Søvndal

Udvikling i dansk UP fra 1864 til 2013

By Toketg
 • Slaget ved Dybbøl

  Skabte 1864-komplekset, hvor Danmark pådrog sig små-statsmentaliteten. (En småstat er en stat med begrænsede ressourcer, afhængighed af andre magter samt tilpasningsorienteret frem for prægende, rent udenrigspolitisk.)
 • Period: to

  Isolations-/Neutralitetspolitik

  Efter slaget ved Dybbøl og tabet af Slesvig og Holsten til Preussen indskrænkede de danske landegrænser betydeligt.
  Danmark blev bange for, hvad tyskerne kunne finde på, hvilket medførte en isolationspolitik, hvor man tilpassede sig stormagter og undlod at provokere. I dette tilfælde drejede det sig primært om Tyskland.
 • 2. Verdenskrig starter

 • Tysk invasion af Danmark

 • Den danske regering træder tilbage

  Den danske regering opgiver samarbejdspolitikken med den tyske besættelsesmagt og gøder jorden for en ændring i dansk UP
 • Period: to

  Indbindingspolitik

  Danmarks medlemskab i hhv. NATO og FN medførte en større sikkerhed og et skifte fra isolations- til indbindingspolitik. Danmark så muligheden ved de internationale organisationer, og via samarbejde med andre småstater, kunne de nu stille krav på "lige fod" med stormagterne, da blød magt blev muliggjort i langt højere grad ved 2. Verdenskrigs afslutning og organisationernes oprettelse. Fra 1973 gælder dette også for Danmarks rolle i EU
 • Danmark bliver medlem af NATO

  Danmark vælger side i Den Kolde Krigs konflikt
  Dog sad erfaringen med neutralitetspolitik dybt i den danske regering, hvorfor en fuld dedikation til medlemskabet i NATO ikke fandt sted (jf. fodnotepolitik).
 • Danmark optages i EU

 • Dansk deltagelse i den første Golfkrig

  Krigsskibet Olfert Fischer ligger i Hormuz-strædet som en del af FN-styrken.
 • Period: to

  De jugoslaviske krige

  Danmark deltog i flere af disse krige, bl.a. i 1992-1995 samt 1998-1999.
  Den første danske indblanding skete i FN-regi, mens aktionen i '98-'99 var uden for FN og skete som en del af NATO. Den første aktion - FN-interventionen illustrerer sammen med Golfkrigen, at FN fik nye muligheder i det unipolære samfund. De sendte fredsbevarende styrker (herunder danske)
  På denne måde pådrog FN sig også ansvaret som verdens "udbyder af sikkerhed"
 • Period: to

  Øget aktivitet i dansk UP

  Op igennem 90'ernes unipolære verdenssamfund steg det danske mod, bl.a. pga nabomastodonten Sovjetunionens fald.
  Dette resulterede i aktioner både med og uden FN-mandat, som indebar dansk deltagelse
 • Første aktion med dansk deltagelse uden FN-mandat

  Dansk opbakning til Operation Desert Fox - en bombekampagne mod Irak. FN kunne ikke give mandat til aktionen, som alligevel blev gennemført.
  Kan ifølge kritikere have dannet grobund for, hvad der kan defineres som tilpasningspolitik til den Amerikanske "imperialistiske politik".
 • Period: to

  Militariseret UP

  Med angrebet på WTC i USA påbegyndtes George W. Bushs "Krig mod Terror". Herved igangsattes en storstilet aktion i Afghanistan - både i jagten på terrorgruppen Al-Qaeda, men også Taleban-styret, som havde huset bevægelsen og indirekte tilladt 9/11.
  90'ernes aktivistiske udenrigspolitik kan have givet blod på tanden.