Karolina Tulp

 • Hakati looma eestlaste rahvusväeosasid

  Hakati looma aprillis, kuupäeva ei tea
 • Meeleavaldus Petrogradis, seal lehvisid ka sini-must-valged lipud, hõisati autonoomsele Eestile

 • Venemaa Ajutine Valitsus andis loa Eestimaa rahvuskubermangu moodustamiseks

 • Period: to

  Maakondade ja linnade esindajatest moodustati Eestimaa Kubermangu Ajutine Maanõukogu ja selle täidesaatev organ Maavalitsus. Eestimaa oli saavutanud ulatusliku autonoomia

  Moodustati suvel, kindlat kuud ja kuupäeva ei tea
 • Eestlased hakkasid avalikult rääkima Eesti iseseivumisest

  Hakkasid rääkima sügisel, kindlat kuud ja kuupäeva ei tea
 • Eestis saavutati ulatuslik autonoomia, mis oli ainulaadne kogu Venemaal

  saavutati septembris, kuupäeva ei tea
 • Rahvuslikud jõud hakkasid Eestit iseseisvaks kuulutama.

 • Sakslased alustasid rünnakut Eesti saartelt mandrialadele.

 • Period: to

  Sakslased võtsid võimu üle Haapsalus, Tartus, Pärnus ja Viljandis, üritati saavutada võimu ka Võrus, kuid seal jäid punaväelased peale.

 • Kell 8 õhtul luges advokaat Hugo Kuusner rahvale ette manifesti Endla teatri rõdul. Kuulutati välja Eesti Vabariik.

 • Rahvusväeosade sõdurid võtsid Tallinnas võimu enda kätte, Pika Hermanni torni heisati sini-must-valge lipp, avaldati ka iseseisvusmanifest. Ametisse asus Eesti Ajutine Valitsus.

 • Saksa väed sisenesid Tallinna. Nad ei tunnistanud Eesti valitsust ning kehtestasid oma okupatsioonikorra.

 • Peaaegu kogu Eesti ala oli saksa vägede käes.