FITOS HISTÓRICOS DA EDUCACIÓN AMBIENTAL

 • Conferencia das Nacións Unidas sobre o Medio Humano de Estocolmo

  Conferencia das Nacións Unidas sobre o Medio Humano de Estocolmo
  Foi o evento que convertiu o medio ambiente nun tema de relevancia a nivel mundial
 • PNUMA

  PNUMA
  PNUMA (Programa de Nacións Unidas para o Medio Ambiente, é un organismo da ONU que coordina as súas actividades ambientais, axudando aos países en desenrolo a aplicar políticas e prácticas ecolóxicamente racioanais.
 • Seminario Internacional sobre Educación Ambiental (Belgrado)

  Seminario Internacional sobre Educación Ambiental (Belgrado)
  O Seminario Internacional sobre Educación Ambiental foi resultado do PIEA
  Tivo como fin darse a coñecer a nivel mundial, fomentar a inclusión da perspectiva ambiental na acción educativa e propoñer estratexias para a integración nos curriculums escolares.
 • Primeira Conferencia Intergubernamental da Educación Ambiental en Tbilisi (Georgia)

  Primeira Conferencia Intergubernamental da Educación Ambiental en Tbilisi (Georgia)
  Para moitos autores foi o fito máis importante da historia da Educación Ambiental, onde se estableceron os criterios e directrices do que sería a EA nas décadas seguintes que ven descrita por un empeño en educar sobre o medio ambiente.
 • Informe Brundtland

  Informe Brundtland
  Informe que enfrenta e contrasta a postura do desenrolo económico actual xunto coa sostibilidade ambiental.
 • Congreso Internacional de Educación e formación relativas ao Medio Ambiente en Moscova

  Congreso Internacional de Educación e formación relativas ao Medio Ambiente en Moscova
  Fíxose balance do acontecido en materia de Educación Ambiental dende a Conferencia de Tbilisi e deseñar unha estratexia internacional sobre a Educación Ambiental para a década dos noventa. Como resultado dos acordos do Congreso aprobouse a Estratexia Internacional de acción.
 • Conferencia das Nacións Unidas sobre medio Ambiente e Desarrollo ou Cumio da Terra ou “Rio 92” en Río de Janeiro

  Conferencia das Nacións Unidas sobre medio Ambiente e Desarrollo ou Cumio da Terra ou “Rio 92” en Río de Janeiro
  Afiánzase a idea de que é necesario ter en conta tamén os factores económicos, sociais e culturais, aparte de plantexar solucións científicas ou tecnolóxicas na loita contra a degradación ambiental
 • Protocolo de Kioto

  Protocolo de Kioto
  É un protocolo da Convención Marco das Nacións Unidas sobre o Cambio Climático, e un acordo internacional que ten como obxectivo reducir as emisións de seis gases de efecto invernadoiro que causan o quentamento global.
 • Conferencia Internacional sobre Medio ambiente, sociedade, educación e conciencia pública para a sostenibilidade en Salónica

  Conferencia Internacional sobre Medio ambiente, sociedade, educación e conciencia pública para a sostenibilidade en Salónica
  O obxetivo principal desta reunión é valorar o alcance dos acordos alcanzados na Conferencia de Río.
 • Cumio do Milenio das Nacións Unidas en New York

  Cumio do Milenio das Nacións Unidas en New York
  Os obxetivos foron estudar técnicas para levar a cabo un desenvolvemento sostible. Reducir a perda de biodiversidadade, reducir o número de persoas sen acceso a auga potable e incorporar as políticas fórmulas para levar a cabo un desenvolvemento sostible.
 • Cumio mundial sobre Desenrolo Sostible ou“Rio+10”

  Cumio mundial sobre Desenrolo Sostible ou“Rio+10”
  Agraváronse os problemas ambientais e sociais , presentando o mantemento dun modelo de desenvolvemento insostible.
 • DEDS 2005-2014 (Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible)

  DEDS 2005-2014 (Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible)
  Ante a grave situación de pobreza, violencia, inequidade e agotamento dos recursos naturais, a ONU proclamou o DEDS.
  O seu obxectivo é integrar os principios, valores e prácticas de Desenrolo Sostible en todos os aspectos da educación e aprendizaxe, co obxectivo de fomentar cambios de comportamento necesarios para preservar no futuro a integridade do medio ambiente e viabilidade da economía, e para que as xeracións actuais e futuras gocen de xustiza social.
 • Conferencia Internacional de Educación Ambiental ou (Tbilisi+30) en Ahmedabad

  Conferencia Internacional de Educación Ambiental ou (Tbilisi+30) en Ahmedabad
  Realizouse unha chamada a acción, con enfasis na transformación dos estilos de vida insostibles a estilos máis armónicos coa integridade ecolóxica, a xustiza social e económica, así como o respeto a todas as formas de vida, apoiando a iniciativa de fortalecer as accións educativas orientados ao desenrolo sostible
 • Conferencia das Nacions Unidas sobre o Desarrollo Sostible ou “Rio +20” en Río de Janeiro

  Conferencia das Nacions Unidas sobre o Desarrollo Sostible ou “Rio +20” en Río de Janeiro
  O seu propósito é establecer o camiño a seguir para que o desenrolo sostible sexa o que marque o crecemento do planeta no S.XXI.
  Os dous temas principais a discutir foron: como construír unha economía verde e como mellor a coordinación internacional para conseguir o desenrolo sostible.
 • Conferencia Mundial sobre a Educación para o Desarrollo Sostible da UNESCO en Aichi-Nagoya

  Conferencia Mundial sobre a Educación para o Desarrollo Sostible da UNESCO en Aichi-Nagoya
  Tivo como obxectivo buscar accións urxentes para xeneralizar a Educación para o desenvolvemento sostible
 • Cumio Desenvolvemento sostible en New York

  Cumio Desenvolvemento sostible en New York
  Chamamento mundial a acción para acabar coa pobreza, poñer fin a fame, protexer o planeta e o medio ambiente, combatir o cambio climático, promover a prosperidade, a paz e a coordinación, impulsar a igualdade de xénero e os dereitos de todos.