tidslinje

By zaniar
 • Period: 3000 BCE to 332 BCE

  Det ægyptiske rige

  Det gamle Egypten betegner som regel perioden i Egyptens historie fra ca. 3300 f. Kr. til Alexander den Stores erobring af Egypten i 332 f. Kr.
 • Period: 750 BCE to 750 BCE

  Antikken

  Antikken er en periode i historien, særligt med henblik på Grækenland og Romerriget.
 • Period: 375 to 600

  folkevandringerne

  Folkevandringstiden er migrationsbølger. Skriftlige kilder fra perioden beretter om hyppige invasioner og plyndringer af fremmede folkeslag i Romerriget. Folkevandringstiden markerer overgangen fra antikken til middelalderen.
 • Period: 476 to 1492

  Middelalder

  Den begyndte med det Vestromerske Riges fald og overgik til renæssancen og opdagelsestiden. Middelalderen er mellemperioden mellem de tre traditionelle dele i den vestlige historie: antikken, middelalderen og moderne tid.
 • Period: 610 to 632

  Islams grundlæggelse

  Hvor profet muhammad fik sin første åbenbarring og skulle flygte til Medina
 • Period: 800 to 1000

  Dansk vikingtid

  Vikingetiden er en periode i Europas historie og særligt i Skandinaviens historie fra slutningen af 700-tallet til midten af 1000-tallet. Den efterfulgte germansk jernalder. Det var en tid, hvor nordboere udforskede Europa via havene og floderne for at handle, plyndre, kolonisere og erobre.
 • Period: 1096 to 1099

  Korstogene

  korstog, kombinerede pilgrimsfærde og krigstogter i højmiddelalderen foretaget af kristne styrker oprindelig for at befri Det Hellige Land for muslimsk herredømme eller sikre de kristne besiddelser i område.
 • Period: 1300 to

  renæssancen

  renæssancen betragtes som broen mellem middelalderen og den moderne tid. Det begyndte som en kulturel bevægelse i Italien i den sene middelalder og bredte sig til resten af Europa
 • Period: 1347 to 1352

  Den sorte død

  Den sorte død var en pandemi af historisk pest
 • Period: 1400 to 1500

  De store opdagelsesrejser

  De udforskede klodens ukendte egne og opdagede lande, folkeslag og skatte
 • Period: 1453 to 1453

  Konstantinopels fald

  Konstantinopels fald" henviser til byens fald til det Osmanniske Rige tirsdag 29. maj 1453, ofte betragtet som afslutningen på Middelalderen.
 • Period: 1517 to 1537

  Reformationen

  Reformationsbevægelsen var en bevægelse inden for kristendommen, hvorunder den protestantiske kirke blev dannet ud fra den hidtil herskende romerskkatolske kirke
 • Period: to

  Oplysningstiden

  Begrebet "oplysning" hentyder til, at filosofien og naturvidenskaben udvidede menneskets viden om verden og brugte resultatet til at sætte spørgsmålstegn ved autoriteter som kongemagt og kirke.
 • Period: to

  Industrialiseringen

  ved denne periode er at virksomhederne begynder at bruge maskiner for at forøge produktiviteten og elektrificeringen breder sig også over Danmark.
 • Period: to

  Den amerikanske Uafhængighedserklæring

  Den amerikanske uafhængighedskrig eller amerikanske befrielseskrig var en krig mellem Storbritannien og tretten britiske kolonier, som erklærede deres uafhængighed som Amerikas Forenede Stater
 • Period: to

  Den franske revolution

  Den franske revolution er betegnelsen for en periode med politiske omvæltninger, som fandt sted i Frankrig 1789-1799, og som medførte enevældens fald og borgerskabets første store politiske fremstød.
 • Period: to

  Danmarks riges grundlov

  Danmarks Riges Grundlov er den danske forfatning. Den blev indført 5. juni 1849 (junigrundloven) og er ændret i 1855, 1866, 1915, 1920 og 1953 og søgt ændret i 1939.
 • Period: to

  imperialismen

  Imperialisme er et begreb, et system, en strategi. Begrebet kommer af det latinske ord for at befale
 • Period: to

  Første verdenskrig

  1. verdenskrig eller første verdenskrig var en global militær konflikt, der varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt sted på slagmarker hovedsageligt i Europa, men også i Mellemøsten, Afrika og sporadisk i Sydøstasien
 • Period: to

  Anden verdenskrig

  1. verdenskrig var en militær konflikt i Europa fra 1939 til 1945, og i Asien fra 1937 til 1945. Krigen i Asien begyndte i 1937 med den japanske invasion af Kina og sluttede den 2. september 194
 • Period: to

  Den kolde krig

  Den kolde krig er betegnelsen for de konflikter i international politik, der opstod mellem landene i NATO og Warszawapagten i perioden fra 2. verdenskrigs afslutning til Sovjetunionens opløsning i 1991.
 • Period: to

  Afkoloniseringen

  afkolonisering, den proces, hvorved de europæiske koloniområder, fortrinsvis i Asien og Afrika, opnåede politisk selvstændighed i perioden efter 2. Verdenskrig. Afkolonisering indledtes med de store asiatiske landes uafhængighed: Indien/Pakistan i 1947 og Indonesien i 1949.
 • Period: to

  Berlinmurens fald

  kommunismens sammenbrud i Østeuropa og Sovjetunionen
 • Period: to

  11. september

  Terror angreb mod USA.
 • Period: to

  Det arabiske forår

  det arabiske forår, samlebetegnelse for en række demonstrationer, oprør og revolutioner i den arabiske verden, som begyndte med demonstrationer i Tunesien den 18.12.2010. Efter at den tunesiske præsident Zayn al-Abidin Ben-Ali var tvunget til at træde tilbage den 14.1.2011, bredte oprøret sig til en række andre lande i Mellemøsten.