Mandens ændrende rolle i samfundet 1000-1970

 • Period: 1000 to

  Bondesamfundet

  Bønder levede på landet. Mændene arbejde i marken og var selvforsørgende med mad og drikke.
 • Indførelse af Grundloven

  Frederik den 9. indfører grundloven, hvor enevældet bliver afskaffet.
 • Period: to

  Industrialiseringen

  Mekaniserede fabrikker bliver skabt og øger produktivitet og forbrug. Det fører til urbaniseringen i Danmark.
 • Urbanisering

  1/4 af den danske befolkning boede i byerne.
 • Period: to

  Borgerne

  Faderen i borgerskabet forsørger resten af familien gennem sit arbejde. De var bl.a. fabriksejere, bankansatte, advokater og embedsmænd.
 • Bedre arbejdsforhold

  Fagforeninger og Socialdemokratiet vedtager en arbejdsuge på 48 timer.
 • Urbanisering

  Halvdelen af den danske befolkning boede i byerne.
 • Mindre selvforsørgelse

  I efterkrigstiden begynder produktionen at tage fat, og man kan nu købe de varer, man lavede selv billigere og hurtigere.
 • Timeløn

  Ugelønnen for en slagteriarbejder var på 153 kroner. Produktiviteten steg med 50%, men lønnen kun 8%.
 • Kernefamilie

  Kernefamilie består af en far, mor og 2 børn, helst af hvert køn.