Isssssmages

Geokronoloogiline skaala Indrek R1

 • 4600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  Maa kujunemine, vulkaaniliselt aktiivne, sagedased meteoriidi sajud, moodustusid algne maakoor, atmosfäär ja hüdrosfäär. Kivimeid leidub sellest perioodist Gröönimaal, Kanadas ja Austraalias.
 • Period: 4600 BCE to 4000 BCE

  Hadaikum

 • 4500 BCE

  Kuu teke

  Kuu teke
  Maa põrkas kokku suure taevakehaga.
 • 4000 BCE

  Arhaikum

  Arhaikum
  Meresed arenesid algelised eluvormid, ladestusest on pärit vanimad leiud stromadoliidid, bakterfossiilid.
 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

 • 2500 BCE

  Proterosoikum

  Proterosoikum
  Atmosfääris ja ookeanide pinnakihis suurenes hapniku sisaldus. Toimus mitu suurt jäätumist. Aegkonna lõpus tekkis (seniajani vaidlusi tekitav) pehmekehaline nn Ediacara elustik.
 • Period: 2500 BCE to 542 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

 • 570 BCE

  Mereselgrootud

  Mereselgrootud
  Umbes 570 miljonit aastat tagasi tekkisid esimesed mereselgrootud.
 • 542 BCE

  Kambrium

  Kambrium
  Tekkisid kõik peamised organismide ehitustüübid, suurem osa tänapäevastest loomahõimkondadest ehk Kambriumi plahvatus. Kasvas planktiliste vetikate hulk, olid toiduks rikkalikule loomastikule. Ilmusid mitmed selgrootute rühmad, loomadel kujunes mineraalne toes, kujunes välisskelett.
 • Period: 542 BCE to 1 BCE

  Fanerosoikum

 • Period: 542 BCE to 252 BCE

  Paleosoikum ehk vanaaegkond

 • 505 BCE

  Kalad

  Kalad
  Umbes 505 miljonit aastat tagasi tekkisid esimesed kalad.
 • 485 BCE

  Ordoviitsium

  Ordoviitsium
  Soojades troopikameredes elas rikkalik elustik, ilmusid esimesed maismaataimed. Kliima oli valdavalt soe, kuid ajastu lõpul toimus kliima jahenemine, mis lõppes jääajaga. Jäätumine tõi kaasa ookeanipinna alanemise kuni 100 m võrra ja muutis paljud madalmered kuivaks maismaaks. Elualade vähenemine tõi kaasa mereelustiku massilise väljasuremise.
 • 443 BCE

  Silur

  Silur
  Soojades meredes kujunesid käsnade, korallide ja lubivetikate ehitatud riftid, ujusid primitiivsed kalad. Taimed jätkasid maismaa asustamist. Varased maismaataimed olid väikesed ja lihtsa ehitusega, kasvasid niisketel, sageli üleujutavatel aladel. Maismaad hakkasid asustama ka loomad, esimesed maismaaloomad olid tuhatjalgsed, meriskorpionid ja skorpionid.
 • 438 BCE

  Maismaataimed

  Maismaataimed
  Esimesed maismaataimed ilmusid umbes 438 miljonit aastat tagasi.
 • 419 BCE

  Devon

  Devon
  Troopikameredes elas rikkalik põhjaelustik - käsijalgsed, okasnahksed ja trilobiidid, šelfimerede äärealadel ehitasid korallid, kihtpoorsed ja lubivetikad suuri riffe. Paljusid meresid ja järvi asustanud kalad kasvasid väga suureks ning olid tolleaegsed tippkiskjad. Ajastu lõpuks tekkisid maismaal esimesed metsad, ilmusid kahepaiksed.
 • 408 BCE

  Kahepaiksed

  Kahepaiksed
  Esimesed kahepaiksed tekkisid umbes 408 miljonit aastat tagasi.
 • 350 BCE

  Karbon

  Karbon
  Maismaad katsid võimsad metsad, üleujutavatel aladel surnud puidust tekkisid kivisöelademed, lademete hulk suurim ajaloos. Maismaal elas rohkesti lülijalgseid, osadel putukatel tekkis lennuvõime, ilmusid esimesed roomajad.
 • 320 BCE

