Zyphyrspm5elldm7ly4ebmm4ky

Linea del tems del teatre

 • 560 BCE

  ORIGEN DEL TEATRE

  ORIGEN DEL TEATRE
  -Sorgeixen nous rituals centrats en el culte a la mare terra coma productora de tots els essers vius i del cicle de la vida. Amb ella s’exalta la fertilitat y la representació de la sembra, el creixement dels cereals i la sega. Aquest rituals s’estenen per les principals cultures de l’Orient mitja que eren la Mesopotàmica i la Egípcia. Tot i que l’origen del teatre no s’inicia fins l’any 500 a.C. aproximadament amb el teatre d’Atenes.
 • 550 BCE

  Teatre grec

  Teatre grec
 • Period: 550 BCE to 220 BCE

  TEATRE GREC

  CARACTERÍSTIQUES:
  - Es va originar en un espai circularal aire lliure (orquestra). - En festes dionisiaques.
  - Duien a terme les escenificacions de la vida dels Déus.
  - Els actors eren doblats pel cor, situat a l'orquestra.
  - Les representacions es basaven en cerimònies religioses representades a través de la tragèdia i, amb el temps, es van anar incorporant altres gèneres com la comèdia i la sàtira. TEATRES IMPORTANTS:
  - Sófocles
  -Eurípides
 • Period: 550 BCE to 220 BCE

  TEATRE ROMA

  CARACTERÍSTIQUES:
  - El teatre es va convertir en un entreteniment.
  - La forma més popular era la comèdia.
  - Obres escrites en les llengües clàssiques, grec o llatí. OBRES IMPORTANTS:
  - Plauto (254 - 184 a.C.): Va escriure 21 comèdies Palliata.
  - Terenci (194 - 159 a.C.): Va escriure només sis comèdies Palliata.
  - Sèneca (4 a.C. - 65 d.C.): A més de ser un filòsof estoic.
 • 220 BCE

  Teatre romà

  Teatre romà
  LLOC ON ES FEIA:
  - Es feia en un edifici de gran magnitud i majestuositat.
  Hi havia tres tipus:
  ·El circ Roma (carreres de cavalls, caçes i exhibicions d'animals).
  ·El Coliseu Roma era on els gladiadors celebraven lluites, a més de les lluites entre animals i execucions públiques.
  ·El teatre Roma era el menys popular.
 • 400

  Teatre medieval

  Teatre medieval
  -Teatre litúrgic: escenes dialogades i interpretades pels membres dels temples.
  -Teatre religiós: orientat a difondre els missatges de l'església catòlica. Es van expandir fora dels murs de les catedrals.
  -Teatre profà culte: s'efectuaven en diferents institucions reconegudes, i s'inclinen cap a trames clàssiques.
  -Teatre profà popular: es feien als carrers, les places, on la majoria de les persones tenien accés. No es podia fer a les esglésies.
 • Period: 400 to 1400

  TEATRE MEDIEVAL

  CARACTERÍSTIQUES:
  - Va començar a les esglésies representant moments litúrgics més importants, com l'epifania, la visita al sepulcre i la passió de Crist.
  - Va passar a les places públiques i carrers.
  - Introducció de vestimenta per a l'ocasió, carros decorats...
  - Inicis de la comèdia de l'arte
  - S'utilitzen els arquetips
  - Destaca italià com a país
  OBRES IMPORTANTS
  Teatre Hagiogràfic: la representació de vides de sants i màrtirs.
  Obres en Llengües Vulgars: obres en llengües vulgars.
 • 1400

  Teatre reneixentista

  Teatre reneixentista
  Autors molt importants:
  LOPE DE VEGA: La Vega del Parnaso
  MIGUEL DE CERVANTES: la cueva de salamanca
  LOPE DE RUEDA: "Fuente Ovejuna,"
  WILLIAM SHAKESPEARE: Hamlet
 • Period: 1400 to

