Filosofia

EIX CRONOLÒGIC: LA HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA

By NMSQLL
 • Period: 4000 BCE to 475

  ART ANTIC

  L'art antic abasta un ampli ventall de moviments i períodes històrics, des de les pintures rupestres prehistòriques fins a les obres de l'art romà, grec i egipci. Cada civilització va desenvolupar el seu propi estil i temes artístics únics. Destaquen les escultures de l'antiga Grècia, les pintures murals egípcies, les icones religioses bizantines i les obres mestres de l'art romà.
 • 624 BCE

  Tales de Milet

  Tales de Milet
  Filòsof grec, considerat el pare de d'aquesta ciència. Va introduir la idea que la naturalesa es pot explicar mitjançant lleis i principis, en lloc de mitologia. Va proposar l'aigua com a substància primordial i va contribuir a la transició de les explicacions mítiques a les racionalitzades, establint les bases de la filosofia natural i la investigació científica.
 • Period: 600 BCE to 400

  FILOSOFIA ANTIGA

  En el primer període de la filosofia, es va destacar un interès principal en qüestions fonamentals sobre l'existència, la naturalesa, el coneixement, la moral i la política. Els filòsofs antics van abordar temes metafísics, com la naturalesa de la realitat i de l'existència, i van explorar qüestions ètiques per comprendre la naturalesa del bé, la justícia i la moral. A més, alguns filòsofs van reflexionar sobre aspectes polítics, cercant la millor forma de govern.
 • 544 BCE

  Heràclit d'Efes

  Heràclit d'Efes
  Filòsof grec. va ser conegut per la seva visió dinàmica del món, afirmant que "tot flueix" i res no roman constant. Destacava la importància del canvi i la contradicció com a elements fonamentals de la realitat. La seva filosofia subratllava la inevitabilitat del canvi constant i la unitat dels contraris. Aquesta perspectiva influïda pel flux constant de la naturalesa va marcar una transició cap a una comprensió més dinàmica del món, sent una contribució clau al pensament filosòfic occidental.
 • 470 BCE

  Sòcrates

  Sòcrates
  Filòsof grec, que va centrar la seva filosofia en la recerca de la veritat i la virtut a través del diàleg i la reflexió. Va introduir el mètode socràtic, que consistia en formular preguntes per estimular el pensament crític i arribar a conclusions mitjançant la raó. Creia que la claredat conceptual i la comprensió de les qüestions ètiques eren essencials per a una vida virtuosa.
 • 427 BCE

  Plató

  Plató
  Filòsof grec, va viure al segle V a.C. Fundador de l'Acadèmia, va ser estudiant de Sòcrates. Va aportar a la filosofia el seu pensament idealista i teoria de les Formes, sosté que les idees abstractes són reals i estables. Les seves obres, com "La República", expliquen la seva visió de la justícia i la governança. La seva influència perdura en temes ètics, polítics i epistemològics.
 • 384 BCE

  Aristòtil

  Aristòtil
  Filòsof grec. Alumne de Plató, va centrar-se en l'observació i l'anàlisi sistemàtica. Va contribuir significativament a la filosofia amb la seva lògica aristotèlica, classificació de les ciències i la seva teoria dels actes potencials i l'actualització. Va establir els fonaments de la biologia amb la seva obra "Història dels animals" i va influir profundament en la filosofia medieval i moderna.
 • 5 BCE

  Els Sofistes

  Els Sofistes
  Pensadors grecs que es dedicaven a l'ensenyament de l'eloqüència i la persuasió. Destacaven en la retòrica i debatien sobre la veritat relativa. No buscaven la veritat objectiva, sinó la persuasió efectiva. Van aportar a la filosofia un enfocament relatiu, influint en la importància de l'argumentació i la capacitat persuasiva en el discurs, encara que molts filòsofs posteriors els criticaven per la seva falta d'ètica i relativisme.
 • 354

  Sant Agustí d'Hipona

  Sant Agustí d'Hipona
  Filòsof i teòleg del segle IV. Va influir significativament en la filosofia occidental amb les seves obres, destacant "Confessiones" i "De Civitate Dei". Agustí va fusionar les idees del platonisme amb la doctrina cristiana, contribuint a establir les bases teològiques del cristianisme medieval. La seva reflexió sobre la naturalesa del temps, la llibertat i el mal va tenir un impacte durador en la filosofia i la teologia cristianes.
 • 360