  Roomajad

  Roomajad
  Esimesed roomajad ilmusid umbes 320 miljonit aastat tagasi
 • 300 BCE

  Perm

  Perm
  Tekkis hiidmanner Pangaea, mida ümbritses hiiglaslik Panthalassa ookean. Hiidmandri siseala oli kaetud kuiva kõrbega, kus valitses karm kliima. Maismaaloomastikus olid ülekaalus roomajad, kes suutsid sellistes tingimustes elada. Taimestikus suurenes paljasseemnetaimede, meredes aga luukalade osakaal. Ajastu lõppes Maa ajaloo suurima väljasuremisega, mille tulemusena kadus kuni 95% kõigist Maad asustanud liikidest.
 • Period: 252 BCE to 66 BCE

  Mesosoikum ehk keskaegkond

 • 250 BCE

  Triias

  Triias
  Ajastu algul oli elustik liigivaene, permi väljasuremisest taastuti 10 miljonit aastat. Ilmusid esimesed dinosaurused, ajastu lõpul toimus järjekordne väljasuremine ning dinosaurused muutusid peamiseks loomarühmaks maismaal. Ilmusid esimesed imetajad, meres suurenes ammoniitide ja karpide osakaal.
 • 208 BCE

  Imetajad

  Imetajad
  Esimesed imetajad ilmusid umbes 208 miljonit aastat tagasi.
 • 200 BCE

  Juura

  Juura
  Dinosaurused, imetajad, kahepaiksed ja roomajad vahetasid vähehaaval välja triiase ajastul levinud loomad. Ilmusid esimesed linnud, krokodillid ja kilpkonnad. Ookeanides elas rohkelt merelisi roomajaid - ithüosaurusi ja plesiosaurusi. Meres elasid juba tänapäevast tüüpi kalad. Suur osa maismaast kaetud tiheda paljasseemnetaimedest metsaga.
 • 145 BCE

  Kriit

  Kriit
  Ilmusid esimesed õistaimed, vallutasid kiiresti Maa kõik ökonišid ja hakkasid domineerima Maa maismaataimestikus. Ookeanid ja mered olid asustatud plesiosaurustega ja ihtüosaurustega, ammoniitide ja lehmasarve meenutavate karpidega ehk rudistid. Maismaal valitsesid dinosaurused, arenesid uued imetaja- ja linnuliigid. Kriidi lõpul toimunud massilise väljasuremise käigus hävisid dinosaurused, paljud merelised roomajad jt.
 • 140 BCE

  Õistaimed (paljasõied)

  Õistaimed (paljasõied)
  Esimesed õistaimed ilmusid umbes 140 miljonit aastat tagasi.
 • 66 BCE

  Paleogeen

  Paleogeen
  Algas imetajate ja lindude kiire evolutsioon, imetajad kujunesid liigirikkaks ja suureks rühmaks. Enamik imetajaid elas maismaal, kuid vaalade eellased asusid elama meredesse. Paleogeeni alguse kliima oli soe ja niiske, troopilised metsad kasvasid ka suurtel laiuskraadidel. Kliima järk-järgulise jahenemisest muutusid valdavaks heitlehelised taimed. Kujunesid ulatuslikud rohumaad - preeriad ja savannid, mis asendasid seniseid metsi.
 • Period: 66 BCE to 1 BCE

  Kainosoikum ehk uusaegkond

 • 23 BCE

  Neogeen

  Neogeen
  Mandrite geograafia, loomastiku ja taimestiku põhijooned omandasid tänapäevase ilme. Laiemalt hakkasid levima maod, konnad, laululinnud, rotid ja hiired. Kujunesid välja tänapäevased imetajad ja linnud. Aafrikas ilmusid varased hominiidid - inimese eellased. Neogeeni jooksul jahenes kliima oluliselt, mis tõi kaasa korduvaid jäätumisi. Poolustel kujunes jääkate.
 • 2 BCE

  Kvaternaar

  Kvaternaar
  Ajastu algused ilmusid inimese vahetud eellased - perekond Homo esindajad, kelle Aafrikas alanud evolutsioon on viinud tänapäevase inimese Homo sapiens'i tekkimiseni. Kvaternaari jooksul on välja surnud palju imetaja- ja linnuliike. Väljasuremist seostatakse inimese üha kasvava mõjuga planeedi elustikule