  TEATRE DEL RENAIXAMENT

  CARACTERÍSTIQUES
  - L'humanisme es converteix en part essencial de la transformació conceptual del drama.
  - Existència de la màscara.
  - Teatre improvisat i popular (lligat a les tradicions de cada regió).
  - Obres dramàtiques enfocades des de l'home i centrades en els personatges i els costums de moralitat.
  - Aparició de classes socials més cultes
  OBRES IMPORTANTS.
  - Nicolas de Cusa, va descobrir uns manuscrits de Plauto
  - La Celestina de Fernando de Rojas sobre el 1500.
  - “commedia dell’arte”
 • Teatre barroc

  Teatre barroc
  OBRES IMPORTATS:
  Tirso de Molina:"El burlador de Sevilla o El convidado de piedra".
  Pedro Calderón de la Barca:"La vida es sueño" i "El gran teatro del mundo"
 • Period: to

  TEATRE DEL BARROC

  CARATERÑISTIQUES
  - la seva grandiositat i espectacularitat escènica.
  - es van introduir elements com la il·luminació teatral, els decorats elaborats i l'ús de la música per crear atmosferes emotives.
  - presentaven conflictes dramàtics intensos i personatges amb passions extremes.
  - es caracteritzava per la seva exuberància i detallisme, buscant impactar emocionalment l'espectador mitjançant l'ús de recursos visuals i musicals.
 • Teatre del neoclassicisme

  Teatre del neoclassicisme
  OBRES IMPORTANTS
  "Lucrècia": Una obra destacada del teatre neoclàssic.
  "Arminda i Rosaura o el més constant amor": Una altra obra rellevant d'aquest període.
 • Teatre neoclàssic

  Teatre neoclàssic
  "La mort de Sòcrates" de Jacques-Louis David: Aquesta obra és un exemple destacat de la pintura neoclàssica, representant el filòsof grec Sòcrates bevent la cicuta. "El jurament dels Horacis" de Jacques-Louis David: Una altra obra rellevant d'aquest període, que simbolitza el sacrifici i la dedicació a la pàtria.
 • Teatre de la il·lustració

  Teatre de la il·lustració
  OBRES IMPORTANTS
  -"El misàntrop" de Molière: Aquesta obra còmica de Molière, dramaturg francès del segle XVII, reflecteix els valors i les crítiques socials característiques del període de la Il·lustració.
  -"Tartuf" de Molière: Una altra obra rellevant d'aquest període, que posa en qüestió la hipocresia i les convencions socials de l'època
 • Period: to

  TEATRE NEOCLÀSIC

  • Sorgeix com a rebuig al teatre del barroc
  • Va ser una manifestació literària del segle XVIII que va funcionar com una síntesi dels ideals de la Il·lustració. les seves produccions havien de ser moralitzants i educatives.
  • Temàtica que abordava problemes quotidians de les realitats burgeses.
  • Herois o protagonistes persones pertanyents a l'estatus burgès, per la qual cosa generalment es tractava de personatges acomodats i amb un cert nivell d'educació.
 • Period: to

  TEATRE DE LA IL·LUSTRACIÓ

  CARACTERÍSTIQUES:
  -Racionalitat i Il·lustració: reflecteix els valors de la Il·lustració, posant l'èmfasi en la raó, la ciència i la il·lustració com a guies principals.
  -Crítica social i política:t aborden temes socials i polítics des d'una perspectiva crítica i racional.
  -Èmfasi en la moralitat: solia incloure elements morals i educatius, buscant transmetre valors ètics i cívics al públic.
 • Teatre romanticisme

