Konflikten på Balkan 1992-1995

 • Kroatien og Slovenien opnår anerkendelse

  Kroatien og Slovenien opnår anerkendelse af EF-stater.
 • International konference om Bosnien-Hercegovina i Sarajevo

  International konference om Bosnien-Hercegovina i Sarajevo, da de ønskede løsrivelse fra Jugoslavien.
 • Folkeafstemning om uafhængighed

  Den blev boykottet af serberne og derfor var der kun 63% der stemte, heraf var 63% for et uafhængigt Bosnien.
 • Intern krig i Bosnien

  Krig mellem tre forskellige parter inde i Bosnien. Bosnien bliver anerkendt som land af EF-staterne d. 6.-7. april.
 • Nyt Jugoslavien grundlægges

  Nyt Jugoslavien grundlægges, kun bestående af Serbien og Montenegro.
 • EF vedtager erklæring

  EF's ministeråd vedtager en erklæring, hvorefter alle parter(både muslimer, kroatere og serberne) tilkendtes et medansvar for krigen.
 • Kroatien, Bosnien og Slovenien bliver optaget i FN

  Kroatien, Bosnien og Slovenien bliver officielt optaget i FN - de bliver anerkendt som stater.
 • EF vedtager økonomiske sanktioner

  De laver økonomiske sanktioner imod det nye Jugoslavien(Serbien og Montenegro.
 • NATO-krigsskibe sendes til Adriaterhavet

  NATO-krigsskibe sendes til Adriaterhavet for at overvåge den internationale blokade af Serbien-Montenegro.
 • Vance-Owen-plan om at inddele

  Idéen var at man inddelte Bosnien i 10 kantoner, men den skaber nye konflikter(de får hver 3 kantoner og Sarajevo med omegn bliver fælles territorium). Der rejses spørgsmål om, hvilken forfatning de skal have. Serberne synes de skal have mere indflydelse end 3 kantoner. Internationalt synes man ikke at Serbien skal belønnes.
 • Våbenstilstand under EF-kontrol

  Den bosnisk-serbiske leder Radovan Karadzic og den bosnisk-kroatiske leder Mate Boban mødes i den østrigske by Graz og enedes om en våbenstilstand under EF-kontrol.
 • En tyrkisk bro i Mostar bombes

  Broen bliver lagt i ruiner af kroatisk artilleri. Serberne beskyldes af udenlandske medier for angrebet.
 • NATO-topmøde

  NATO går aktivt ind i krigen, og vælger dermed side. Serberne vælges som modstandere fra NATOs side
 • Morterangreb

  Serberne angriber en markedsplads med mortergranater. På baggrund af dette bliver det fastslået at se serberne som modstandere
 • Amerikanerne går ind og truer med luftangreb

  Dette fører til en alliance mellem kroaterne og muslimerne.
 • Anerkendelse mellem Zagreb og Beograd føres ud i praksis

  I april blev den gensidige diplomatiske anerkendelse mellem Zagreb og Beograd ført ud i praksis.
 • Bosniske serbere forsøger at fange kampbogne

  I april forsøgte de bosniske serbere at fange kampvognene i et baghold, for at demonstrere deres styrke, men det gik galt, og under de danske kampvognes vej ud af bagholdet fik de ram på et serbisk ammunitionslager
 • Hyperinflationen stoppes og valutaen bindes til D-mark

  1994 fik man stoppet hyperinflationen og bundet valutaen til den tyske D-mark i Serbien-Montenegro
 • Ny fredsplan fremlægges

  I juli fremlagde kontaktgruppen (USA, Rusland, FN og EU) en ny fredsplan baseret på en bosnisk republik delt i to dele, den kroatisk-bosniakkiske føderation og Republika Srpska. Planen betød, at den serbiske side "frivilligt" skulle afgive næsten en trediedel af sit territorium
 • Folkeafstemning om fredsplaner udskrives

  I august udskrev kontaktgruppen folkeafstemning om fredsplaner og proklamerede samtidig, at man agtede at slutte de serbiske områder i Bosnien og Kroatien sammen til én stat
 • Efterår 1994: Kampe rettet mod den 5. bosniakkiske armekorps tilstedeværelse

  Generelt: kampene i efteråret 1994 var især rettet mod den 5. bosniakkiske armekorps tilstedeværelse i Bihac-enklave, havde man skabt et sammenhængende serbisk-kontrolleret territorium fra 50 km syd for den kroatiske hovedstad Zagreb til grænsen til Serbien
 • Kroatien og USA indgår militætaftale

  November 1994 indgik Kroatien og USA en militæraftale, som fra december første til en styrkelse af de kroatiske stillinger omkring Krajina-området og nær bosnisk-Serbisk territorium
 • Bosniske serbere laver nytårs- og julevåbenhvile

  Bosniske serbere laver nytårs- og julevåbenhvile d. 7 januar, som varede til slutningen af april
 • Tre koatiske transitrejsende dræbes

  Drabet på tre kroatiske transitrejsende på motervejsstykket gennem Vest-Slavonien brugt som anledning til et kroatisk storangreb på "Sektor Vest", et angreb som kom bag på serberne og FN
 • Kvinder og børn sendes på flugt efter serberne indtog Srebrenica

  Da serberne indtog Srebrenica i juli 1995 lod ca. 8000 mandlige indbyggere i enklaven forsvinde og sendte kvinder og børn på en farefuld flugt til Tuzla-området, som var under bosniakisk kontrol
 • Sydelige øst-bosniske enklave Zepa beskyttes af ukrainske FN-tropper

  Historien gentog sig med den sydlige øst-bosniske enklave Zepa, som blev beskyttet af ukrainske FN-tropper- de bosniske serberes general Mladic ledede ovenikøbet forhandlingerne om byen overgivelse fra FN-tropper de hovedkvarter
 • Kroatisk storoffensiv sætter ind

  1. August satte en kroatisk storoffensiv ind, Operation Storm - fejede på få dage serberne ud af Krajina
 • Forudsætninger for nye fredsforhandlinger skabes

  Forudsætningerne for nye fredsforhandlinger blev skabt, og fandt sted i oktober-november i en amerikansk flybase nær byen Dayton i Ohio, hvor repræsentanter fra de stridende parte var indkvarteret under alt andet end luksuøse forhold. Milosevic havde fået overdraget kompetencen til at forhandle på alle serberes vegne, Tudjman på kroaternes.
 • Fredsaftale underskrives i Paris

  Chefforhandler Holbrooke har fået en fredsaftale, som blev underskrevet i Paris d. 14 december 1995