KLM timeline

By 186550
 • Period: Nov 10, 1483 to Feb 18, 1546

  Martin Luther

  Grundlægger af reformationen
 • Jan 1, 1537

  Reformation Christian 3,

  Reformation Christian 3,
  Kirkeordinansen på latin foreskriver latinskoler i alle købstæder
 • Rytterskoler

  De første rytterskoler oprettes
 • Konfirmationen indføres

  Konfirmationen indføres
  Konfirmationen indføres
 • Undervisningspligt på landet

  Forordning om undervisningspligt på landet
 • Period: to

  Grundtvigs Højskole

  Grundtvig 1783-1872, forfatter, teolog og digter, filosof, præst, skolemand og politiker. Manden bag den grundtvigske folkehøjskole, som har haft stor betydning for de pædagogiske udviklingshistorie.
  Vigtige begreber for grundtvigs pædagogik: fællesskab, folk, frihed, oplysning, det talte ord, historie og kristendom.
 • Skolekommision

  Den første store skolekommision
 • Almueskoler

  Anordninger om "Almueskolervæsenet paa landet" og "Almueskolevæsenet i Kjøbstæderne". Regelement for skolen i København
 • Grundloven

 • Forældre/private børneskoler

  Forældre får ret til at oprette private børneskoler uden forudgående godkendelse
  Grundtvigs dannelsesprojekt er skabt som modspil til den klassiske pædagogiks sorte skole. Lærdom for Grundtvig skal være for hele livet, og ikke blot for skolen. Formålet med livet er livet her og nu og mennesket skal gennem fællesskab med sine medmennesker bygge en bedre tilværelse op. Det medie som Grundtvig var fortaler for, var det talte ord, som han mente forenede mennesker i ægte fællesskaber. Herunder skul
 • Den 2. Slevigske krig

  Den 2. Slevigske krig
  Danmark tabte Slesvig, Lauenborg, Holsten helt op til Kongeåen
 • Danmarks lærerforening

  Danmarks lærerforening
  Danmarks lærerforening stiftes
 • Præliminæreksamen

  Præmilinæreksamen oprettes
 • Latinskolen afskaffes

  Latinskolen afskaffes - mellemskolen og den et-årige realklasse indføres
 • Den anden store skolekommision

  Den anden store skolekommission indføres
 • Forældreråd

  Det gejstlige tilsyn med folkeskolen ophæves. Mulighed for dannelse af forældreråd i folkeskolen
 • Period: to

  Danmarks besættelse

 • Den blå betænkning

  1958-lovenes forslag til læseplaner udgives i "Den blå betænkning" for folkeskolen og i "Den røde betænkning" for gymnasiet.
 • Forbud mod korporlig afstraffelse

  Forbud mod korporlig afstraffelse i folkeskolen
 • Femdagsuge indføres

  Femdages uge indføres
 • Udvidelse af undervisningspligt

  Udvidelse af undervisningspligten fra 7 til 9 år
 • Ny forlkeskolelov

  Ny forlkeskolelov
  Ny folkeskolelov 8-10. klasse erstatter realafdelingen
 • Folkeskolenslovens styrelsesregler

  Ændring af folkeskolelovens styrelsesregler: Skolebestyrelser afløser skolenævn, og skolekommission, fælleslærerråd og amtsskolekonsulenter afskaffes.
 • Afskaffelse af egnethed

  Afskaffelse af folkeskoleelevers egnethedserklæring til gymnasiet.
  Indførelse af vejledende Klare Mål med delmål for folkeskolens undervisning.
 • Minimumsårstimetal

  Indførelse af bindende minimumsårstimetal og Fælles Mål, dvs. obligatoriske nationale trin- og slutmål i folkeskolens fag.
 • Frit skolevalg

  Frit skolevalg
  Frit skolevalg inden for og på tværs af kommunegrænser.
 • Gruppeprøver afskaffes/ny syvtrinsskala indføres

  Gruppeprøver afskaffes på alle niveauer, og folkeskolens afgangsprøver bliver obligatoriske.
  Ny syvtrins-karakterskala til afløsning af 13-skalaen fra 1963.
 • Nationale tests indføres

 • Folkeskolelov ophæves

  Folkeskolelov ophæver det landsbyordnede skolevæsen; mellemskolen afskaffes; herefter en almen og en boglig linje på 6.-7. klassetrin og en realafdeling på 8.-10. klassetrin; ny gymnasielov gennemfører det grendelte gymnasium.
 • CKF

  Ny folkeskolelov gennemfører den udelte folkeskole; indførelsen af Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder, CKF'er, til styring af folkeskolens undervisning.