Historia de la musica

Timeline created by alexgrosaguilera
In Music
 • 4,000 BCE

  Deus egipta

  En l'entiga egipte, els humans feia servir la música per referirse als seus deus.
 • 4,000 BCE

  Cultura xinesa

  En la cultura xina tambe utilitzaben la música referirse els seus deus.
 • 3,000 BCE

  India

  La música India serfeix per omenegar a un Deu
 • 2,000 BCE

  Grecia

  En l'entiga Grecia la música sevia per moltes més cosses, peró tambe per parlar sobre els deus.
 • AD 1

  Cristianisme jesus

  La música en aquesta etapa de la vida es feia servir per les festes o selebracions.
 • 1100

  Edat mitjana

  A l'edat mitgana ja s'otilitzaven tot tipus de instruments per les festes o celebracions
 • 1300

  Renaixement

  La música del renaixament s'otilitzaba per les festes el maxim músic del renaixament és Adrian Willaert.
 • 1400

  Barroc

  La música barroca[1] és un estil musical europeu que abasta tot el segle XVII i la primera meitat del XVIII. Durant aquest període s'estabilitzarà l'afinació dels instruments, la notació, s'aniran preferint els modes major i menor sobre els antics modes eclesiàstics i es tendirà a una consciència més vertical de la música, l'harmonia, originant així l'estil tonal.
 • Classicisme

  El període clàssic se situa entre el Barroc i el Romanticisme. Els compositors més destacats són Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart i Ludwig van Beethoven, tot i que també posseeixen un gran renom autors com Luigi Boccherini, Muzio Clementi, Johann Ladislaus Dussek, Carl Philipp Emanuel Bach i Christoph Willibald Gluck.
 • Opera

  L'òpera és una art escènica amb text dramàtic que s'escenifica cantant amb acompanyament orquestral i que pot tenir una posada en escena més o menys teatral. Com al melodrama originari, tradicionalment la música emfatitza els sentiments dels personatges. Sovint va precedida d'una introducció instrumental o obertura.
 • Música clàssica

  La música clàssica[1] (també anomenada "música acadèmica") és un terme que té un sentit ampli i divers. Normalment, el terme fa referència a la música produïda, o arrelada a les tradicions occidentals. En l'àmbit de la música religiosa i secular, i que abasta un ampli període que va, aproximadament, des del segle ix fins a l'actualitat.
 • Romanticisme

  El romanticisme musical correspon aproximadament a la música occidental composta al llarg del segle XIX a Alemanya. La música d'aquest període va sorgir sense ruptura amb el llenguatge musical, l'harmonia i els gèneres del classicisme, de tal manera que en molts aspectes ambdós períodes es poden considerar com una única gran època dins la història de la música. Sigui com sigui, el romanticisme introdueix un nou element poètic i metafísic.