Edad contemporanea

Idade Contemporánea

 • Guerra da Independencia

  Guerra da Independencia
  A Idade Contemporánea comeza ca Guerra da Independencia. Como a ambición de Napoleón, que gobernaba Francia, era conquistar todo o mundo, comezou por Portugal. Para facelo, tiña que atravesar España e Carlos IV permitiullo. Napoleón aproveitou o translado das súas tropas para ocupar algunhas cidades españolas (enganou a Carlos IV). A esta invasión coñécese como o Motín de Aranjuez e logo Carlos IV tivo que cederlle o trono a o seu fillo Fernando VII e tivo que ceder o trono a Xosé Bonaparte.
 • Constitución de Cádiz

  Constitución de Cádiz
  Cando Fernando VII foi obrigado a renunciar o trono, en España formouse unha Xunta Central para a defensa do país fronte aos franceses. En 1810 reuníronse nas cortes varios representantes do país para redactar unha Constitución, da cal dous anos despois, foi aprobada a primeira Constitución española chamada "A Pepa"
 • O Reinado de Fernando VII

  O Reinado de Fernando VII
  Cando acabou a guerra de Independencia, Fernando VII volveu ao trono de España para suprimir a Constitución española e gobernar como un rei absolutista. Mentres o reinado era de Fernando VII, España perdeu case todas as súas colonias en América, entre elas, Arxentina, e máis tarde, Cuba e Porto Rico. A isto chámaselle "descolonización".
 • O Reinado de Isabel II

  O Reinado de Isabel II
  En España existía unha lei que impedía que as mulleres reinaran, entón como Fernando VII non tivo homes, estableceu unha lei para que Isabel II puidera reinar (que as mulleres puideran reinar) e o seu irmán Carlos María Isidro non estaba de acordo con esa lei, e comezou unha guerra que perdeu e Isabel II accedeu ao trono con 13 anos. Había dous clases de cidadáns: moderados e progresistas, os moderados eran os que querían darlle o poder absoluto e os progresistas querían monarquía constitucional
 • Final do século XIX

  Final do século XIX
  Cando marchou Isabel II aprobouse unha nova Constitución e se iniciou a búsqueda dun novo rei para España, elixindo a Amadeo de Saboia, que era fillo de Víctor Manuel II de Italia. Amadeo I (que así o nomearon) era extranxeiro e pouca xente era partidaria de que él fora o rei de España, por eso acabou renunciando ao trono. Despois de isto, España pasou a ser unha república, era a primeira vez que en España non había un rei, senón un presidente como xefe do estado escollido polos cidadáns.
 • Final do século XIX (2)

  Final do século XIX (2)
  Esta forma de goberno durou moi pouco tempo, durou un ano e en este período de tempo houbo ata 4 presidentes. No 1874 houbo un pronunciamento militar acabando ca república e volvendo a monarquía.
 • Restauración

  Restauración
  Cando volveron a monarquía, proclamouse rei Alfonso XII, que era o fillo de Isabel II. Esta nova etapa coñécese co nome de "Restauración". Durante o reinado de Alfonso XII alternáronse dous partidos: o conservador e o liberal. O conservador agrupaba aos propietarios de extensas terras e aos altos mandos do exército, sendo heredeiros dos moderados e o partido liberal representáo a burguesía e os seus heredeiros eran os progresistas.
 • Restauración (2)

  Restauración (2)
  Cando morreu Alfonso XII, sucedeu ao trono o seu fillo Alfonso XIII, gobernando mentres non tivera os 16 anos a súa muller, María Cristina, que perdeu todas as colonias que tiñan en América: Cuba, Porto Rico e Filipinas.