Sydafrikas historie – Frygt og vækst

 • Oliver Tambo søger international støtte og opretter apartheidudvalg i FN

  NCA's Oliver Tamo bliver sendt ud af landet og søger international støtte til kravet om "en person – en stemme" og for at fremme en sportslig og økonomisk boykot af Sydafrika. Storbritannien og USA så en nødvendig alliancepartner i Verwoerd i kampen mod kommunismen. Samtidig var de modstandere af en økonomisk boykotting. Hans store sejr var oprettelsen af apartheidsudvalget i FN.
 • Period: to

  Afrikanere deporteres til deres stammes hjemland

  Ifølge loven om statsborgerskab, 1970, blev alle afrikanere per definition blev statsborger i 1 af de 10 lande. Afrikanere, der manglede opholdstilladelse i de hvide områder, blev deporteres til deres stammes hjemland.
 • Sharpeville Massakren

  Den 21/3 skød politi ind i en ubevæbnet folkemængde, der i forbindelse med en protest mod de diskriminerende paslove havde samlet sig omkring politistationen i Sharpeville; 69 døde, heraf mange kvinder og børn, og ca. 180 blev såret.
 • Mandelas tale

  Mandelas tale til konference i Natalprovinsen. Stor inspiration for de 1300 delegerede, der valgte Mandela til kampagneleder og vedtog at kæmpe for et krav om indkaldelse til en nationalforsamling med repræsentanter for alle Sydafrikanere, uanset race, køn eller overbevisning. Forsamlingen skulle udforme en ny grundlov, der gav alle mænd og kvinder stemmeret. Hvis regeringen afviste kravet om en nationalforsamling, ville en tredages folkestrejke blive iværksat.
 • Tredages strejke begynder

  Grundet Verwoerd der ikke ønskede dialog, begynder strejken. I medierne fortælles der, at alt er normalt (propaganda). Men strejken havde haft stor tilslutning, og derved havde politi og millitær foretage omfattende arrestationer og overfaldet alle sammenstimlinger for at afstraffe de strejkende.
 • Nelson Mandela afblæser strejken

  Om aftenen den anden dag (d. 30/5-1961) afblæste Nelson Mandela strejken.
 • Sydafrika bliver Republik

  En grundlov af Henrik Verwoerd (afrikas statsminister), der befæstede de hvide overherredømme og frigjorde Sydafrika fra England.
 • ANC's væbnede fløj (MK) slår til på årsdagen for slaget ved Blood River

  Udvikling fra fredelig strejke til voldelig demonstrationer. Flere steder i landet ødelagde MK's (ANC's væbnede fløj) bomber højspændingsmaster og paskontorer. Verwoerd svarede igen ved at tillade politi at holde arretanter isoleret på ubestemt tid, uden at de skulle stilles for domstol. Og andre former for tortur blev stiltiende accepteret.
 • Mandela og resten af MK's ledelse arresteret

  Joe Slovo i spidsen for udvikling af ANC's guerillahær. Mandela blev arresteret, da han opsøgte Luthuli for at konsultere ham om MK's planer om træningslejre i eksil. Med undtagelse af kommunisten Joe Slovo resten af MK's ledelse arresteret året efter,
 • Næsten fudstændig optrævling af PAC's organisation.

  PAC's (udbrydergruppe fra ANC) iværksætter væbnet kamp, hvor de angreb paskontorer, politi og hvide civilister. Deres drøm blev knust med næsten fuldstændig optrævling af deres organisation, grundet den hvide befolknings mareridt om "den sorte fare".
 • Period: to

  Sydafrikansk oplevede en fordoblet økonomisk vækst

  Sydafrikansk økonomi oplevede fra 1963-1975 en fordobling i værdien af den samlede produktion (økonomisk vækst). Der var derfor:
  Udvikling i produktion.
  Eksport af guld, kuld, sjældne grundstoffer og landbrugsstoffer
  Vækst finansierede 4-dobbelt levestandard for de hvide:
  - Atomvåbenprogram
  - Hjerte transplantationer for hvide OG mulighed for at omforme samfundet så det tilpassede Verwoerd's drøm om en endegyldig racedeling af landet.
 • Period: to

  Eksilarbejdet

  Folkestemningen var præget af frygten for konsekvenser af at gøre modstand, fordi de netop bare blev fængslet på ubestemt tid osv. Lederne af ANC søgte eksil til andre lande og modstandens tyngdepunkt var rykket til udlandet.
 • ANC's eksilapparat rykkes til Tanzania og Zambia

  Da Tanzania og Zambia bliver uafhængige, rykker ANC's eksilapparat til de to lande.
 • MK allierede sig med frihedskæmpere fra zimbabwe

  De forsøgte at befri en korridor (lang, smal gang; passage der går gennem et lands territorie for at skaffe forbindelse til fx en krigszone) fra Zambia til Sydafrika. Den rhodesiske hær fik hjælp fra den sydafrikanske hær og slog angrebet tilbage.
 • Steve Biko stifter bevægelsen SASO

  SASO er en studenterbevægelse, der allerede efter tre år organiserede halvdelen af Sydafrikas afrikanske, indiske og farvede studenter. Steve Biko mener, at det hvide overherredømme fungere, fordi den sorte befolkning har accepterede sig selv som mindreværdige og ville derfor skabe et postivt syn på at være sort.
 • Oliver Tambo indkalder til demokratisk konference, hvor ANC åbner organisationen for alle racer.

  Ung guerillaofficer, Chris Hani, kritiserer ANC for deres race-kritik, da hans kammerat inde ved MK, ikke kan være en del af ANC, da han ikke er sort. Oliver Tambo indkalder til demokratisk konference, hvor ANC åbner organisationen for alle racer.kr De laver en langsigtet og realistisk strategi for ANC
 • SASO-medlemmer fejrede den portugisiske kolonimagts nederlag til befrielsesbevægelsen FRELIMO

  Dette fik myndighederne til at gribe hårdt ind mod SASO.
 • Hjemlandene rummer halvdelen af den afrikanske befolkning

 • Steve Biko dræbt af politiet