Det antikke grækenland

Det antikke Grækenland og bystaterne

 • Period: 800 BCE to 700 BCE

  Kraftig befolkningstilvækst i Grækenland

  Der kom kraftig befolkningstilvækst i Grækenland, fordi man begyndte at bearbejde jorden mere effektivt og kan derfor brødføde flere mennesker.
 • Period: 750 BCE to 1 CE

  Antikkens start

 • Period: 750 BCE to 300 BCE

  Det græske polis

  Omkring -750 til -300 f. kr. var Grækenland en samling af selvstændige bystater. Denne periode hedder Den græske polis, da ordet Polis er en betegnelse for den græske bystat. Aristoteles’ definition på en bystat var at dens landområde skulle ejes af borgerne, at den skal være selvbestemmende, at love gives af folkeforsamlingen, at den skal være selvforsynende og, at den skal have et bycentrum.
 • Period: 640 BCE to 560 BCE

  Det athenske demokrati

  Det athenske demokrati var et direkte demokrati, eftersom alle borgere havde indflydelse. Demokratiet bestod af nogle institutioner, hvoraf de vigtigste er folkeforsamlingen, folkerådet, folkedomstolen og strategerne. Folkeforsamlingen var åben for alle athenske borgere (mænd over 20) og her blev der taget beslutninger ved håndsoprækning.
 • 600 BCE

  Grækerne indfører mønter

  Da grækerne opfinder mønter sætter det gang i handelen og breder sig hurtigt til hele Grækenland.
 • 507 BCE

  Demokratiet indføres

  Demokratiet blev indført i Athen af Kleisthenes.
 • 500 BCE

  Slaveri

  Fra 500 tallet f.Kr. blev slaver i store tal anvendt som arbejdskraft i håndværksproduktionen.
 • 500 BCE

  Naturfilosoffer

  Naturfilosofferne var optaget af at forklare naturens væsen uden at henvise til myter.
 • 500 BCE

  Athen overtager førerstillingen

  Athen over tog førerstillingen med hensyn til håndværk og handel.
 • Period: 490 BCE to 449 BCE

  Perserkrigene

  I -490 skete det første slag i perserkrigene, men den persiske hær blev besejret af Athenerne. Ti år senere i år -500, prøvede perserne igen, hvor det lykkedes dem at besætte Athen. Derefter gik de efter Sparta, men da der var en kæmpe mur i vejen og den persiske flåde var blevet besejret den athenske flåde i Salamisbugten, kunne de hverken komme til at erobre Sparta eller komme hjem ad søvejen og i -479 besejrede grækerne den efterladte hær.
 • Period: 449 BCE to 338 BCE

  Peloponnesiske krig

  Den peloponnesiske krig udbrød i -431 og var en krig mellem Athen og det peloponnesiske forbund som er Sparta og Korinth. Krigen varede i 27 år til -404 med Sparta, der nu var gået sammen med perserne, som vinder.
 • Period: 400 BCE to 500 BCE

  Sofister

  En vismand, der rejser rundt som giver undervisning mod betaling. Der undervises i retorik(talekunst), logik(følgerigtig argumentation, etik(Morallære) og i fagdiscipliner som matematik, astronomi og musik.
 • Period: 338 BCE to 168 BCE

  Hellenistisk tid

  Alexander den Store fik magten over Grækenland da var han var 20 år gammel. Da Alexanders far sad på kronen var de græske bystater samlet, men da Alexander kom til magten, måtte han generobre nogle af dem efter oprør. Kort efter drog han i krig med perserriget og i løbet af få år fik han erobret Egypten, og Lilleasien. 6 år efter erobrede han også hele Persien og helt til Indien, hvilket medførte en hurtig spredning af græsk kultur.
 • 322 BCE

  Demokratiet afskaffes

  Demokratiet blev afskaffet af makedonerne, men blev genindført af flere omgange i hellenistisk tid
 • 300 BCE

  stigende professionalisme og specialisering af krigsførelse

  Den stigende specialisering i krigsførelse gjorde det nemmere at vinde krige.