
 • 666 BCE

  Pre-Cambrià (1.500 Ma)

  Pre-Cambrià (1.500 Ma)
  En aquesta etapa no hi ha formes de vide complexes,ni plantes.
  S'originen les primeres plaques tectòniques, es comença a formar el primer megacontinent anomentat Rodinia.
  El moviment de rotació de la Terra s'enlenteix : un día dura 16h.
 • 489 BCE

  Pre-Cambrià (1.100 Ma)

  Pre-Cambrià (1.100 Ma)
  Rodinia es troba format completament.
  El planeta es refreda fins als 30ªC de temperatura ambient , els dies duren 18h
 • 333 BCE

  Pre-Cambrià (750 Ma)

  Pre-Cambrià (750 Ma)
  Rodinia es separa formant 8 petits continents,a més sorgeixen nous volcans que desprenen CO2 en grans quantitats. Aquests gas, més tard, serà absorbit per les roques.
 • 289 BCE

  Pre-Cambrià (650 Ma)

  Pre-Cambrià (650 Ma)
  La temperatura terrestre arriba als -50 ºC
  La Terra pateix la seva primera glaciació. El planeta es recobert per una capa de gel d'uns 3km de profunditat, a causa d'això tota la llum solar es reflexada.
  Apareixen nous volcans que torrnen a expulsar CO2, i aquest viatja directament al terra.
 • 282 BCE

  Pre-Cambrià (635 Ma)

  Pre-Cambrià (635 Ma)
  El gel comença a desfer-se, es formen encara més volcans, a causa d'unes reaccions químiques es genera O2, els raigs ultraviolats reaccionen amb l'H2O frormant peròxid d'hidorgen
 • 240 BCE

  Càmbric (540 Ma)

  Càmbric (540 Ma)
  Els bacteris poc a poc van evolucionant, fins a que arriben a aparèixer les primeres algues sub-aquàtiques.
  Arrel d'això, van s'orguir els primer organismes pluricelulars i els primers invertebrats, com per exemple els Anomalocaris.
 • 200 BCE

  Ordovicià (450 Ma)

  Ordovicià (450 Ma)
  A causa d'una reacció de l'oxigen de l'atmosfera amb la radiació ultraviolada del sol, comença a sorgir per primera vegada l'ozó que a poc a poc anirà formant una capa al voltant de la Terra (la capa d'ozó)
 • 167 BCE

  Devonià (375 Ma )

  Devonià (375 Ma )
  Es forma completament la capa d'ozó, la qual reflecteix els rayos ultraviolats. Gracies a aquest fet, apareixen les primeres plantes terrestres que desprenen oxigen.
 • 160 BCE

  Devonià (360 Ma )

  Devonià (360 Ma )
  Les plantes es comencen a reproduir de forma sexual a partir de llavors.
  Apareix el primer vertebrat terrestre anomenat Tiktaalik roseae.
 • 111 BCE

  Permià (250 Ma)

  Permià (250 Ma)
  Els rèptils que ja viuen en la terra comencen a créixer.
  Es dur a terme la extinció Permiana, extinció massiva que va acabr amb el 95% dels éssers vius.
  L'escoça terrestre es fisura i surten colades de basalt per les esquerdes, provocant la mort de molts dels rèptils. Les cendres s'expandeixen per tot el món.
  La temperatura arriba fins als 40 ºC, Augmenta el nivell de CO2, l'H2O s'evapora, les plantes es moren i només les algues sobreviuen.

  Es comença a crear Pangea.
 • 98 BCE

  Triàsic (220 Ma )

  Triàsic (220 Ma )
  Comencen a aparèixer els primers dinosaures.
  La corteza terrestre s'estova.
 • 88 BCE

  Juràssic (200 Ma)

  Juràssic (200 Ma)
  Pangea es separa formant dos supercontinents: Lauràsia i Gondwana
 • 84 BCE

  Juràssic (190 Ma)

  Juràssic (190 Ma)
  Pangea, el gran supercontinent, es comença a trencar. S'urgeix un oceà nou, el Tetis.
 • 80 BCE

  Juràssic (180 Ma)

  Juràssic (180 Ma)
  A causa de les algues y els peixos morts, es comença a formar el petroli.
 • 29 BCE

  Cretaci (65 Ma)

  Cretaci (65 Ma)
  Un asteroide impacta a uns 70.000 Km/h contra la terra. Més tard molts més asteroides impacten contra la
  Terra contínuament, provocant una extinció massiva.
  La superfície terrestre es troba a uns 275 ºC
  Moren les plantes i la vegetació. Només sobreviuen mamífers que vivien sota terra.
 • 24 BCE

  Cretaci (55 Ma)

  Cretaci (55 Ma)
  Començen a haver-hi mamífers primats. Neix un del nostres primers avanpasats.
 • 21 BCE

  Paleogen (47Ma)

  Paleogen (47Ma)
  L'atmosfera és semblant a la nostra, la temperatura mitjana al voltant d'uns 24ºC, els dies encara no duren 24h exactes.
  Les plaques tectoniques es tornen a moure, l'orogenia alpina forma la serralada dels Himalaies a del xoc de la placa Indica amb la placa Euroasiàtica
 • 9 BCE

  Paleogen (20 Ma)

  Paleogen (20 Ma)
  Tots els continents i oceans que ara coneixem ja estan formats.
 • 2 BCE

  Neògen (4 Ma)

  Neògen (4 Ma)
  S'origina el rift continental Africà.
  Desapareixen les selves i apareixen les primeres sabanes.
  Neixen els primers homídis.
 • 1 CE

  Neògen (1,5 Ma)

  Neògen (1,5 Ma)
  Apareix l'Homoerectus, va ser el primera especie humana que va començar a caminar erguida.
  L'Homo erectus ja dominava el foc, i a mes aquesta espècie també comptava amb la capacitat de desenvolupar eines
 • 12

  Neògen (70 MilA)

  Neògen (70 MilA)
  El nivell d'aigua descendeix a causa de la glaciació homo sapiens surt d'Àfrica per arribar a altres continents
 • 18

  Neògen (40 MilA )

  Neògen (40 MilA )
  Els homosapiesns s'estenen per tot el món.
  La temperatura de la Terra disminueix i provoca una glaciació.
 • 38

  Neògen (20 MilA)

  Neògen (20 MilA)
  La glaciació s'atura i s'origina un pas de gel.
  L'Homo sapiens arriba a Amèrica a través d'Àsia.
 • 44

  Neògen (14 MilA)

  Neògen (14 MilA)
  Comença el desglaç.
  Gràcies a aquests fenòmens s'originen grans llacs.
 • 52

  Neògen (6 MilA)

  Neògen (6 MilA)
  Després de la desglaciació global, el gel torna als pols del planeta Terra.
 • 70

  Quaternari -L'Actualitat

  Quaternari -L'Actualitat