Congo demokratiske republik.w1200

Congo som belgisk koloni

 • 1482

  Portugiserne ankommer i Bakongo

  Diego Cão går som den første portugiser i land ved Congo-flodens udmunding i Atlanterhavet.
 • 1487

  Cão tager på sit 3. togt til Congo

  Han vender tilbage for at levere gidsler tilbage, som han hentede under sit 2. togt. Disse gidsler var nu klædt som portugisiske adelsmænd. Ved Cãos tilbagekomst udveksledes gaver, og en samhandel indledtes mellem Kongo-riget og Portugal.
 • Verney Cameron krydser Afrika

  Cameron vandrer fra Afrikas østkyst til Angola i Vest
 • Henry Morton Stanley krydser Afrika

  Stanley vandrer fra Zanzibar i øst til Congo-flodens munding i Vest
 • Kong Leopold II og Stanley allierer sig

  Stanley indgår en aftale med den belgiske konge om at rejse Congo tyndt langs med floden, for at skaffe kongen landområder og indgå aftaler med de lokale høvdinge.
  Blandt Stanleys mænd var hovedsageligt belgiere, men også skandinaver, heriblandt danskerne Albert Christoffersen og Martin Mortensen.
 • Berlinkonferencen

  Kongo blev opdelt af de grænser, der blev trukket under Berlinkonferencen
 • Kong Leopold II forbyder congolesere salg af egne varer

  Den belgiske konge forbyder congoleserne at handle og sælges deres varer til andre end hans eget handelsmonopol. Dette gjaldt deres mest værdifulde handelsvarer; elfenben og gummi.
 • Voksende efterspørgsel på naturgummi

  Bil- og cykeldæk-produktionens efterspørgsel på naturgummi stiger markant i 1890'erne.
 • Udlejning af områder til natur-gummi høst

  Kong Leopold II udlejede to store områder af Congo til private firmaer, der herefter selv kunne tvangsudskrive arbejdskraft og beskatning af gummileverancer.
 • Mørkets hjerte

  Joseph Conrad udgiver bogen Mørkets Hjerte, der omhandler forholdene i den belgiske koloni.
 • Kong Leopold II overgiver Fristaten Congo til den belgiske stat

  Efter meget pres fra andre europæiske lande, idet flere er gjort opmærksomme på situationen i Fristaten, tvinges den belgiske konge til at opgive kolonien til den belgiske stat.
 • Mere fungerende infrastruktur

  Forholdene i kolonien blev efterhånden mere velordnede efter nedkæmpelsen af de værste modstandere og opnygningen af en stærkere indfrasturktur.
 • Simon Kimbangu får åbenbaringer om at være profet

  Efter sine åbenbaringer får han hurtigt et stort antal tilhængere, og dette truede stabiliteten i hele Congo.
 • Det bliver tilladt at danne politiske partier

 • Første lokalvalg, hvor congoleserne kunne stemme

 • Oprør i Leopoldville (nuværende Kinshasa)

  Belgierne frygtede, at dette ville udvikle sig til en voldsom og kostbar krig.
 • Congo bliver selvstændig

 • Period: to

  Borgerkrig

  Borgerkrigen i Congo krævede over 1 mio. ofrer.
 • Period: to

  Mobutu's styre

  Mobutu overtager regeringsmagten i Congo og regerer som diktator. Han havde støtte fra sin militære baggrund.
 • Congo omdøbes til Zaïre

  Zaïre er den portugisiske udtale af ordet nzadi, der betyder "det store vand" eller "den store flod".
 • Kampe i Rwanda og Burundi

  Dette sender store strømninger af Hutuer ind i landet.
 • Period: to

  Rwanda hjælper tutsierne med at drive hutuerne ud af landet

 • Period: to

  Laurent Kabilas styre

 • Rwanda og Uganda invaderer Congo

  De besætter den østlige halvdel af landet, hvorimod Angola og Zimbabwe kom Congo til hjælp.
 • Endnu et oprør

 • FN soldater sendes til Congo

 • Laurent Kabila myrdes

  Herefter overtager hans søn, Joseph Kabila, magten i landet
 • Ny forfatning

  Landet skulle i op til 2 år styres af en bred samlingsregering, hvorefter almindelige valg skulle afholdes
 • Kinshasa præges af voldshandlinger

  Tilhængere af Mobutu gør et kupforsøg.
 • Første demokratiske valg afholdes i Congo om sommeren

  Der afholdes igen valg i oktober