Årenes forløb Historie

 • Period: to

  1.G Familie og identitet

  I dette forløb har vi fokus på fortidige syn på familie og identitetsdannelse med hovedvægt på det traditionelle og det moderne samfund.
  - Kernefamilien
  - Identitetsdannelser før og nu
  - Sammenspil mellem mennesker, natur, kultur og samfund gennem tiderne
 • Period: to

  1.G Det antikke Grækenland

  I dette forløb har vi fokus på det antikke Grækenland med hovedvægt på styreform og samfundets organisering.
 • Period: to

  1.G Romerriget

  I dette forløb har vi haft fokus på Romerriget med hovedvægt på udvikling inden for styreformer og organisering, samt forskellige grupper i samfundet.
 • Period: to

  1. G DHO

  Forløb i samarbejde med dansk, hvor DHO-opgaven var det endelige produkt. Forløbet fokuserede på det folkelige gennembrud i dansk og den politiske og samfundsmæssige situation i Danmark i slutningen af 1800-tallet i historie.
 • Period: to

  2.G middelalder, kulturmøder og korstog

  Dette forløb har haft et todelt fokus. Den første del har vægtlagt det byzantiske rige og udviklingen i den muslimske verden frem til Konstantinopels fald i 1453, mens den anden del har haft fokus på det kristne Europa i middelalderen, herunder korstogene og den senere brug af disse. På denne måde har vi kunnet reflektere over perspektiver i historieskrivning og se samme periode fra forskellige synsvinkler gennem fokus på kildelæsning og kildekritik.
 • Period: to

  2.G Precolombianske kulture og europæriske

  Forløb i samarbejde med dansk, hvor DHO-opgaven var det endelige produkt. Forløbet fokuserede på det folkelige gennembrud i dansk og deI dette forløb har vi haft fokus på forskellige præcolombianske kulturer (aztekere, mayaer og inkaer) i den første del af forløbet, som vi afsluttede ved at se nærmere på de europæiske opdageser og spaniernes ankomst til aztekerriget. På den måde har vi kunnet se historien fra forskellige synsvinkler, hvilket også har været fokus i kildelæsningen.
 • Period: to

  2.G oplysningstiden og revolutioner

  Dette forløb har haft fokus på enevælden, oplysningstidens tanker og revolutioner knyttet til oplysningstiden (den amerikanske, den franske og den industrielle). På denne måde har vi undersøgt forskellige former for brd og forsøgt at forklare, hvorfor disse sker i den konkrete historiske kontekst.
 • Period: to

  2.G Danmark i støbeskeen

  I dette forløb har vi haft fokus på vigtige begivenheder i Danmarkshistorien, som har været med til at skabe national identitet og den kollektive erindring. Eleverne er blevet introduceret til begreber og metoder knyttet til erindringshistorie, samt redskaber til refleksion om film og filmskaberes ansvar i forhold til fremstilling af historiske begivenheder og personer.
 • Period: to

  3.G Besættelsen

  I dette forløb har vi haft fokus på besættelsen af Danmark 1940-45. Det teoretisk og metodiske fokus har været på erindringshistorie, historiebrug og kildekritisk metode, samt lidt om kontrafaktisk historie. Derudover har vi i forløbet arbejdet med optakten til besættelsen, samarbejdspolitikken og bruddet på denne, hverdagslivet under besættelsen, modstandsbevægelsen, jødeaktionen, besættelsens afslutning og erindringspolitiske overvejelser i forbindelse med besættelsen.
 • Period: to

  3.G USA under den kolde krig

  fokus på USA under den kolde krig (ca. 1945-1991) med hovedfokus på udviklingen inden for udenrigs- og indenrigspolitik. Herunder har vi blandt andet arbejdet med afslutningen af 2. verdenskrig og den kolde krigs opstart, Koreakrigen og USA's engagement i Asien, borgerrettighedsbevægelsen, udviklingstendenser inden for amerikansk familie- og samfundsliv, kommunistforskrækkelse og forfølgelse af homoseksualitet, sociale bevægelser, Vietnamkrigen, rumkapløbet og Watergate.
 • Period: to

  3.G Globalisering og Terrorisme

  Dette forløb har beskæftiget sig med samtidshistorie og den vestlige verden efter den kolde krig. Vi har kigget nærmere på Fukuyamas teori om historiens afslutning og Huntingtons teori om civilisationernes sammenstød. Derudover har vi beskæftiget os med den nyere tids konflikter, som Kuwaitkrigen og Krigen i Jugoslavien, samt terrorisme, først og fremmest 9/11 og de efterfølgende konsekvenser. Derudover har vi set nærmere på demokrati og demokratiets udfordringer i nyere tid
 • Period: to

  3.G Kronologiforløb