  Teatre romanticisme
 • Period: to

  TEATRE ROMANTICISTA

  CARACTERÍSTIQUES
  - El tema bàsic és l'amor apassionat que xoca contra les normes socials; gairebé sempre acabi en tragèdia.
  - Altres temes que predominen són: la fatalitat, la venjança
  - El marc de les obres sol ser de medi medieval.
  - L'obra es divideix en actes.
  - Rebuig de la regla; les tres unitats (il·lustració)
  - L'escenografia adquireix una gran importància.
  - Es dóna una barreja del tràgic i el còmic.
  - La finalitat no és educar, sinó commoure.
  - El llenguatge és retòric i grandiloqüent
 • Teatre realisme

  Teatre realisme
 • Period: to

  REALISME/NATURALISME

  El teatre realista va tenir un període de 50 anys (1830-1880) i seguit d'això va sorgir el teatre naturalista el 1880. El realisme al teatre té la voluntat de duplicar la realitat a través de les escenes, els seus personatges i arguments mostren els problemes polítics, socials i religiosos, mentre que el teatre naturalista accepta allò determinista, intransformable i hostil de l'home
 • Teatre simbolisme

  Teatre simbolisme
  OBRES IMPORTANTS
  -"Pell de ceba" de Maurice Maeterlinck: Aquesta obra simbolista belga és un exemple destacat del teatre simbolista, caracteritzada per la seva atmosfera misteriosa i simbòlica.
  -"El somni d'una nit d'estiu" de Maurice Maeterlinck: Una altra obra rellevant d'aquest període, que reflecteix els temes onírics i simbòlics característics del moviment simbolista teatral.
 • Period: to

  TEATRE SIMBOLISME

  Aparent manca d'acció dels personatges, no hi ha conflicte, cosa que irremeiablement deriva en un estatisme dels actors.
 • Teatre de l'expressionisme

  Teatre de l'expressionisme
  OBRES IMPORTANTS
  -Teatre dels Deutsches Theater a Berlín: Aquest teatre va ser un espai destacat per a la representació d'obres d'expressionisme, com ara les de Georg Kaiser i Ernst Toller.
  -Teatre dels Kammerspiele a Munic: Aquest teatre va ser un altre escenari rellevant per a la producció d'obres d'expressionisme, destacant-se per la seva innovació i experimentació escènica.
 • Period: to

  TEATRE EXPRECIONISME

  S'oposà a la representació fidedigna de la realitat pròpia del naturalisme, renunciant a la imitació del món exterior i pretenent reflectir l'essència de les coses, a través d'una visió subjectiva i estilitzada de l'ésser humà.
 • Teatre surrealista

  Teatre surrealista
  OBRES IMPOTANTS
  -"El àngel exterminador" de Luis Buñuel: Aquesta obra cinematogràfica, tot i ser una pel·lícula, reflecteix elements surrealistes i ha estat considerada una obra clau del surrealisme cinematogràfic.
  -"La cantant calba" de Eugène Ionesco: Aquesta obra teatral, tot i no ser estrictament surrealista, s'associa sovint amb el teatre de l'absurd i conté elements que recorden l'estil surrealista.
 • Teatre èpic

  Teatre èpic
  OBRES IMPORTANTS

  -"Mutter Courage und ihre Kinder" (La mare coratge i els seus fills) de Bertolt Brecht: Aquesta obra és un exemple clàssic del teatre èpic, que combina elements narratius extensos amb una crítica social contundent.
  -"Galileo Galilei" de Bertolt Brecht: Una altra obra rellevant d'aquest estil teatral, que posa en escena la vida del científic Galileo Galilei des d'una perspectiva crítica i reflexiva.
 • Period: to

  TEATRE EPIC

  És caracteritza per la seva oposició al teatre tradicional, buscant una distància crítica entre l'espectador i l'obra.
  -Crítica social i política: fort èmfasi en la crítica de la societat.
  -Distanciament: distància entre l'espectador i els personatges.
  -Narració complexa: elements narratius extensos i detallats per contextualitzar els esdeveniments
  -Participació activa de l'espectador: actitud crítica i participativa durant l'obra.
 • Period: to

