La Revolució Soviètica i l'URSS

 • Inici de la revolució

  La revolució russa és certament excepcional. En qüestió de poc temps, Rússia va passar d'ésser un imperi absolutista (tsarisme autocràtic) a ser una monarquia pseudoliberal, després una república burgesa, de vocació capitalista, i finalment va acabar essent una república socialista obrera.
 • Period: to

  Revolució Soviètica

  La revolució russa és certament excepcional. En qüestió de poc temps, Rússia va passar d'ésser un imperi absolutista (tsarisme autocràtic) a ser una monarquia pseudoliberal, després una república burgesa, de vocació capitalista, i finalment va acabar essent una república socialista obrera.
 • Period: to

  Procés revolucionari

 • Febrer 1917

  Febrer 1917
  La Conjuntura de la Primera Guerra Mundial:Escassetat de productes a causa de la inflació.Treballadors en vaga tèxtils i obrers metal·lúrgics. Reclam del final de la guerra i l'abdicació del Tsar. Els soldats que a de reprimir als obrers s'uneixen a la revolta. Abdicació de Nicolau II, el poder passa a la Duma i es crea un govern provisional.
 • Tesis d'abril

  Tesis d'abril
  Són una sèrie de punts exposats pel líder dels bolxevics russos, Lenin.Rebuig cap a la guerra, objectiu de repartir les terres i aconseguir l'aliança entre obrers i camperols. A més no volien col·laborar amb el govern provisional "tot el poder per als soviets".
 • Jornades revolucionàries (Juliol)

  El partit bolxevic es prohibeix i Lenin ha d'exiliar-se a causa d'una insurrecció popular que hi va haver a Petrograd i que va fracassar. Però la seva voluntat d'assolir el poder no va disminuir i els soviets van planificar la insurrecció, amb el suport de la Guàrdia Roja, unitat armada creada feia poc impulsada pels soviets.
 • Jornades revolucionàries (Setembre)

  Cop d'estat absolutista del general Kornilov (Tsarista), ha de ser sufocat pels bolxevics i posa en evidència la debilitat del govern.
 • Period: to

  Guerra civil i la Construcció de l’Estat Socialista

  Lenin imposa al règim la pau, decrets sobre terra i abolició de la duma, control de fàbriques i cmaps pels soviets d’obrers i camperols, igualtat a l’exèrcit, provoca una reacció antisoviètica, la Guerra Civil. L’exèrcit roig dirigit per Trotski i l’exèrcit blanc la brugesia, tsaristes, liberals i anticomunistes. Resultat: victòria bolxevic.
 • Jornades revolucionàries (Octubre)

  Jornades revolucionàries (Octubre)
  Els soviets controlen l’ordre públic sota la influència del partit boltxevic, provoca un cop d’estat contra el govern provisional, Comitè Militar Revolucionari.
  L’assalt al palau d’Hivern: a l’octubre s’estableix una dictadura del proletariat, Govern dels Comissaris del Poble que provoca: Tot el poder per als soviets, nacionalització de la banca, repartiment de terres i les fàbriques sota control dels obrers.
 • Period: to

  Comunisme de Guerra

  Lenin aplica el “Comunisme de Guerra” Nacionalització indústria. Socialització agrària i creació de l’exèrcit roig, molt disciplinat.Control directe de l’Estat sobre la producció agrària (Requises) i la indústria.
 • Tercera Internacional

  Va ser una organització comunista internacional, fundada al març de 1919, per iniciativa de Lenin i el Partit Comunista de Rússia (Bolxevic), que agrupava als Partits Comunistes dels diversos països.
 • Comissió Estatal per a la Planificació. Inici de la Nova Política Econòmica (NEP) soviètica.

  Comissió Estatal per a la Planificació. Inici de la Nova Política Econòmica (NEP) soviètica.
  Política econòmica que va proposar Lenin per evitar el col·lapse de l'economia russa. Permetia algunes pràctiques capitalistes com l'obertura de petits negocis mentre que l'estat retenia el control dels bancs, el comerç exterior i les grans indústries.
 • Creació de l'URSS

  Creació de l'URSS
  Sigla de la Unió de les Repúbliques Socialistes Soviètiques.
  Fi de la guerra civil a Rússia.
  Stalin com a secretari general del partit comunista soviètic.
 • Nova Constitució de l'URSS

  En la nova constitució de la Unió Soviètica es definien les competències de l’URSS en política exterior, planificació econòmica i defensa i assistència social i les competències de les diverses repúbliques que veien reconegut el dret de separar-se de la Unió, l’autodeterminació.
 • Mort de Lenin

  Mort de Lenin
  Stalin ocupa el poder.
 • Trotski

  Expulsió del partit comunista i exili del líder bolxevic Lev Trotski.
 • Period: to

  Primer Pla Quinquennal

  Pla econòmic, de cinc anys de durada, establert per primera vegada a la Unió Soviètica el 1928. L'objectiu del primer pla quinquennal era aixecar la indústria pesant de l'URSS sense recórrer a l'ajuda dels països estrangers.
 • Inici de la dictadura personal de Stalin

  Inici de la dictadura personal de Stalin
  Va exercir una dura repressió, que va afectar el conjunt de la població, inclòs el mateix Partit Comunista, que controlava tots els òrgans de l’Estat. El lideratge de Stalin va quedar reforçat pel culte a la personalitat del dictador.