Pedobear

Línia del temps musical.

 • Jan 1, 1000

  Sta. Maria de Ripoll, Centre Musical

  Sta. Maria de Ripoll, Centre Musical
 • Jan 1, 1000

  Art romànic

  Art romànic
  Caràcter religiós, quasi tot l'art romànic està basat en la religió i el cristianisme.
 • Jan 1, 1025

  Art Romànic

  Art Romànic
 • Jan 1, 1050

  Segona meitat del Renaixement

 • Jan 1, 1075

  Art Gòtic

  Art Gòtic
 • Jan 1, 1100

  Art Gòtic

  Segles XII - XVI. Es comença a deixar una mica de banda la religió. Comencen a interesarse per la ciència, filosofia, i literatura gràcies a les universitats.
 • Jan 24, 1150

  Leonin

  Leonin
  Primer compositor de l'organum polifònic.
 • Jan 24, 1200

  Pentagrama a Espanya

 • Jan 24, 1225

  Cantigues Sta. Maria

  Cantigues Sta. Maria
 • Jan 24, 1250

  Perotin

  Perotin
  Compositor francès medieval que va néixer entre 1155 i 1160 y va morir cap al 1230.
 • Jan 1, 1300

  Llibres

  Els llibres durant aquest segle eren copiats a mà per monjos a monestirs (scriptorium) i es venien en pergamins.
 • Jan 1, 1400

  Impressió de blocs

  A partir del segle XV es comencen a escriure llibres mitjançant blocs de fusta amb la lletra grabada.
 • Jan 1, 1400

  Renaixement a Itàlia

  Renaixement a Itàlia
 • Jan 24, 1400

  S'incorpora el "Si"

 • Jan 24, 1425

  Llibre vermell de Montserrat

  Llibre vermell de Montserrat
 • Jan 1, 1440

  La impremta

  La impremta
  S'inventa la impremta, per Johanes Guttenberg, un mètode mecànic per reproduir textos sobre paper. Consisteix en aplicar tinta en una peça metàl·lica per trasnferir-ho al paper a pressió.
 • Period: Jan 24, 1463 to

  EDAT MODERNA

 • Jan 1, 1500

  Renaixement a Europa

  Renaixement a Europa
  Inspirat en l'art grecorromà, que es basa en la naturalesa, la mitologia, la història, etc.
 • Art Barroc

  Art Barroc
  Il·lusions òptiques i cops d'efecte.
 • L' "Ut" pasa a dir-se "Do"

 • Period: to

  EDAT CONTEMPORANIA

 • Conviuen en el mateix pla diferents músiques

 • El Cant Gregorià

  El Cant Gregorià
 • Organum

  Organum
 • La Polifonia s'esten per Europa

 • S'esten el sistema modern occidental de la notació musical

 • Ús del Tetagrama

  Ús del Tetagrama
 • Escriure de manera polifònica

 • Nom de les Notes

  Nom de les Notes
 • Pentagrama (Guido D'atrezzo)

  Pentagrama (Guido D'atrezzo)
 • Primer llibre imprés

  Els xinesos van imprimir el primer llibre "Sutra del diamant", traducció d'un text hindú mitjançant blocs de fusta grabats.
 • Period: to Jan 24, 1453

  EDAT MITJANA