Geokronoloogiline skaala KristoferM R1

Timeline created by Kristofer Mäeots
 • 4,600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  Maa kujunemine. Vulkaaniliselt aktiivne. Sagedased meteoriidisajud.
  Moodustusid algne maakoor, atmosfäär ja hüdrosfäär.
  Kivimeid leidub selles perioodis Kröönimaal, kanadas ja Austraalias.
  Moodustusid ookeanid.
 • 4,500 BCE

  Kuu teke

  Kuu teke
  Maa põrkas kokku suure taevakehaga.
 • 4,000 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

  Arhaikum ehk ürgeoon
  Arenesid välja algelised eluvormid.
  Maa ühe pöörde pikkus aeglustus kuuelt tunnilt kahekümne neljale.
 • 2,500 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

  Proterosoikum ehk agueoon
  Hapniku sisalduse suurenemine atmosfääris ja ookeanide pinnakihtides.
  Mitmed jäätumised mille käigus Maa oli ulatuslikult jääga kaetud.
  Ilmus pehmekehaline Ediacara elustik.
 • -543 BCE

  Kambrium

  Kambrium
  Kambriumi plahvatus. Tekkisid kõik peamised organismide ehitustüübid, mis eksisteerivad ka tänapäeval.
 • -485 BCE

  Ordoviitsium

  Ordoviitsium
  Soojades meredes rikkalik elustik.
  Ilmusid esimesed maismaataimed.
  Kliima oli valdavalt soe, kuid ajastu lõppes jääajaga.
  Toimus ookeani pinna alanemine, paljud mered kuivasid üles ja mere elustik vähenes.
 • -443 BCE

  Silur

  Silur
  Tekkisid rifid.
  Taimed jätkasid maismaa asustamist ja hakkasid maismaad asustama ka esimesed loomad
 • -419 BCE

  Devon

  Devon
  Rifid suurenesid.
  Kalad muutusid kasvult suuremaks.
  Tekkisid esimesed metsad ja ilmusid esimesed kahepaiksed.
 • -359 BCE

  Karbon

  Karbon
  Maismaal asetsesid võimsad metsad.
  Tekkisid kivisöelademed.
  Osadel putukatel arenes välja lennuvõime ja maismaale ilmusid esimesed roomajad.
 • -299 BCE

  Perm

  Perm
  Tekkis hiidmanner Pangaea, millest suur ala oli kõrb.
  Maismaal olid ülekaalus roomajad.
  Ajastu lõppes massilise väljasuremisega, kus kadus kuni 95% tol ajal kogu Maad asustanud liikidest.
 • -252 BCE

  Triias

  Triias
  Ajastu algul elustik liigivaene.
  Ajastu algul ilmusid esimesed dinosaurused ning ajastu lõpul toimunud järjekordne väljasuremine andis neile võimaluse muutuda peamiseks loomarühmaks maismaal. Ilmusid ka esimesed imetajad.
 • -201 BCE

  Juura

  Juura
  Ilmusid esimesed linnud krokodillid ja kilpkonnad
  Elasid juba tänapäeva tüüpi kalad.
  Suur osa maismaast kaetud tihedate metsadega
 • -145 BCE

  Kriit

  Kriit
  Ilmusid esimesed õistaimed, mis hakkasid hiljem domineerima maismaa taimeriiki.
  Maismaal valitsesid dinosaurused, arenesid uued imetaja- ja linnuliigid. Kriidi lõpul toimunud massilise väljasuremise käigus hävisid dinosaurused, paljud merelised roomajad jt.
 • -66 BCE

  Paleogeen

  Paleogeen
  Pärast dinosauruste ja teiste hiidroomajate väljasuremist algas lindude ja imetajate kiire evulutsioon.
  Enamik imetajaid elas maismaal, kuid vaalade eellased asusuid elama meredesse.Ilmusid esimesed primaadid.
  Ajastu alguse kliima oli soe ja niiske, kasvasid troopilised metsad. Seejärel hakkas kliima jahenema ning valdavaks muutusid heitlehelised taimed.
  kujunesid ulatuslikud rohumaad.
 • -23 BCE

  Neogeen

  Neogeen
  Mandriline geograafia ning loomastiku ja taimestiku põhijooned omandasid tänapäevase ilme.
  Hakkasid levima maod, konnad ja laululinnud, samuti rotid ja hiired.
  Kujunesid välja tänapäeva imetajad ja linnud.
  Aafrikas ilmusid varased hominiidid.
  Ajastu jooksul jahenes Maa kliima oluliselt, mis tõi kaasa korduvaid jäätumisi. Poolustel kujunes jääkate.
 • -2 BCE

  Kvaternaar

  Kvaternaar
  Ajastu alguses ilmusid inimese vahetud eellased.
  Kvaternaari jooksul on välja surnud palju imetaja- ja linnuliike.
  Mitmete loomaliikide väljasuremist seostatakse inimese üha kasava mõjuga planeedi elustikule.
 • Period:
  4,600 BCE
  to
  4,000 BCE

  Hadaikum

 • Period:
  4,000 BCE
  to
  2,500 BCE

  Arhaikum

 • Period:
  2,500 BCE
  to
  -542 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

 • Period:
  -542 BCE
  to
  -1 BCE

  Fanerosoikum

 • Period:
  -542 BCE
  to
  -252 BCE

  Paleosoikum ehk vanaaegkond

 • Period:
  -252 BCE
  to
  -66 BCE

  Mesosoikum ehk keskaegkond

 • Period:
  -66 BCE
  to
  -1 BCE

  Kainosoikum ehk uusaegkond