  Hipàtia d'Alexandria

  Hipàtia d'Alexandria
  Filòsofa i matemàtica de l'Antiguitat tardana. Va viure al segle IV d.C. a l'Escola Neoplatònica d'Alexandria. Va contribuir al camp de les matemàtiques i la filosofia, destacant en astronomia i geometria. Va defensar el pensament lliure i va promoure la síntesi entre la filosofia clàssica i el pensament científic, contribuint a la comprensió de la relació entre la raó i la natura.
 • Period: 476 to 1453

  FILOSOFIA MEDIEVAL

  Període situat entre els segles V i XV, va integrar la teologia com a reina de les ciències i va promoure la síntesi entre la raó i la fe. Aquest període va aportar una profunda exploració de la relació entre Déu i l'home, desenvolupant conceptes com la teologia natural i la distinció entre raó i revelació. Va influir en la concepció medieval del món i en la formació de la filosofia moderna.
 • Period: 901 to 1201

  ART ROMÀNIC

  Moviment artístic que es caracteritza per la seva influència religiosa i l'ús de formes arquitectòniques massisses. Les esglésies romàniques exhibeixen arcs de mig punt, volta de canó i pilars robustos. Destaca la escultura religiosa en relleus i imatges que reflecteixen temes bíblics. Les pintures murals també eren comunes. Aquest estil artístic va sorgir durant l'Edat Mitjana, expressant la fe i poder de l'Església Catòlica en una època de fervor religiós.
 • 980

  Avicenna

  Avicenna
  També conegut com Ibn Sina, va ser un filòsof, metge i científic persa del segle XI. Va fer contribucions a la filosofia islàmica i a la medicina. Va sintetitzar les idees d'Aristòtil amb la teologia islàmica, influint fortament en la filosofia medieval europea. La seva obra més coneguda, "Kitab al-Shifa" (Llibre de la Sanitat), va abordar temes que van des de la metafísica fins a la medicina. Va introduir la idea de l'existència vital de Déu i la importància de la raó en la comprensió del món.
 • 1126

  Averrois

  Averrois
  filòsof islàmic andalús S.XII, va destacar per la seva interpretació de les obres d'Aristòtil. Va defensar la idea de "doble veritat", afirmant que la veritat religiosa i la veritat filosòfica no es contradirien. Va influir en la "Scholastica medieval" i va abordar temes com la relació entre raó i fe, contribuint a la reconciliació de la filosofia clàssica amb la teologia cristiana. La seva obra va impactar en la comprensió de l'harmonia possible entre la raó i la religió a l'Edat Mitjana.
 • Period: 1150 to 1401

  ART GÒTIC

  Es va caracteritzar per l'ús d'arcs apuntats, voltes de creueria i vitralls que permeten una major entrada de llum als temples. Les catedrals gòtiques, com Notre-Dame a París, destacaven per les seves agulles i detallats relleus esculturals. Aquest estil va influir en l'arquitectura, la pintura i la escultura, reflectint una mentalitat més espiritual i ascendent. Va sorgir com a evolució del romànic i va deixar un llegat artístic ric i monumental a tota Europa.
 • 1285

  Guillem d'Occam

  Guillem d'Occam
  Franciscà i filòsof medieval del segle XIV, va destacar per la seva contribució a la filosofia amb el principi de la "Navalla d'Occam". Aquest principi defensa la simplicitat com a criteri explicatiu preferit: "No multiplicar les entitats sense necessitat". Va influir en la filosofia i la teologia, impulsant un pensament més concís i racional. Occam va defensar una separació entre la fe i la raó, influint en el desenvolupament del pensament científic i la filosofia moderna.
 • Period: 1401 to 1501

  REINAIXEMENT

  iniciat a Itàlia, va ser un moviment cultural i artístic que va revaloritzar les arts, les ciències i la filosofia. Es va caracteritzar per un interès renovat en la cultura clàssica grega i romana, promocionant la creativitat, l'humanisme i l'exploració científica. Aquest moviment es va expandir per tota Europa, donant lloc a grans figures com Leonardo da Vinci, Michelangelo i Shakespeare, i marcant un canvi profund en les arts, la literatura i el pensament.
 • 1473

