Geokronoloogiline skaala Enricke G2E

Timeline created by Enricke Havasaar
 • 4,600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  Kujuneb Maa,vulkaaniliselt aktiivne, sagedased meteoriidite saju, kujunes algne maakoor, atmosfäär ja hüdrosfäär. On säilinud Gröönimaal , Kanadas ja Austraalias.
 • 4,500 BCE

  Kuu tekke

  Kuu tekke
  100 miljonid aastat pärast Maa moodustumist põrkas meie planeet kokku suure taevakehaga, mille tagajärjel tekkis Maa kaaslane Kuu
 • 4,000 BCE

  Arhaikum

  Arhaikum
  Arhaikum ehk ürgeoon. Arhaikumi meredes toimusid algelised eluvormid. Arhaikumi (ja ka proterosoikumi) ladestustest on pärit vanimad leitud stromatoliidid - mikroorganismide, sh tsüano - ja purpurbakterite ning mitmesuguste vetikate toimel kujunenud kihilised moodustised. Neis on säilinud ka bakterifossiile.
 • 2,500 BCE

  Proterosoikum

  Proterosoikum
  Proterosoikum ehk agueoon.Tänu fotosünteesivate tsüanobakterite elutegevusele suurenes atmosfääris ja ookeanide pinnakihis hapnikusisaldus. Proterosoikumis toimus mitu suurt jäätumist, mil Maa oli ulatuslikult jääga kaetud. Aegkonna lopus ilmus mõistatuslik, teadlaste seas seniajani vaidlusi tekitav pehmekehaline (s.t ilma skeletita) nn Ediacara elustik, mille hulka võis kuuluda nii täna
  päevaste rühmade esindajaid kui ka nüüdseks välja surnud organismirühmi.
 • -542 BCE

  Kambrium

  Kambrium
  Kambriumis tekkisid kõik peamised organismide ehitus-
  tüübid, mis eksisteerivad ka tänapäeval, samuti suurem
  osa tänapäevastest loomahõimkondadest.
  Kambriumis kasvas vetikate hulk; vetikad olid omakorda toiduks rikkalikule loomastikule. Kambriumi loomariiki ilmusid üksteise järel paljud selgrootute rühmad: käsnad, ainuõõssed, kasijalgsed, lülijalgsed ja limused.
 • -485 BCE

  Ordoviitsium

  Ordoviitsium
  Soojades troopikameredes elas rikkalik elustik: käsijalgsed,trilobiidid, korallid jt. Ilmusid esimesed maismaataimed. Ordoviitsiumi ajastu kliima oli valdavalt soe, kuid ajastu lopul toimus kliima kiire jahenemine, mis loppes jääajaga. Elualade vähenemine tõi omakorda kaasa mereelustiku massilise väljasuremise.
 • -443 BCE

  Silur

  Silur
  Siluri ajastu soojades meredes kujunesid käsnade, koralllide ja lubivetikate ehitatud rifid, ujusid primitiivsed kalad.
  Siluri ajastul jätkasid taimed maismaa asustamist. Varased maismaataimed olid väikesed ja lihtsa ehitusega ning kasvasid niisketel, sageli üleujutatavatel aladel. Maismaad hakkasid asustama ka loomad. (tuhatjalgsed, meriskorpionid ja skorpionid)
 • -375 BCE

  Devon

  Devon
  Troopikameredes elas rikkalik põhjaelustik-käsijalgsed, okasnahksed ja trilobiidid - ning selfimerede äärealadel ehitasid korallid, kihtpoorsed ja lubivetikad suuri riffe.Paljud meresid ja järvi asustanud kalad, naiteks mitmed rüükalad ja vihtuimsed, kasvasid väga suureks ning olid tolleaegsed tippkiskjad.Suured muutused
  toimusid devonis ka maismaal.Ajastu lopuks olid tekkinud esimesed metsad.Ilmusid esimesed kahepaiksed selgroogsed,kes olid võimelised lühikest aega ka maismaal hakkama saama.
 • -350 BCE

  Karbon

  Karbon
  Karbonis katsid maismaad võimsad metsad, kus kasvasid tänapäeva osjade, koldade ja sõnajalgade hiigelsuured puukujulised eeliased. Üleujutatavatel aladel - mererannikutel ja jõelammidel kasvanud metsade surnud puidust kujunesid kivisöelademed. Karboni ajastuga võrreldaval hulgal kivisütt ei ole tekkinud ühelgi teisel geoloogilisel ajastul. Maismaal elas rohkesti lülijalgseid, osal putukatel tekkis lennuvõime. Maismaale ilmusid esimesed roomajad.
 • -300 BCE

  Perm

  Perm
  Permi ajastul tekkis hiidmanner Pangaea, mida ümbritses hiiglaslik Panthalassa ookean. Hiidmandri siseala oli kaetud kuiva kõrbega, kus valitses karm kliima. Maismaaloomastikus olid ülekaalus roomajad, kes suutsid sellistes tingimustes elada. Permi ajastu taimestikus suurenes paljasseemnetaimede, meredes aga luukalade osakaal.
 • -300 BCE

  Maa ajaloo suurim väljasuremine.

