Línia del temps musical per Denis Monfort

 • 50,000 BCE

  Música en la prehistòria

  Música en la prehistòria
  Per l'home primitiu havien dos senyals que donaven la separació entre la vida i la mort: el moviment i el so.
  La dansa i el moviment són símbols de vida mentre que el silenci és simbol de mort.
 • 5000 BCE

  Música antigua

  Música antigua
  A Mesopotàmia la música era per monarques, actes de cult, ceremonies i guerres.
  La música a Egipte reservada para els sacerdots.
  En l'Antigua Grècia els filosòfs associaven la música amb la vida.
 • 476

  Música medieval

  Música medieval
  Els cristians buscaven una nova identitat sense utilitzar els estils romans, sant Pere va introduir melodies orientals.
  El cant gregorià és un cant litúrgic de l'esglèsia originat a l'any 600.
  Els trovadors interpretaven música profana al sud de França
 • 1500

  Música del renaixement

  Música del renaixement
  La chanson era música francesa cordal es dintingueix per tenir realisme expressiu, descriure la naturalesa i l'expressió del text.
  En altres regions d'europa es va popularitzar la música com per exemple: Flandes, Itàlia, Alemanya, Anglaterra, Espanya
 • Música clàssica

  Música clàssica
  El romanticisme comença al segle 19 però va començar a Alemanya, partit de Beethoven. Es un estil imaginatiu i novel·lesc.
  La música barroca és el període musical que denomina Europa durant tot el segle 18.
  El impressionisme és moviment sorgit a finals del segle 19 i principis del segle 20 sobretot a la música francesa.
  El classicisme és el estil caracteritzat per la transició de la música barroca fins una música equilibrada en estructura i melodia
 • Música moderna i contemporània

  Música moderna i contemporània
  Va estar marcat per dos grans esdeveniments. El primer és l'abandó de la tonalitat i total ruptura de les formes i tècniques de les músiques anteriors.
  El segon és el naixement d'una música totalment diferent, va nèixer gràcies mediant els nous sons a través de les noves tecnologies del segle 20.