  TEATRE SURREALISTA

  Va tenir el seu origen en les arts visuals i la literatura, amb figures com Salvador Dalí.
  Es caracteritza per la seva ruptura amb la lògica i la realitat convencional, explorant l'inconscient i els somnis a través de l'escenografia, els diàlegs i les accions dels personatges.
  S'utilitza:
  Imatges surrealistes: Escenografies i vestuari (realitat convencional).
  Diàlegs no lineals: Converses sense sentit aparent.
  Exploració de l'inconscient: Temes i situacions (els somnis i la ment humana).
 • Teatre d'avanguardies

  Teatre d'avanguardies
  OBRES IMPORTANTS
  -"Esperando a Godot" de Samuel Beckett: Aquesta obra és un referent clau del teatre de l'absurd, un moviment relacionat amb l'avantguarda, que qüestiona la realitat i la comunicació humana.
  -"La cantant calba" de Eugène Ionesco: Aquesta obra, tot i ser associada sovint amb el teatre de l'absurd, també s'ha considerat com una peça rellevant del teatre d'avantguarda per la seva innovació i ruptura amb les convencions tradicionals.
 • Period: to

  TEATRE D'AVANGUARDIES

  • Teatre pobre: es caracteritza per una simplificació extrema de la posada en escena, posant l'èmfasi en l'actor i la seva expressió física i emocional.
  • Teatre de l'absurd: caracteritzat per la seva ruptura amb les convencions dramàtiques tradicionals i la seva exploració de la condició humana en un món sense sentit.
  • Happening: caracteritza per ser una experiència artística en temps real, que involucra al públic en una experiència participativa i interactiva.
 • Teatre contemporani

  Teatre contemporani
  OBRES IMPORTANTS
  -"Angels in America" de Tony Kushner: Aquesta obra, dividida en dues parts, és un referent del teatre contemporani per la seva exploració de temes com la política, la identitat i la crisi de la sida.
  -"Clybourne Park" de Bruce Norris: Una obra contemporània que aborda temes com el racisme, la gentrificació i les relacions socials amb una perspectiva crítica i satírica.
 • Period: to

  TEATRE CONTEMPORANI

  CARACTERÍSTIQUES
  -Es diferencia del teatre clàssic tradicional.
  -Experimentació i innovació: fomenta la experimentació amb noves formes narratives, estètiques i temàtiques, buscant sorprendre.
  -Interdisciplinarietat: fusió de diferents disciplines artístiques com la dansa, la música, les arts visuals i la tecnologia...
  -Crítica social i política: aborda qüestions socials, polítiques i culturals actuals, fent una crítica.
  -Participació del públic: es busca la participació activa del públic.
 • Period: to

  TEATRE-DOCUMENT

  CARACTERÍSTIQUES:
  -Utilitza materials reals, com arxius, documents, testimonis o entrevistes
  -Obres que reflecteixen temes socials, polítics o històrics.
  -Font d'inspiració real: es basen en fet.
  -Investigació i recerca: investigació i recopilació de testimonis i documents per donar veu a les històries i experiències dels protagonistes.
  -Compromís amb la realitat: busca reflectir la realitat de manera fidel, posant en qüestió les convencions teatrals tradicionals i oferint una visió crítica.
 • Teatre-document

  Teatre-document
  OBRES IMPORTANTS
  -"The Laramie Project" de Moisés Kaufman: Aquesta obra documental relata els esdeveniments reals relacionats amb l'assassinat de Matthew Shepard a Laramie, Wyoming, i les seves repercussions en la comunitat.
  -"Trobades" de Jordi Oriol: Aquesta obra catalana és un exemple de teatre-document que explora les històries i les experiències de persones reals a través de testimonis i entrevistes.
 • TEATRE FUTURISTA

  TEATRE FUTURISTA
  • Teatre innovador
  • Té molta relació amb les noves tecnologies
  • Barreja l'actor amb prototips d'ordinadors