225356869542

Dagpengenes historie

 • Fast medlemsbidrag indføres

  Fast medlemsbidrag indføres
  I 1967 blev dagpengesystemet ændret, så staten refunderede alle a-kassens udgifter. Samtidig blev det besluttet, at a-kasserne skulle indbetale et obligatorisk medlemsbidrag til staten. Medlemsbidraget kunne ikke anvendes til at dække a-kassernes udgifter til administration. Det kunne a-kasserne i stedet for få dækket ved at opkræve et kontingent hos medlemmerne.
 • Deltidmedlemmer optages i a-kasserne

  Deltidmedlemmer optages i a-kasserne
  Folk på deltid kan nu optages i en a-kasse. Dagpengemaksimum hæves fra 80 til 90 procent og arbejdskravet for at få ret til dagpenge er 26 uger inden for tre år mod tidligere 39 uger inden for fire år.
 • Selvstændige optages i a-kasserne

  Selvstændige optages i a-kasserne
  A-kassen kan nu også optage selvstændige. Arbejdsløse får ret til ferie og feriegodtgørelse, hvis de er uden arbejde i optjeningsåret.
 • Arbejdstilbud indføres

  Arbejdstilbud indføres
  Langtidsledige får nu et såkaldt arbejdstilbud. Det medfører, at ledige kvalificeres til en ny dagpengeperiode
 • Strammere rådighedsbegreb

  Strammere rådighedsbegreb
  Rådighedsbegrebet strammes for at gøre a-kasserne medansvarlige og kontrollerende. Det indebærer at man både skal ville og kunne påtage sig et arbejde og ikke kan være syg eller på anden måde forhindret i at kunne arbejde.
 • Dagpengene fastfryses

  Dagpengene fastfryses
  Dagpengesatsen fastfryses fra 1982 til 1986. Samtidig bliver der mulighed for at kunne tage to måneders uddannelse i et arbejdstilbud.
 • Uddannelsesydelse til unge ledige

  Uddannelsesydelse til unge ledige
  Arbejdstilbudsloven ændres sådan at unge langtidsledige i stedet for arbejdstilbud nu kan få en uddannelsesydelse der svarer til dagpengeforløbet i op til 2 år på halv sats.
 • Satsregulering

  Satsregulering
  Satsreguleringsordningen blev indført. Det betyder, at overførelsesindkomster ikke bliver reguleret i samme grad som lønudviklingen.
 • Syv-årig dagpengeperiode

  Syv-årig dagpengeperiode
  Dagpengeperioden fastsættes til syv år under arbejdsminister Jytte Andersen(S). Samtidig bliver der større fokus på individuelle behov og udvidede orlovsmulighed for at fremme jobrotation. Genoptjening til dagpenge ved støttet beskæftigelse afskaffes. Ledige får nu også mulighed for at tage orlov.
 • Fem-årig dagpengeperiode

  Fem-årig dagpengeperiode
  Dagpengeperioden forkortes til fem år. Afslag om arbejdstilbud betyder nu, at retten til dagpenge bortfalder. Der bliver indført puljejob til ledige med mindst to års ledighed i det offentlige. Ledige får ret til at påbegynde at få dagpenge blev ændre fra seks måneder til 12 måneder.
 • Fire-årig dagpengeperiode

  Fire-årig dagpengeperiode
  Dagpengeperioden forkortes til fire år. Forlænget dagpengeret til det 60. år for ledige, hvis dagpengeret ophører ved det 55. år. Rådighedsbegrebet strammes.
 • Særret for 55-59-årige afskaffes

  Særret for 55-59-årige afskaffes
  Særretten til dagpenge op mod ni år for de 55-59 årige afskaffes. Dagpengeperioden for de over 60-årige øges fra to et halvt år til fire år. Undtagelse for ret og pligt til aktivering for de 58-59 årige afskaffes.
 • 30 ugers supplerende dagpenge

  30 ugers supplerende dagpenge
  Mulighed for supplerende dagpenge forkortes til 30 uger inden for 104 uger
 • To-årig dagpengeperiode

  To-årig dagpengeperiode
  Dagpengeperioden halveres fra 4 til 2 år og fordobling af genoptjeningskravet fordobles fra et halvt til et helt år. Reformens indfases frem mod juli 2012.
 • Dagpengeperioden forlænges med op til 26 uger

  Dagpengeperioden forlænges med op til 26 uger
  Folketinget vedtog at forlænge dagpengeperioden for de ledige som ville miste dagpengeretten i 2. halvår af 2012.
 • Akutpakken vedtages

  Akutpakken vedtages
  For at hjælpe de ledige som står til at falde ud af dagpengesystemet den 1. januar 2012, bliver centrale aktører enige om en pakke til 332 mio. kr. som et led i en intensiveret indsats i a-kasser og jobcentre overfor udfaldstruede ledige.
 • Aftale om akutjob indgåes

  Aftale om akutjob indgåes
  Regeringen, DA, KL og Danske Regioner bliver enige om at skaffe i alt 12.500 akutjob inden 1. juli 2013. Aftalen skal hjælpe de ledige, som mister dagpengene i 1. halvår 2013.
 • Uddannelsesydelse på finansloven

  Uddannelsesydelse på finansloven
  I forbindelse med aftalen om finansloven for 2013 afsætter regeringen 90 mio kr. i 2013 til uddannelse for de ledige som mister dagpengeretten i 1. halvår 2013.
 • Aftale om arbejdsmarkedsydelse og ny indfasning af dagpengereformen

  Aftale om arbejdsmarkedsydelse og ny indfasning af dagpengereformen
  Regeringen og Enhedslisten bliver enige om en aftale, der forlænger varigheden af uddannelsesydelsen og indfører en ny arbejdsmarkedsydelse for ledige, som opbruger dagpengeretten.AK-Samvirke er tilfredse med aftalen, men advarer om, at da den er midlertidig udskyder den udfaldsproblemet til 2016, hvor den nye indf