Manosmundo

ANTEDECENTS I EVOLUCIÓ DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL

 • Period: 4000 BCE to 476

  EDAT ANTIGA

 • 2100 BCE

  El codi d'Hamurabbi

  El codi d'Hamurabbi
  Ajuda al necessitat i l'ètica de les relacions socials.
 • 551 BCE

  La Xina. Confucio

  La Xina. Confucio
  Ajuda al proïsme expressats en dos principis: virtut i acció recíproca.
 • 500 BCE

  El Budisme

  El Budisme
  Sidharta Gautama ‘’ l'il·luminat’’ - Fundador.
  - Tècnica per a deslliurar-se de la ignorància i aconseguir la felicitat.
  - Llei del Karma: Una bona causa produeix un bon efecte i una causa dolenta el contrari.
 • 450 BCE

  ISRAEL. L'Antic Testament i el Torà

  ISRAEL. L'Antic Testament i el Torà
  Ser ''pobre'' no és qüestió econòmica, sinó també de l'ànima. La llei Mosaica contenia prescripcions en favor dels pobres. Respecte a les propietats (terres) havien dues institucions: any sabàtic i jubilar. Totes les formes d'ajuda van ser enteses en el sentit de justícia.
 • 65

  Els Evangelis i les Cartes d'Apòstols.

  Els Evangelis i les Cartes d'Apòstols.
  Els seu objectiu era oferir un camí de salvació etern mitjançant:
  El testimoniatge
  Pràctica de l'amor i fraternitat.
 • 80

  Cristianisme primitiu: les Diaconíes i Àgapes

  Cristianisme primitiu: les Diaconíes i Àgapes
  Les maneres d'ajudar era:
  La diacònia (Serveis d'assistència)
  Àgape (Donar menjar al Famolenc)
 • 96

  ROMA: El sistema alimentós de Nerva

  ROMA: El sistema alimentós de Nerva
  Emperador Marco Nerva.
  Les ajudes es donaven a través de Questores alimentorum.
 • Period: 476 to 1492

  EDAT MITJANA

 • 611

  L'Islam

  L'Islam
  Compromís amb Allah
  Hi ha dos impostos per a l'ajuda al necessitat:
  - Zakat (obligatori)
  - Sadagat (voluntari).
 • 776

  GRÈCIA. Esparta i Atenes. Plató, Aristòtil.

  GRÈCIA. Esparta i Atenes. Plató, Aristòtil.
  Les formes d'ajuda eren en pensions i suport en espècies.
  Plató - La República (370 a.C)
  Aristòtil - La Política (IV a.C)
 • 1101

  Les formes d'ajuda social en l'edat mitjana (Segle XII)

  Les formes d'ajuda social en l'edat mitjana (Segle XII)
  • AJUDA PÚBLICA: Prestada per ordes religiosos o hospitals.
  • ALMOINA: Acció individual.
  • AJUDA MÚTUA: Prestada en les corporacions entre els membres d'aquesta.
  • AJUDA SOCIAL A TRAVÉS DELS GREMIS
 • Period: 1492 to

  EDAT MODERNA

 • 1531

  Llei promulgada per Enric VII

  Llei promulgada per Enric VII
  Estableix la necessitat de disposar de llicència per a demanar almoina.
 • 1536

  Statute (ley)

  Statute (ley)
  Es promulga un Statute: primer pla de beneficència pública sota el patrocini del Govern.
 • 1562

  Statute of Artificiers

   Statute of Artificiers
  Es promulga el Statute of Artificiers que regulava
  salaris i hores de treball i es proposa la capacitació dels artesans. Als vagues i captaires se'ls obligava a treballar; si no trobaven treball se'ls podia ocupar com a servents sempre que tinguessin entre dotze i seixanta anus.
 • 1563

  Mesures per a socórrer als pobres.

  La pobresa continuava creixent i el Parlament
  adopta mesures obligatòries per a finançar el socors dels pobres.
 • 1572

  El Statute

  El Statute
  Signat per la reina Isabel per a establir un impost general amb la finalitat d'obtenir fons per a socors dels pobres.
 • 1576

  Cases de ''correcció'', hospicis i/o reformatoris

  Cases de ''correcció'', hospicis i/o reformatoris
  Es creen cases de ''correcció'', hospicis i/o reformatoris, en els quals s'obliga a treballar als pobres sense impediments físics, especialment als joves.
 • Asils per a pobres

  Asils per a pobres
  Es creen asils per a pobres ancians, cecs, coixos i tots aquells impedits per a treballar.
  Els guardians de les esglésies són nomenats com a inspectors de pobres, per jutges de pau.
 • La “Poor Law” (Llei de Pobres).