  Maa ajaloo suurim väljasuremine.
  Permi ajastu lõppes Maa ajaloo suurima väljasuremisega, mille tulemusena kadus kuni 95% kõigist Maad asustanud liikidest.
 • -250 BCE

  Triias

  Triias
  Triiase ajastu alguse elustik oli üsna liigivaene. Triiase ajastul ilmusid
  esimesed dinosaurused ning ajastu lõpul toimunud järjekordne väljasuremine andis neile võimalus muutuda peamiseks loomarühmaks maismaal. Triiases ilmusid esimesed imetajad, meredes suurenes ammoniitide ja karpide osakaal.
 • -200 BCE

  Juura

  Juura
  Dinosaurused, imetajad, kahepaiksed ja roomajad vahetasid vähehaaval välja triiase ajastul levinud loomad. Ilmusid esimesed linnud, krokodillid ja kilpkonnad. Ookeanides elas rohkelt merelisi roomajaid - ihtüosaurusi ja plesiosaurusi. Juura ajastu meredes elasid juba tänapäevast tüüpi kalad. Suur osa maismaast oli kaetud tiheda paljasseemnetaimedest koosneva metsaga.
 • -140 BCE

  Kriit

  Kriit
  Ilmusid esimesed õistaimed,mis vallutasid kiiresti kõik maismaa ökonišid ja hakkasid domineerima kogu Maa taimestik.Ookeanid ja mered olid asustatud plesiosauruste ja ihtüosaurustega,ammoniitide ja lehmasarve meenutavate karpidega,keda tuntakse
  rudistide all. Maismaal valitsesid dinosaurused,arenesid uued imetaja ja linnuliigid.Kriidi lõpul toimunud massilise väljasuremise käigus hävisid dinosaurused,paljud merelised roomajad.Üheks peamiseks väljasuremise põhjuseks peetakse meteoriidiplahvatust
 • -65 BCE

  Paleogeen

  Paleogeen
  Pärast dinosauruste ja teiste hiidroomajate väljasuremist algas paleogeenis lindude ja imetajate kiire evolutsioon. Imetajad kujunesid väikesearvulisest asurkonnast suureks ja liigirikkaks rühmaks. Enamik imetajaid elas maismaal, kuid vaalade eellased asusid elama meredesse. Ilmusid esimesed primaadid. Paleogeeni alguse kliima oli soe ja niiske, troopilised metsad kasvasid ka
  suurtel laiuskraadidel. Seejärel hakkas kliima järk-järgult jahenema ning valdavaks muutusid heitlehised taim
 • -23 BCE

  Neogeen

  Neogeen
  Mandrite geograafia, samuti loomastik ja taimestiku põhijooned omandasid tänapäevase ilme. Laiemalt hakkasid levima maod, konnad ja laululinnud, samuti rotid ja hiired. Neogeenis kujunesid välja tänapäevased imetajad ja linnud. Aafrikas ilmusid varased homniidid - inimese eellased. Neogeeni jooksul jahenes Maa kliima oluliselt, mis toi kaasa korduvaid jäätumisi. Poolustel kujunes jääkate.
 • -2 BCE

  Kvaternaar

  Kvaternaar
  Kvaternaari ajastu alguses ilmusid inimese vahetud eellased perekond Homo esindajad, kelle Aafrikas alanud evolutsioon on viinud tänapäevase inimese Homo sapiens'i tekkimiseni. Kvaternaari jooksul on välja surnud palju imetaja-(mammut, karvane ninasarvik) ja linnuliike (dodo, moa). Mitmete loomade valjasuremist seostatakse
  inimese üha kasvava mõju planeedi elustikule.
 • Period:
  4,600 BCE
  to
  4,000 BCE

  Hadaikum

 • Period:
  4,000 BCE
  to
  2,500 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

 • Period:
  2,500 BCE
  to
  -542 BCE

  Proterosoikum e agueoon

 • Period:
  -542 BCE
  to
  -252 BCE

  Paleosoikum ehk vanaaegkond

 • Period:
  -542 BCE
  to
  -1 BCE

  Fanerosoikum

 • Period:
  -252 BCE
  to
  -66 BCE

  Mesosoikum ehk keskaegkond

 • Period:
  -66 BCE
  to
  -1 BCE

  Kainosoikum ehk uusaegkond