Image500 1

Evolución da informática

 • Impresora/listadora

  Impresora/listadora
  Os resultados das máquinas tabuladoras tíñanse que facer á man , ata que a Businnes Machines Corporation (IBM), daquela chamada Computing-Tabulating-Recording-Company , anunciou a aparición da impresora /listadora , a cal revolucionou a maneira na que as compañías efectuaban as operacións.
  Na imaxe, podemos ver o edificio actual da IBM en Madrid.
  Para máis información , http://informaticacastroverde.blogspot.com/
 • A primeira computadora

  A primeira computadora
  En 1938, o alemán Konrad Zuse construíu a primeira das súas computadoras, co que inauguraría a primeira xeración da informática.
 • Z3, de Konrad Zuse

  Z3, de Konrad Zuse
  A computadora Z3 foi creada por Konrad Zuse en 1941.Foi a primeira máquina programable e automática totalmente. Para máis información ,podedes visitar o noso blog
  http://informaticacastroverde.blogspot.com/
 • O ordenador dixital de Von Neumann

  O ordenador dixital de Von Neumann
  John Von Neumann introduciu a aritmética binaria na construcción de ordenadores. En 1950 completou o EDIAC. Xunto con outros científicos, nesta década, tamén creou o BINAC (Ordenador Binario Automático), o UNIVACI. En 1951 creou un ordenador chamado torbellino, que controlaba o tráfico aéreo e a defensa antiaérea
 • Circuitos integrados, un gran avance

  Circuitos integrados, un gran avance
  Jack Kilby , traballador de Texas Instruments, construíu o primeiro circuíto integrado.
  A invención destes circuítos supuxo o declive das válvulas de vacío, xa que estes realizaban as mesmas funcións con maior eficacia
 • Mini computadoras

  Mini computadoras
  Numerosas empresas , como Digital Equipment Corporation (DEC) e Data General Corporation, adicáronse á construción masiva de ordenadores pequenos, pola gran demanda delas que había
 • O microprocesador

  O microprocesador
  Unha das contribucións máis importantes da informática é o microprocesador. Está contida nunha pastilla de silicio ou Chip e é a micro-miniaturización dos circuítos electrónicos. Na foto adxunta podemos ver como é un deles.