Filosofia 1

Eix cronològic de la filosofía

 • Period: 651 BCE to 476

  Filosofia antiga

  La filosofia antiga es centra en l'origen de la natura i sobre les coses que s'observaven diàriament per manifestar el principi de l'Arkhé (començament de lunivers o el primer element de totes les coses)
 • 650 BCE

  Tales de Milet

  Tales de Milet
  650 a.C Milet - 546 a.C Milet
  Ell pensava que l'aigua es el principi de totes les cosas que existen.L'aigua és origen que va començar a l'univers, una idea que els grecs anomenaven arjé (del grec ἀρχή, font, principi o origen). D'aquesta manera, va néixer la primera teoria occidental sobre el món físic.
 • 582 BCE

  Pitàgores

  Pitàgores
  582 a.C Grècia - 500 a.C Itàlia
  Va crear el teorema de Pitàgores i pensava que la raó és la creença més fiable en la de tots els sentits.Ademes anava principalment cap a la racionalització de tot allò que existeix.
 • 540 BCE

  Heràclit

  Heràclit
  540 a.C Efes - 470 a.C Efes
  Va explicar la pràctica totalitat dels fenòmens naturals atribuint al foc el paper de constituent comú a totes les coses i causa de tots els canvis que es produeixen a la natura. Les coses neixen del foc per la via descendent (foc, aire, aigua, terra) i hi tornen per l'ascendent (terra, aigua, aire, foc).
 • 515 BCE

  Parmènides

  Parmènides
  515-510 a.C Elea - 470 a.C Elea
  La seva filosofia és molt abstracta ja que confirma que no existeix l’Arkhé.Ademes pensa que si no hi ha res, no es pot formar alguna cosa del no res, per tant, tot el que existeix prové d’alguna cosa.
 • 483 BCE

  Gòrgies

  Gòrgies
  483 a.C Leontini - 375 a.C Larisa
  La seva filosofia es bada en que res no existeix.Que si existís alguna cosa no podria ser coneguda.Si alguna cosa existent pogués ser coneguda, no es podria comunicar amb el llenguatge.
 • 480 BCE

  Protàgores

  Protàgores
  480 a. C Abdera - 410 a. C Abdera
  La seva filosofia es basa amb el significat de la sofística. La motivació de la seva activitat filosoficopedagògica era l’ensenyament de la virtut. Enfront de l’especulació física anterior, sosté un relativisme epistemològic (“l’home és la mesura de totes les coses”) que invalida tota ontologia i tot dogmatisme i porta a una actitud escèptica que afecta tots els camps del pensament excepte la moral.
 • 470 BCE

  Sòcrates

  Sòcrates
  470 a.C. Atenes - 399 a.C. Atenes
  La seva filosofia es basa en els conceptes de la ironia socràtica i del mètode socràtic, o elenchus. Aquests conceptes son una gran varietat de discussions; es tracta d’un mètode pedagògic en què es fan una sèrie de qüestions amb la finalitat no d’obtenir respostes concretes, sinó més aviat amb l’objectiu de fer reflexionar a l’interlocutor sobre els punts fonamentals del tema.
 • 427 BCE

  Plató

  Plató
  427 a.C. Atenes - 347 a.C. Atenes
  Va crear la teoria de les idees. De les cuals trobem dos tipus de mons, el sensible i el intel·ligent. Ademes diu que dins de cada persona hi ha un alma, hi que ha l’hora de morir, els cossos ho fan però les almes no. La filosofia de Plató és molt extensa i va reflexionar sobre gairebé totes les branques.
 • 384 BCE

  Aristòtil

  Aristòtil
  384 a.C Estagirita - 322 a.C Euboea
  La seva filosofia es basa amb la crítica a la teoria platònica de les idees i la divisió de les ciències Tambe es bada amb el canvi: (Matèria – forma i acte- potència i les quatre causes).Ademes es basa amb la metafísica, la ontologia i la teoria de la substància
 • 341 BCE

  Epicur

  Epicur
  341 a.C Samos - 270 a.C Atenes
  La seva filosofia es basa en la clau d’una vida feliç de haver acumulat la major quantitat de plaer, reduint al màxim el dolor que pugui causar.
 • 4 BCE

  Séneca

  Séneca
  4 a.C Córdoba - 65 d.C Roma
  Sèneca va escriure d'infinitat de qüestions.La seva filosofia es basa en la aportació principal va tenir lloc al terreny de l'ètica, tractant de prescriure les normes i maneres d'actuar, lluny del vulgo i els vicis, per cuidar-se d'un mateix, ser útil als altres i tenir un bon viure sense témer la inexorable arribada de la mort
 • 354

  Agustí d'Hipona

  Agustí d'Hipona
  354 d.C Tagaste - 430 d.C Hipo Regius
  Pensador del cristianisme del primer mil·lenni i principal representant de la patrística. Aplica les idees platòniques al cristianisme. Explica la relació entre l’alma humana i Déu i aquesta és essencial per trobar la veritat. La fe i la raó han de col·laborar, però partint de la preeminència de la fe sobre la raó.
 • Period: 476 to 1453

  Filosofia medieval

  La filosofia medieval es aquella en la que es centra principalment en la relació entre fe i raó.
 • 1225