  La “Poor Law” (Llei de Pobres).
  La Poor Law va ser una codificació de les lleis anteriors sobre el socors dels pobres.
  La seva finalitat era la de «crear, controlar i protegir els fons assignats o donats per a caritats».
 • VICENTE DE PAUL

  VICENTE DE PAUL
  Precursor de l'Organització i Promoció de l'Ajuda als Necessitats.
  L'any 1617 va crear associacions o confraries de la Caritat.
  En el 1625, va fundar la Congregació de la Missió de Pares Paules.
  En el 1633, va fundar les Dames de la Caritat, obra dels nens Expòsits, al costat de Luisa de Marsillac.
  I l'any 1653, va construir asils per a ancians
 • Period: to

  EDAT CONTEMPORÀNIA

 • Pastor Thomas Chalmers

  Pastor Thomas Chalmers
  Otro importante precursor de la organización de la asistencia social.
 • Piccola Casa

  Piccola Casa
  José Benito Cottolengo crea "Piccola Casa" per a acollir a pobres i malalts.
 • “Poor Law Reform” (reforma de la Llei de pobres).

  “Poor Law Reform” (reforma de la Llei de pobres).
  Aquesta Llei parteix de noves idees relacionades a la naturalesa de la pobresa i el propi paper de l'Estat en el que fa a la labor benèfic - assistencial.
 • Sistema Elberfeld

  Sistema Elberfeld
  Era un programa d'ajuda als necessitats, assumit pel govern de la ciutat.
  Aquest programa tènia les següents característiques:
  - Era sotenido per mitjà d'impostos i donatius.
  - Es realitzava un estudi permanent de la situació dels pobres, mitjançant l'observació.
  - Hi havia persones responsables de fer el treball social, es tractava de voluntaris que
  vivien en el districte amb els pobres, s'informaven sobre les seves condicions de vida i al mateix temps els vigilaven.
 • Naixement de l'assistència legal als pobres mitjançant lleis especifiques.

  Naixement de l'assistència legal als pobres mitjançant lleis especifiques.
  L'Administració de l'assistència publica és supervisada i inspeccionada per la Comissió de la Llei de Pobres, i a causa d'això, a Anglaterra, han hagut modificacions en l'Assistència legal, .
 • Dret dels treballadors a associar-se

  Després de la Revolució Francesa, als treballadors se'ls reconeix el dret a associar-se.
 • Activitats d'entrenament del personal en Assistència Social.

  Activitats d'entrenament del personal en Assistència Social.
  A causa d'Octavia Hill, s'inicien i s'originen les primeres activitats d'entrenament del personal en Assistència Social.
 • Lleis protectores als nens i dones.

  Lleis protectores als nens i dones.
  A la fi del segle XIX es decreten noves lleis protectores als nens i dones
 • William Booth

  William Booth
  Funda la Missió Cristiana de Caridad i posteriorment l'Exèrcit de Salvació, Ie preocupa ajudar als necessitosos, però desitja
  que aquesta ajuda material sigui un mitjà per a la conversió religiosa.
 • La primera legislació d'Assegurances Socials

  La primera legislació d'Assegurances Socials
 • Llei d'assegurances de Malaltia.

  Llei d'assegurances de Malaltia.
  Acció del Canceller Bismark
 • Llei d'assegurances d'Accidents de Treball

  Llei d'assegurances d'Accidents de Treball
  Acció del Canceller Bismark.
 • La llei referent a l'Assegurança d'Invalidesa i de vellesa.

  La llei referent a l'Assegurança d'Invalidesa i de vellesa.
  Acció del Canceller Bismark
 • Proposta de creació d'una escola de ''filantropia aplicada''

  Proposta de creació d'una escola de ''filantropia aplicada''
  Mary Richmond proclama que les bones intencions i el sentit comú no són suficients per a l'ajuda als necessitats sigui eficaç, per això, en la Conferència Nacional de Servei
  Social dels Estats Units va fer aquesta proposta.
 • Escola de formació a Amsterdam.

  Escola de formació a Amsterdam.
  Proporcionava formació de metòdica, teòrica i pràctica per a les persones que volien dedicar-se a unes certes labors en el camp de Servei Social.
  Eren cursos de 2 anys, combinant la teoria, (especialment, estudis sociològics i de legislació social) i la pràctica.
 • Primeres escoles d'Assistència Social a Nova York i Boston.

  Primeres escoles d'Assistència Social a Nova York i Boston.
  La nova professió s'ha institucionalitzat.
 • Primeres escoles d'Assistència Social a Chicago i Berlín.

  Primeres escoles d'Assistència Social a Chicago i Berlín.
  La nova professió s'ha institucionalitzat.
 • Adquisició del cos institucional del Servei Social.

 • La doctrina de Marshall sobre els drets

  La doctrina de Marshall sobre els drets
  Des de la publicació de la doctrina, es coneixen 3 drets: civils, polítics i socials.