  Nicolau Copèrnic

  Nicolau Copèrnic
  Astrònom i matemàtic polonès. La seva contribució principal va ser la formulació del model heliocèntric, on la Terra orbita al voltant del Sol. Aquesta teoria va desafiar la visió geocèntrica tradicional, marcant un canvi paradigmàtic en la comprensió de l'univers. La revolució copernicana va establir les bases per al desenvolupament posterior de la ciència i va transformar la concepció filosòfica del lloc de la Terra en l'univers.
 • Period: 1520 to

  MANIERISME

  Va sorgir a Itàlia a mitjans segle XVI, com una reacció al Renaixement. Caracteritzat per l'exageració de formes, colors i composicions, buscava expressar la complexitat i ambigüitat emocional. Els artistes manieristes, com Miguel Ángel i El Greco, van explorar la distorsió i la sofisticació estilística, trencant amb les regles clàssiques.
 • 1564

  Galileo Galilei

  Galileo Galilei
  Científic i matemàtic italià. Va contribuir significativament a la filosofia de la ciència amb el seu enfocament empíric i observacional. Amb el seu telescopi, va realitzar observacions astronòmiques que van confirmar el model heliocèntric de Copèrnic. Aquesta evidència va desafiar les creences aristotèliques i eclesiàstiques, marcant un punt d'inflexió cap a la ciència moderna i el mètode científic.
 • René Descartes

  René Descartes
  Filòsof i matemàtic francès, va ser una figura clau en la transició de la filosofia medieval a la moderna. Amb la seva obra "Meditacions Metafísiques", va introduir el mètode cartesià, destacant la importància del dubte metòdic i la certesa del pensament (Cogito, ergo sum). Va integrar la geometria a la filosofia, impulsant la idea que les lleis de la naturalesa eren matematitzables, sent fonamental per al desenvolupament de la ciència moderna.
 • Period: to

  FILOSOFIA MODERNA

  Va durar aproximadament del S.XVII al S.XIX, es va centrar en la raó i la ciència com a mitjans per comprendre el món. Filòsofs com Descartes, Kant i Hegel van explorar la relació entre la ment i el cos, la naturalesa de la realitat i la moral. Aquesta època va aportar noves perspectives sobre la veritat, el coneixement i la societat, marcant el camí cap a la Il·lustració i la formació de les bases per al pensament contemporani.
 • Period: to

  BARROC

  Període artístic que destaca per la seva exuberància i teatralitat en les arts, una resposta a la crisi religiosa i política. Es caracteritza per la grandiositat ornamental, formes dramàtiques i l'ús extravagant de la llum i l'ombra en l'arquitectura. La pintura barroca es defineix per la seva representació vívida i il·luminació dramàtica, destacant artistes com Caravaggio. A la música, les composicions de Bach i Vivaldi són emblemàtiques d'aquest estil.
 • Jean-Jacques Rousseau

  Jean-Jacques Rousseau
  filòsof suís-francès del segle XVIII. Va destacar per les seves idees sobre la llibertat i la igualtat. Rousseau va defensar la idea que els humans eren bons per naturalesa, però corromputs per la societat. La seva obra més influent, "El contracte social", plantejava la necessitat d'un acord social lliure entre les persones per establir un govern just. Va contribuir significativament a la filosofia política, influenciant les idees sobre la democràcia i la participació ciutadana.
 • Immanuel Kant

  Immanuel Kant
  Filòsof alemany que va transformar la filosofia moderna. Amb la seva obra "Crítica de la raó pura", va buscar reconciliar el racionalisme i l'empirisme, establint els límits del coneixement humà. Va introduir la noció de "deures categòrics" a la seva ètica, destacant la importància de l'acció moral basada en el deure intrínsec.
 • Period: to

  ROCOCÓ

  Estil artístic del segle XVIII, es caracteritza per la seva elegància ornamental i lleugeresa estètica. Emergint a Europa, afegeix detalls decoratius, formes sinuoses i paletes de colors suaus. Escultura, arquitectura i arts decoratives reflecteixen una tendència cap a la gràcia, la delicadesa i l'ornamentació capriciosa.
 • Period: to