  Tomàs d'Aquino

  Tomàs d'Aquino
  1225 Roccasecca - 1274 Abadia de Fossanova
  Tomas es basa en l'aristotelisme al cristianisme. Ademes forma part del moviment escolàstica. En les cuals presenta cinc vies per argumentar racionalment a favor de l'existència de Déu.
 • 1285

  Guillem d'Occam

  Guillem d'Occam
  1285 Occam - 1347 Múnich
  Guillem va ser un dels mes epresentants del nominalisme.Ell va criticar l'existència real dels universals.Ell es basa en l'única cosa que existeix realment són els individus particulars, i els noms no són més que simples convencions humanes oer a referir-se a aquests objectes.
 • Period: 1453 to

  Filosofia moderna

  La filosofia moderna es caracteritza per l'humanisme, de les cuals s'orienta cap a la teoria del coneixement, és a dir, l'estudi de la raó.
 • Descartes

  Descartes
  1596 França - 1650 Estocolm
  La seva filosofia es basa en la teoria idealista que inclou la substància corporal i l’espiritual.Ademes, tambe es basa amb la veritat, i unia religió i ciència. Ell pensava que la ciència havia de ser pràctica, més que especulativa.
 • Locke

  Locke
  1632 Wrington - 1704 High Laver
  Es basa en la filosofia politica.Locke pensa que quan naixem tenim la ment com un paper en blanc i que en el nostre coneixement només es pot crear a partir de l'experiència.
 • Hume

  Hume
  1711, Edimburg - 1776, Edimburg
  Hume pensava que l'experiència és l'única font del coneixement.La seva filosofia es basa en les idees que pertanyen al passat i les percepcions al present. T
 • Kant

  Kant
  1724 Königsberg - 1804 Königsberg
  Kant pensa que si alguna cosa és o no un objecte de la raó pura pràctica, és només la distinció de la possibilitat o impossibilitat de voler l'acció per la qual, si tinguéssim la facultat (cosa sobre la qual ha de jutjar l'experiència), un cert objecte seria realitzat
 • Period: to

  Filosofia contemporània

  La filosofia contemporània esta formada per diferents corrents i tendències, de les cuals totes tenen en comú el seu tarannà crític i la seva actitud de denúncia i sospita.
 • Karl Marx

  Karl Marx
  1818 Trèveris - 1883 Londres
  Karl va crear la teoría marxista.Aquesta teoria es basa en modificar el ordre social y criticar al capitalisme
 • Sigmund Freud

  Sigmund Freud
  1856 Příbor - 1939 Londres
  Freud es basava en que la personalitat humana era producte de la lluita entre els nostres impulsos destructius i la cerca de plaer. Sense deixar de banda els límits socials com a ens reguladors.
 • Friedrich Nietzsche

  Friedrich Nietzsche
  1844 Röcken - 1900 Weimar
  Friedrich afirma que cada ésser humà té la possibilitat, si així ho decideix i treballa dur per això, de superar l'heteronomia i la immaduresa per caminar cap a una autonomia ètica.
 • Martin Heidegger

  Martin Heidegger
  1889, Messkirch - 1976, Friburg de Brisgòvia
  Heidegger pensa que encara que l'ésser no es pugui reduir a l'ens, sí que necessitem triar un ens des del qual començar a interrogar l'Ésser.Ademes l'ens per excel·lència i les qualitats del qual són més idònies per a aquesta comesa és l'ésser humà anomena Dasein, que significa «ser-aquí».
 • Ortega y Gasset

  Ortega y Gasset
  1883 Madrid - 1955 Madrid
  Ortega va ser un ponent principal de la teoria del perspectivisme i de la raó vital i històrica, situat en el moviment del noucentisme.
 • Hans-Georg Gadamer

  Hans-Georg Gadamer
  1900, Marburg - 2002, Heidelberg
  Hans-Georg va ser un exponent principal de la teoria del perspectivisme i de la raó vital i històrica, situat en el moviment del noucentisme.
 • María Zambrano

  María Zambrano
  1904 Vélez - 1991 Madrid
  María va ser una figura innovadora en defensar la necessitat d'introduir la poesia a l'estudi de la filosofia i també és important per qüestionar les accions de l'ésser humà i proposar una reforma social.
 • Jean-Paul Sartre

  Jean-Paul Sartre
  1905, París - 1980, París
  Sartre afirmava que hi ha món només perquè hi ha home. En si mateix, el món no té sentit. Quan l'home descobreix allò absurd del que és real, la seva essencial contingència i gratuïtat, ho envaeix el sentiment de la nàusea13. la nostra (pròpia) interioritat.
 • Hannah Arendt

  Hannah Arendt
  1906 Hannover - 1975 Nova York
  Arendt defensava un concepte de «pluralisme» a nivell polític: gràcies al pluralisme, es generaria el potencial d'una llibertat i igualtat polítiques entre les persones.
 • Jürgen Habermas

  Jürgen Habermas
  1929 Gummersbach

  Habermas proposa la teoria dels interessos directors del coneixement. Entén per interessos les orientacions essencials que són intrínseques a la reproducció i l'autoconstitució de l'espècie humana. Aquests interessos són tres: tècnic, pràctic i emancipatiu.