Evolució de l'escriptura musical

 • Period: 400 to Dec 31, 1394

  Edat Mitjana

  Prosperitat econòmica, política i cultural. Feudalisme. Estils artístics: Romànic (s.XI) i Gòtic (s.XIII)
 • Period: 400 to

  Alta Edat Mitjana

  Época de pobresa, guerres i enfermetats. Apareix la monodia i el cant Gregorià. Els monjos tenen una gran importància.
 • 540

  Gregori I El Magne

  Va ser un Papa que va reccopilar i unificar tots els cants cristians existents.
 • Jan 5, 600

  Monodia i cant gregorià.

  Monodia i cant gregorià.
  Des de l'any 400 al 900. Apareix la monodia (una sola melodia) i el Cant Gregorià (És música a capella, monòdica, amb el text en llatí i l'escriptura d'aquesta era en un tetragrama.)
  Se'ls hi donava una gran importància als monjos. http://www.youtube.com/watch?v=lfwuZaf6WXw
 • Jan 1, 750

  Primeres Polifonies

  La música polifònica és aquella que està formada per dues o més melodies
 • Jan 1, 1000

  Aparició dels joglars

  Són músics ambulants que imitaven als trobadors.
 • Period: Jan 1, 1000 to Dec 31, 1394

  Baixa Edat Mitjana

  Prosperitat econòmica, política i cultural. Feudalisme. Estils artístics: Romànic (s.XI) i Gòtic (s.XIII).
 • Jan 1, 1050

  Aparició dels Trobadors

  Aparició dels Trobadors
  Un trobador és un poeta cantor de l'Edat mitjana que crea composicions literàries i musicals. Tocaven als nobles, normalment temes d'amor.
  http://www.youtube.com/watch?v=xkh6LhWj5IA
 • Jan 5, 1100

  Ars Antiqua

  Inici de la polifonia vocal. Desenvolupament del òrganum.
 • Jan 5, 1100

  Evolució de l'escriptura musical: el pentagrama.

  Apareix la quarta línia al pentagrama.
 • Jan 5, 1100

  Òrganum

  Òrganum
  És una forma de polifonia primitiva i el primer exemple de polifonia conegut. Està basada en la repetició paral.lela de la mateixa melodia.
 • Jan 20, 1100

  Música civil

  No té res a veure amb la religió. És interpretada pels joglars i trobadors.
 • Jan 5, 1200

  Evolució de l'escriptura musical: Notació i escriptura quadrada.

  Evolució de l'escriptura musical: Notació i escriptura quadrada.
  Les notes són quadrades. Apareix la clau i el ritme amb pals i punts. També apareix el melisme (tècnica de canviar l'altura d'una síl·laba musical mentre és cantada).
 • Jan 5, 1200

  Goliards

  Els goliards són antics clergues que habíen abandonat la vida religiosa i anaven com rodamons, intentant treure el màxim de partit a la seva superioritat cultural.
 • Jan 1, 1221

  Cantigas de Santa Maria

  Cantigas de Santa Maria
  Alfons X el Savi va crear les Cantigas de Santa Maria, que son una recopilacions de cançons monòdiques més importants de l'edat Mitjana.
  http://www.youtube.com/watch?v=5MGQOvuiOms
 • Jan 5, 1300

  Ars Nova

  Consisteix en la polifonia del renaixement i música profana.
 • Jan 5, 1350

  Còdex

  Són uns manuscrits que transmetien el saber i educaven als nobles.
 • Jan 1, 1399

  Llibre Vermell de Montserrat

  Llibre Vermell de Montserrat
  És un còdex, és a dir, un manuscrit que transmetia el saber i educava els nobles, monjos i capellans.
  http://www.youtube.com/watch?v=oPZahAsQkRI&feature=related
  (Stella Splendens)
 • Period: Jan 1, 1400 to

  Renaixament

  Etapa important a l'àmbit cultural i artístic. Gran desenvolupament econòmic i uns millors medis de comunicació i transport (més facilitat per intercambiar música).
 • Jan 1, 1500

  Evolució de l'escriptura musical: pentagrama

  Evolució de l'escriptura musical: pentagrama
  Ja s'utilitza el pentagrama i les figures indiquen la durada i l'alçada de la nota. Encara no hi ha línies divisòries però si compàs. Es crea el bemoll.
 • Jan 5, 1500

  Cant de la Sibil·la

  Cant gregorià, religiós i popular català, que es canta a la missa del gall.
  http://www.youtube.com/watch?v=FTjBVHxRFXE&feature=related
 • Jan 10, 1500

  La impremta

  La impremta
  Apareix la impremta, i amb aixó els cançoners i una mena de mètodes per aprendre a tocar qualsevol instrument. Molta gent apren a llegir i/o escriure, augmenta el poder adquisitiu d'Europa...
 • Period: to

  Barroc

  Estil musical des del s. XVII fins a la meitat del segle s. XVIII. Destaquen Vivaldi, Bach...
 • Evolució de l'escriptura musical: ritme, tonalitat.

  Es busquen més maneres d'ordenar i facilitar l'escriptura (ritme, tonalitat...), i creen, per exemple, la monodia acompanyada o l'ús de dinàmiques.
 • Period: to

  Clasicisme

  Període classic. Música composta entre el 1750 i el 1820. Es torna més senzilla.
 • Period: to

  Romanticisme

  Resalta l'individualisme, la llibertat, valors, el món medieval... Apareixen nous gèneres i formes musicals. Hi ha menys música religiosa.
 • Period: to

  Segle XX

 • Evolució de l'escriptura musical: nous codis musicals.

  Evolució de l'escriptura musical: nous codis musicals.
  Apareixen nous codis musicals diferents, cadascun inventat pel seu autor.
 • Evolució de l'escriptura musical: Aparicó dels Pnèumes

  Evolució de l'escriptura musical: Aparicó dels Pnèumes
  Un pnèuma és un signe que s'utilitzava per recordar els moviments melódics que calia executar.
 • Guido d'Arezzo

  Guido d'Arezzo
  Va ser un monjo benedictí que va inventar la manera d'escriure les notes musicals, el tetrograma i el nom de les notes.
  Indicava també l'altura dels sons mitjançant les falanges dels dits.
 • Evolució de l'escriptura musical: el pentagrama

  Es va passar d'escriure notes soles a un pentagrama d'una, dues i tres línies.