Evolución dos ordenadores de Ariadna Lorenzo

 • Elektro,o primeiro robot

  Elektro,o primeiro robot
  O primeiro robot (un androide concretamente) foi Elektro e foi "estreado" no 1939. Elektro medía dous metros de altura, pesaba 120 kg., podia camiñar por comando de voz e dicir 700 palabras (gracias a un fonógrafo de 78 rpm). Tiña unha función meramente para o entretemento, pero isto mostraba o avance da tecnoloxía do tempo.
 • O ENIAC, o primeiro ordenador

  O ENIAC, o primeiro ordenador
  No ano 1946 apareceron os ordenadores de primeira xeración, e o primeiro destes foi o ENIAC. Estes funcionaban con válvulas de baleiro e eran moi grandes. Eran ineficaces xa que estropeábanse con facilidade e consumían moita enerxía, ademais de que se tardaban días en programalos.
 • Aparición dos ordenadores de 2º xeración e dos transistores

  Aparición dos ordenadores de 2º xeración e dos transistores
  No 1950 aparece o transistor (feito de materiais semiconductores) e con eles empeza a levarse a cabo a conmutación. Ademais comeza a segunda xeración de ordenadores que comparados coa xeración anterior reducen o tamaño, o consumo... e aumentan a funcionalidade. Unha computadora destacada desta xeración foi o UNIVAC 1.
 • Aparecen os circuítos integrados (o chip) e a 3º xeración

  Aparecen os circuítos integrados (o chip) e a 3º xeración
  Preto de 1958 aparecen os circuítos integrados, máis coñecidos como chips (máis adiante microchips) que tratábanse dun dispositivo que integraba seis transistores nunha mesma base semiconductora. A súa función era simplificar unha función eléctrica. Có avance do hardware do ordenador podemos dicir que neste ano xa entramos na terceira xeración de ordenadores.
 • Aparición do IBM 360

  Aparición do IBM 360
  O IBM 360 é unha computadora da terceira xeración que saiu ao mercado no 1964. Cós progresos da electrónica e os avances en comunicación coas computadoras na década de 1960, sorxe a terceira xeración das computadoras. Inaugúrase "oficialmente" có IBM 360 en abril de 1964. Algunhas das súas características son: un circuito integrado, a miniaturización e reunión de centenares de elementos nunha placa de silicio ou chip; un menor consuma da enerxía... e moitas máis.
 • Implántase o protocolo de transmisión de TCP/IP

  Implántase o protocolo de transmisión de TCP/IP
  TCP/IP son unhas siglas que significan "protocolo de control de transmisión/protocolo de Internet". TCP/IP é un conxunto de reglas estandarizadas que permiten aos equipos comunicarse nunha red como Internet. Foi desarrollado polo Departamento de Defensa de EE.UU. para especificar a forma en que os equipos transfieren datos dun dispositivo a outro.
 • Aparición dos ordenadores de 4º xeración e os microprocesadores

  Aparición dos ordenadores de 4º xeración e os microprocesadores
  Os ordenadores cada vez van avanzando máis, e van pasando a seguinte xeración, neste caso a cuarta. Nesta xeración as computadoras son máis pequenas, funcionais e prácticas, e sobre todo cargan máis rápido. Ademais no 1971 sae ao mercado o primeiro microprocesador, o Intel 4004. Este é un componente esencial do hardware que o único que podía facer entón era sumar e restar, e só podía facer eso a 4 bits á vez.
 • O primeiro apple, Apple 1

  O primeiro apple, Apple 1
  No 1977 sae o primeiro ordenador de da famosa compañía de apple, o Apple 1. Unha das características máis desatcables desta computadora e que tiña 4 Kb de memoria RAM, expandible ata 8 Kb, cosa que os anteriores non tiñan.
 • Aparición dos ordenadores da 5º xeración

  Aparición dos ordenadores da 5º xeración
  As computadoras de quinta xeración son computadoras basadas na intelixencia artificial. Cuando falamos destas, estamos falando de equipos que están asociados ás altas tecnoloxías como a intelixencia artificial, a nanotecnoloxía, o procesamento paralelo e a computación cuántica. Por suposto non todo isto estaba no primeiro que se considerou da 5º xeración, senón que foi avanzando có tempo. Os ordenadores desta xeración foron un proxecto iniciado no 1981 en Xapón.
 • Aparición do primeiro PC (personal computer)

  Aparición do primeiro PC (personal computer)
  No 1981 apareceu o IBM PC 5150, considerado o primeiro PC (ordenador personal en inglés). Aquel primer PC incorporou un microprocesador 8088 de Intel que traballaba a 4,77 MHz, entre 16 y 64 KB de RAM, un xerador de direccións de vídeo 6845 de Motorola e un monitor monocromo (dunha soa cor).
 • O Commodore 64

  O Commodore 64
  No 1982 saiu á venta o ordenador persoal máis vendido da historia, o Commodore 64. Este era un microordenador de 8 bits e 64 kilobytes de RAM. Ademais tiña uns gráficos e sonido moi por enriba doutros equipos contemporáneos.
 • Xorde o Internet

  Xorde o Internet
  No 1983 aparece a rede Internet. Este é unha rede que conecta as redes e dispositivos entre sí para compartir información. Isto faino por medio de páxinas web, sitios ou softwares.
 • Aparición da WWW, ou Wordlwide Web

  Aparición da WWW, ou Wordlwide Web
  A World Wide Web —comúnmente coñecida como WWW, W3, ou a Web— é un sistema interconectado de páxinas web públicas accesibles a través de Internet. A Web non é o mesmo que o Internet: a Web é unha das moitas aplicacións construídas sobre Internet. A súa función principal é ordenar e distribuír a información que existe en Internet.
 • Aparece o primeiro navegador

  Aparece o primeiro navegador
  No 1993 aparece Mosaic, o primer navegador de web, creado por Marc Andressen. Por definición un navegador é un software, case sempre gratuito, para a representación gráfica da World Wide Web. Un navegador permite visualizar textos, imaxes e vídeos, pero tamén enlaces e outras funcións dos sitios web.
 • Aparición do WiMAX

  Aparición do WiMAX
  A definición do WiMAX é unha tecnoloxía inalámbrica (sen cables), que funciona mediante a emisión e recepción de ondas de radio a través de radioenlaces ubicados nos principais repetidores e lugares estratéxicos da xeografía.