  NEOCLASSICISME

  Moviment artístic i cultural del segle XVIII, va buscar inspiració en les formes i ideals de la Grècia i Roma antigues. Aquest estil es va caracteritzar per la claredat, l'ordre i la simplicitat, rebutjant l'exuberància del Barroc. L'arquitectura, les arts visuals i la literatura neoclàssiques van abraçar la racionalitat, la simetria i la mesura. Aquest moviment va reflectir els valors de l'Il·lustració, amb una confiança en la raó i la lògica com a guies per a la creació artística i cultural.
 • Period: to

  ROMANTICISME

  Moviment cultural del segle XIX, que es rebel·lava contra la racionalitat de la Il·lustració i la rigidesa del Neoclassicisme. Els romàntics valoraven la subjectivitat, la passió i la llibertat creativa. Aquest moviment va influir en les arts, la literatura i la filosofia, celebrant la diversitat cultural i històrica. Va donar lloc a obres mestres en pintura, música i literatura, com les de William Wordsworth, Ludwig van Beethoven i Eugène Delacroix.
 • Period: to

  FILOSOFIA CONTEMPORÀNIA

  Des del XIX fins a l'actualitat, la filosofia contemporània es caracteritza per abordar els reptes de la modernitat i qüestionar la naturalesa de la realitat, la existència i la veritat. Filòsofs com Nietzsche, Marx i Heidegger van explorar la condició humana, mentre que la fenomenologia i l'existencialisme van emergir. També s'han tractat temes ètics i polítics.
 • Karl Heinrich Marx

  Karl Heinrich Marx
  Filòsof i sociòleg alemany del segle XIX, va ser coautor del "Manifest Comunista" i va desenvolupar la teoria del materialisme històric. La seva obra més influent, "El Capital", analitza les relacions econòmiques i socials, destacant la lluita de classes. Marx va defensar la idea del comunisme com una resposta a les desigualtats inherents al capitalisme, influint profundament en la teoria política i econòmica contemporània.
 • Friedrich Wilhelm Nietzsche

   Friedrich Wilhelm Nietzsche
  Filòsof alemany que va desafiar les convencions del seu temps. Va destacar per la seva crítica a la moral tradicional i va proposar la "transvaloració dels valors", defensant la voluntat de poder com a força motivadora. Va influir en la psicologia, filosofia existencialista i postmodernisme. La seva obra clau, "Així va parlar Zaratustra", introdueix conceptes com l'Ubermensch (superhome) i la mort de Déu, deixant una empremta significativa en la filosofia contemporània.
 • Period: to

  REALISME

  moviment artístic i literari que va sorgir al segle XIX com una reacció al romanticisme. Es caracteritza per representar la realitat amb objectivitat i detall, evitant idealitzacions. Aquest moviment busca reflectir la vida quotidiana, les classes socials i les condicions socials i econòmiques de l'època. Els realistes busquen una representació precisa i honesta del món, abordant temes com la industrialització, les desigualtats socials i les dificultats humanes.
 • Sigmund Freud

  Sigmund Freud
  Metge i psicoanalista austríac del segle XX, va revolucionar la psicologia i va aportar al pensament filosòfic amb la seva teoria psicoanalítica. Va introduir conceptes com l'inconscient, les pulsions i el paper central del sexe en el desenvolupament psicològic. La seva obra, incloent "La interpretació dels somnis," va influir profundament en la comprensió de la ment humana, destacant la importància del subconscient i dels instints en la formació de la personalitat.
 • Period: to

  IMPRESSIONISME

  moviment artístic del segle XIX, principalment a França. Desenvolupat a la dècada de 1860, es caracteritza per la captura de la llum i l'atmosfera en lloc del detall precís. Els impressionistes, com Monet, Renoir i Degas, van trencar amb les convencions artístiques de l'època, utilitzant pinzellades soltes i colors brillants per reflectir la percepció immediata. Aquest moviment va transformar la manera de veure l'art i va obrir pas a les avantguardes del segle XX.
 • Period: to

  AVANTGUARDISME

  moviment artístic i literari del segle XX que va qüestionar les convencions tradicionals i va buscar noves formes d'expressió. Es va manifestar a través de l'experimentació i la innovació en les arts visuals, la música, la literatura i altres formes artístiques. L'avantguarda va trencar amb les normes establertes, buscant la originalitat i la ruptura amb la tradició. Exponents com Picasso, Duchamp i Joyce van ser influents en aquest moviment.