Gymnastik

Idrættens historie i DK

 • Jean-Jacques Rousseau skrev opdragelsesromanen Émile

  Her introduceres en opdragelse hvor en hærdning gennem leg og aktivitet skulle være et væsentligt supplement til den boglige opdragelse.
 • Tyske pædagogiske gymnastik blev introduceret

  Tyske pædagogiske gymnastik blev introduceret
  Blev først og fremmest udviklet og beskrevet af J. Guts Muths og J.F. Jahn, og blev introduceret i Guts Muths værk: "Gymnastik für die Jugend"
 • Franz Nachtegall er med til at skabe den danske fortolkning af tysk gymnastik

  Franz Nachtegall er med til at skabe den danske fortolkning af tysk gymnastik
  Danskeren Franz Nachtegall begyndte som student at interessere sig for legemsøvelser. Guts Muths' bog fra 1793 blev udgangspunktet for Nachtegalls videre virke, og Nachtegall stod centralt i alle de gymnastikinitiativer, der blev taget i begyndelsen af 1800-t. Han var med til at etablere institutioner og uddannelse, indføre gymnastik som skolefag, etablere inspektion og skrive undervisningsbøger.
 • Gymnastik indføres i skolerne

  Gymnastikken var for begge køn til at starte med men blev kun for drenge i 1828 ved en indskrænkelse, og blev først igen indført for piger i 1903
 • Grundloven

  Grundloven
  Grundloven indføres og giver bl.a. mulighed for forsamlingsfriheden - idrætsforbund kan dannes.
 • Gymnastikken bredes til højskoler og frie gymnastikforeninger

  I løbet af 1860'erne bredes gymnastik til højskoler, frie gymnastikforeninger og skytteforeninger.
 • Borgerskabet dyrker sport

  I løbet af 1860'erne kommer de engelske sportsgrene som fodbold og cricket til Danmark og de udøves primært af borgerskabet i starten.
 • Dannelsen af de danske skytteforeninger

  De var en patriotisk forening der gennem øvelse af skydning skulle være med til at forstærke det danske forsvar. Der kom også senere fysiske udfoldelser som militære øvelser med.
  Dannet efter engelsk forbillede
 • Nederlag til tyskerne i slaget ved Dybbøl om Sleshwig-Holsten

  Nederlag til tyskerne i slaget ved Dybbøl om Sleshwig-Holsten
  Danskerne taber til tyskerne og dette er bl.a. med til at det er den svenske gymnastik der bliver populær i Danmark i stedet for den tyske
 • Gymnastikforeningerne flytter til storbyen

  Fra begyndelsen af 1870'erne opstod der frie og egentlige gymnastikforeninger i København og de større provinsbyer. Gymnastikken var her den primære og oftest eneste aktivitet i modsætning til skytteforeningerne, hvor man først senere begyndte at dyrke gymnastik ved siden af de centrale aktiviteter, skydning og eksercits
 • Kvindegymnastikforeninger i København

  Kvindegymnastikforeninger i København
  Fra midten af 1880'erne opstod der i København og visse provinsbyer enkelte kvindegymnastikforeninger med Københavns Kvindelige Gymnastikforening fra 1886 og Dansk Kvinde Gymnastikforening fra 1888 som de første.
 • Den svenske gymnastik indføres i Danmark

  Første gang indført på Vallekilde Højskole i 1884.
  Blev en del af bøndernes kamp for parlemantarisme
 • Arbejdernes Idræts-Klub

  Blev stiftet i København af medlemmer af Socialdemokratiet. Der praktiseres kraftbetonede idrætsgrene som brydning, vægtløftning og boksning.
 • Danmarks Idræts-Forbund (DIF) stiftes

 • Brydningsfasen - svensk gymnastik indføres i skolen

  I denne periode udspillede der sig måske den væsentligste idrætspolitiske kamp nogensinde i Danmark. Striden stod mellem svensk gymnastik og dansk-tysk gymnastik; svensk gymnastik vandt, blev indført i skolen i 1899, i militæret i 1905 og blev udbredt i fritiden, især i foreninger på landet og på højskolerne.
 • Dansk Gymnastik Forbund (DGF) oprettes

  Den folkelige gymnastik i Danmark, som i dag er organiseret i DGI, fik rodfæste i denne periode. Den dansk-tyske gymnastik blev videreudviklet i Dansk Gymnastik Forbund, DGF, som blev oprettet i 1899 (siden 1994 Danmarks Gymnastik-Forbund), og som siden udviklede redskabs- og konkurrencegymnastikken.
  Det er altså her at konkurrencegymnastikken startes.
 • Danmarks Olympiske Komité

  Dannes for at sikre at Danmark kan deltage ved de olympiske lege
 • De Danske Skytteforeninger bliver til De Danske Skytteforeninger og Gymnastikforeninger

 • DIF og DOK sammenlægges og bliver til Danmarks Idræts-Forbund (DIF)