460px feuerbach ludwig

Oversigt over Religionskritikkere (imangel på bedre navn)

 • Period: to

  Feuerbach

 • unghegelianerne

  Detter er gennem 1840-tallet! Ludwig Feuerbach var elev af G.W.F. Hegel, men frigjorde sig tidligt fra den hegelske idealisme og udviklede et materialistisk standpunkt, som i 1840'erne gjorde ham til en ledende skikkelse på hegelianismens venstrefløj, "unghegelianerne", der også rummede skikkelser som Karl Marx og D.F. Strauss.
 • Das Wesen des Christentums (Kristendommens væsen)

 • J. G. Frazer født

 • Period: to

  J. G. Frazer!!!!

 • Émile Durkheim fødes

 • Period: to

  Émile Durkheim

  Født i Épinal i Lorraine i Frankrig. Jøde fra fødslen, men levede et helt igennem sekulært liv. Forgangsmand for moderne sociologi. Grundlagde det første europæiske institut for sociologi. Døde i 1917 af overarbejde og følelsesmæssig udmattelse.
 • The Golden Bough (1890 - 1915)

  Frazer bog om hans forskning inden for religionsanalyse.
 • Evolutionisme

  Bygger på rationalitets princippet.
  3 faser:
  • MAGI => Forklaring af hændelser, ved overnaturlige kræfter
  • Påvirkning af virkeligheden, ved manipulation
  • Årsag/virknings forhold på falsk grundlag
  • RELIGION => årsag/virkning ikke rigtig
  • Ingen direkte sammenhæng mellem religiøse handlinger og opnåede resultater
  • VIDENSKAB => afdækning af det sande årsag/virknings forhold.
 • Les formes élémentaires de la vie religieuse

  Durkheim udgav i 1912 sit værk "Les formes élémentaires de la vie religieuse" (Det religiøse livs grundformer), som beskæftiger sig med Durkheims udlægning af det karakteristiske ved religionen - nemlig forholdet mellem det guddommelige og det profane.
 • Émile Durkheim dør!

 • Niklas Luhmann fødes

 • Period: to

  Niklas Luhmann

  Niklas Luhmann (8. december 1927 – 6. november 1998) var tysk sociolog og videreudviklede den sociologiske systemteori. Han var oprindeligt embedsmand, men tog senere en doktorgrad og blev i 1968 professor i sociologi ved universitetet i Bielefeld. Offentligt kendt for diskussioner med Habermas. Udgav i 1984 hovedværket Soziale Systeme (dansk udg. Sociale Systemer, 2000) hvor det moderne samfund beskrives som bestående af selvstyrende og selvrefererende systemer.
 • Professor ved Bielefeld Universität

  Niklas Luhmann bliver professor i sociologi ved Bielefeld Universität i 1968
 • Systemteori

  Luhmann er hovednavn inden for systemteori. Analyserer sociale fænomener i deres systematiske, indbyrdes sammenhæng, ofte med udgangspunkt i de generelle, tværvidenskabelige systemteorier.
 • Niklas Luhmann dør

 • Differentiering

  Luhmann opfinder differentieringen.
  Opsplitning af menneskelige aktiviteter i forskellige kategorier: Videnskab, moral og kunst, Luhmann siger, at det moderne samfund er opdelt i en lang række delsystemer: ret, familie, økonomi, økologi, politik. Fungerer i en samled enhed i samfundet, men også hver for sig. Der er præmisser og normer særegne for hver kategori, men alligevel er de alle en del af samfundet i dets helhed.